بررسی جزئیات آمار و ارقام رشد اقتصادی در سال 94 نشان می‌دهد که ...

رشد 1 درصد اقتصاد مرهون رشد معدن و استخراج نفت و گاز/ کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 94

بررسی جزئیات آمار و ارقام رشد اقتصادی در سال 94 نشان می‌دهد، رشد 16.5 درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی و افزایش 9.9 درصدی تولید در بخش معدن بیشترین تاثیر را بر مثبت شدن رشد اقتصادی داشته است.

مرکز آمار ایران ، گزارش و ارقام مربوط به رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد در سال 94 را منتشر کرد.

بر این اساس، در سال گذشته فقط رشد اقتصادی گروه کشاورزی در تمام فصول مثبت بوده است. بخش کشاورزی در فصل بهار 8.4 درصد، تابستان 5.6 درصد، پاییز 3.3 درصد و زمستان 5.5 درصد بوده است.

رشد بخش صنعت در فصل بهار منفی 3.1 درصد، تابستان منفی 1.7 درصد و پاییز منفی 4.4 درصد محاسبه شده اما در فصل زمستان از روند منفی به مثبت تبدیل شده و رشد این بخش در فصل زمستان به عدد مثبت 0.6 درصد رسیده است.

بررسی جزئیات این گروه نشان می  دهد، رشد استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 9 درصد به مثبت 16.5 درصد و رشد بخش معدن از منفی 7.3 درصد به مثبت 9.9 درصد بیشترین تاثیر را بر مثبت شدن رشد بخش صنعت داشته است.

در واقع بخش نفت در قالب بخش صنعت محاسبه قرار گرفته است.

اما وضعیت بخش ساختمان بسیار وخیم گزارش شده، چراکه این بخش در فصل بهار منفی 13.5 درصد، فصل تابستان منفی 13.3 درصد، فصل پاییز منفی 21.7 درصد و فصل زمستان منفی 16.5 درصد بوده است.

hamco.ir

به گزارش فارس، جدول زیر رشد اقتصادی را در قالب دوره های زمانی سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه نشان می دهد.

hamco.ir

یکی دیگر از جداول ارائه شده، مربوط به سرمایه گذاری بخش های مختلف در اقتصاد است، به در عناوین هزینه مصرف نهایی خصوصی و هزینه مصرف نهایی دولت و تشکیل سرمایه ثابت است.

طبق این جدول، هزینه مصرف خصوصی در کل سال 94 به میزان 2.5 درصد و هزینه مصرف دولتی 7.3 درصد افزایش یافته اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از شاخص های مهم در ارزیابی میزان سرمایه گذاری در اقتصاد است، به رقم نگران کننده منفی 15.6 درصد رسیده است.

همچنین تشکیل سرمایه در ماشین آلات منفی 15 درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان منفی 16.4 درصد محاسبه شده است.

یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه، رشد متوسط 12 درصدی سرمایه گذاری در طول اجرای این برنامه بود، اما با تعمیق شدن رکود و عدم اجرای برنامه اساسی برای ایجاد رونق اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری با کاهش جدی مواجه شده است.

hamco.ir

نظرات کاربران