مدیر عامل شرکت ملی نفتکش گفت:

امکان افزایش ناوگان شرکت ملی نفتکش وجود دارد

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش گفت: در صورت اعلام نیاز شرکت ملی نفت ایران، به صورت کوتاه مدت امکان افزایش ناوگان این شرکت نیز وجود دارد.

بنابر گزارشی از روابط عمومی شرکت ملی نفت علی اکبرصفایی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش درباره توانمندی این شرکت در حمل محموله های نفت با توجه به افزایش صادرات نفت ایران، گفت:تمام ظرفیت شرکت ملی نفتکش ایران در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و تلاشمان این است که افزایش صادرات نفت ایران را نیز پوشش دهیم .

وی با بیان اینکه این شرکت برای صادرات نفت، علاوه بر توانمندی‎های خود، حمایت شرکت ملی نفت ایران را نیز داراست، گفت: در صورت اعلام نیاز شرکت ملی نفت ایران، به صورت کوتاه مدت امکان افزایش ناوگان این شرکت نیز وجود دارد.

عضوهیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با تائید حل مشکل بیمه برای تمام کشتی‎ها چه کشتی‎های که مالکین آن ایرانی و چه کشتی‎های که مالکین آن خارجی هستند، تصریح کرد: کشتی‎های نفتکش این شرکت تا چند روز آینده تحت پوشش بیمه P&I عضو IGA قرار می‎گیرند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، به زودی و به محض این که نفتکش های ایرانی از سوی کلاب های عضوIGA تحت پوشش قرار گیرند، کشتی‎های نفتکش ایران در بنادر اروپایی تردد خواهند کرد.

نظرات کاربران