مقایسه قیمت محصولات پلیمری در تاریخ ۹ و ۲۳ خرداد نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند.

مواد پلیمری، ارزانی را لمس کردند

به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران ، بیشترین افت قیمت متعلق به پلی پروپیلن های نساجی با ۴.۴ درصد کاهش نسبت به دو هفته قبل بوده است، این کالاها از ۳ هزار و ۲۸۹ به ۳ هزار و ۱۴۵ تومان رسیده اند.

پلی پروپیلن های شیمیایی نیز نسبت به دو هفته قبل ۳.۶ درصد کاهش نرخ داشته و رده دوم بیشترین افت قیمت ها قرار گرفتند، بهطوری که از رقم ۳ هزارو ۸۷۸ به ۳ هزارو ۷۳۷ تومان رسیدند.

در رده بعدی افت قیمت پلی اتیلن های سنگین دورانی و سنگین تزریقی، پی وی سی ها و پلی اتیلن های سنگین اکستروژن و پلی استایرن های انبساطی، فیلم و بادی قرار دارند.

به طوری که پلی اتیلن های سنگین دورانی  ۱۱۵و تزریقی ها ۱۰۹تومان نسبت به دو هفته قبل کاهش قیمت داشتند.

همچنین پی وی سی ها ۳.۱ درصد، پلی اتیلن سنگین اکستروژنPE۱۰۰  ۲.۵ درصد، پلی استایرن های انبساطی ۲.۳ درصد، پلی اتیلن سنگین اکستروژنPE۸۰، پلی اتیلن های سنگین فیلم و بادی ۱.۹ درصد نسبت به دو هفته پیش افت قیمت داشتند.

در همین حال پلی اتیلن های ترفتالات آمورف و بطری هم ۱.۵ درصد نسبت به قبل کاهش قیمت داشته و گرید آمورف از ۳ هزار و ۴ به ۲ هزار و ۹۶۰ تومان رسید. همچنین پلی اتیلن های سبک خطی ۱.۳ درصد نسبت به ۲۳ خرداد کاهش قیمت داشته و گرید ۲۲۰ از رقم ۳ هزار و ۶۹۰ به ۳ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. گرید ۲۰۹ هم از رقم ۳ هزار و ۸۲۶ به ۳ هزار و ۷۷۴ تومان رسید.

کمترین افت قیمت نیز نسبت به دو هفته قبل مربوط به پلی اتیلن های ترفتالات نساجی، پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت و پلی استایرن مقاوم بوده است، به طوری که پلی اتیلن های ترفتالات نساجی و سوپر برایت ۰.۸ درصد و پلی استایرن مقاوم هم ۰.۲ درصد نسبت به قبل کاهش قیمت داشتند.

در گروه محصولات پلیمری تنها پلی استایرن معمولی با ۰.۲ درصد رشد نسبت به دو هفته قبل روبه رو شد، این کالا از رقم ۴ هزار و ۱۵۰ تومان به ۴ هزار و ۱۵۹ تومان رسید.

دلار هم در محاسبات قیمت پایه محصولات پتروشیمی با ۰.۵ درصد افزایش از رقم ۳ هزار و ۴۴۶ تومان به ۳ هزارو ۴۶۲ تومان رسید.

نظرات کاربران