بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود ...

کاهش 3.8 درصدی پالایش نفت در ایران/ عدم تغییر ظرفیت پالایشگاه‌ها در 3 سال گذشته

بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود با اشاره به عدم تغییر ظرفیت پالایشگاهی ایران از سال 2013 اعلام کرد، میزان نفت پالایش شده در پالایشگاه های ایران در سال 2015 افت 3.8 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت پالایشگاه های نفت خام در کشورهای جهان پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت پالایشگاهی ایران از سال 2013 تاکنون بدون تغییر و در سطح 1.985 میلیون بشکه در روز باقی مانده است. ظرفیت پالایشگاه های ایران تنها 2 درصد از کل ظرفیت پالایشگاه های جهان را تشکیل می دهند.

این درحالی است که به دنبال تشدید تحریم‌های غرب، افزایش پالایش نفت در داخل یکی از اقداماتی بوده است که ایران در واکنش به تحریم نفتی غرب انجام داد و ظرفیت پالایشگاهی کشور از 1.952 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به 1.985 میلیون بشکه در روز در سال 2013 افزایش یافت که از این سال تاکنون تغییری نکرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، میزان نفتی که در پالایشگاه های کشور در سال 2015 پالایش شده است نسبت به سال پیش از آن 3.8 درصد کاهش یافته و به 1.847 میلیون بشکه در روز رسیده است. در سال 2014، روزانه 1.919 میلیون بشکه در روز نفت در کشور پالایش شده بود. 

سهم ایران از کل پالایش نفت جهان در سال 2015 بالغ بر 2.3 درصد برآورد شده است.

بر اساس برآورد بریتیش پترولیوم، آمریکا با ظرفیت پالایشگاهی 17.3 میلیون بشکه در روز، چین با 14.2 میلیون بشکه در روز و روسیه با 6.4 میلیون بشکه در روز، 3 کشور بزرگ پالایش‌کننده نفت خام در جهان به شمار می‌روند.

کل پالایشگاه‌های جهان در سال 2015، ظرفیتی معادل 97.2 میلیون بشکه در روز برای پالایش نفت خام داشته‌اند که این ظرفیت نسبت به سال 2014 تنها 0.5 1.4 درصد افزایش یافته است.

نظرات کاربران