از بازار سرمايه ايران خبر مي‌رسد كه ...

وداع يك مقام ارشد سازمان بورس داراي تابعيت دوگانه

از بازار سرمايه ايران خبر مي‌رسد كه يكي از مقامات ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به زودي تغيير مي‌كند. گفته شده كه اين مقام سازمان بورس داراي تابعيت دوگانه ايراني – كانادايي است و احتمال مي‌رود فرد ديگري در روز پنج‌شنبه جانشين او شود.

به گزارش تابناك اقتصادي، اين مقام ارشد بورسي كشور به دليل انجام عمل قلب باز در انجام مسئوليت‌هاي قانوني با مشكلاتي مواجه شده و از سوي ديگر به لحاظ قانوني نمي‌تواند به دليل داشتن تابعيت كشور كانادا همچنان به فعاليت خود ادامه دهد.

پذيرش مسئوليت در يكي از بالاترين سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سازمان بورس و اوراق بهادار تهران كه اين روزها مسئوليت كليدي در مذاكرات با سرمايه‌گذاران خارجي برعهده دارد، باعث شده تا به دليل داشتن تابعيت كانادايي – ايراني فرد يادشده ترديدها نسبت به آينده فعاليت‌اش و تاثير آن بر مذاكرات با هيات‌هاي خارجي افزايش يابد.

پنج‌شنبه اين هفته هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بايد درباره ادامه فعاليت يكي از مقامات ارشد اين سازمان تصميم‌ بگيرند كه گفته مي‌شود به دليل موانع قانوني بر سر ادامه فعاليت فرد يادشده و عدم تاييد صلاحيت‌اش از سوي نهادهاي نظارتي احتمال مي‌رود فرد جديدي جايگزين او شود.

نظرات کاربران