معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دریاها در معرض تهدید جدی پلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها قرار دارند، از تصویب آیین‌نامه‌ مربوط به اعمال محدودیت‌هایی برای مصرف کیسه‌ها و بطری‌های پلاستیکی در دولت در آینده نزدیک خبر داد.

آیین‌نامه جدید اعمال محدودیت برای مصرف کیسه‌های پلاستیکی و بطری های PET

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دریاها در معرض تهدید جدی پلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها قرار دارند، از تصویب آیین‌نامه‌ مربوط به اعمال محدودیت‌هایی برای مصرف کیسه‌ها و بطری‌های پلاستیکی در دولت در آینده نزدیک خبر داد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دریاها در معرض تهدید جدی پلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها قرار دارند، از تصویب آیین‌نامه‌ مربوط به اعمال محدودیت‌هایی برای مصرف کیسه‌ها و بطری‌های پلاستیکی در دولت در آینده نزدیک خبر داد.

ابتکار با بیان اینکه دریاها در معرض تهدید جدی پلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها قرار دارند، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای را به دولت ارائه داده‌ایم که به زودی تصویب خواهد شد. طبق این آیین‌نامه برای مصرف کیسه‌ها و بطری‌های پلاستیکی عوارض و محدودیت‌هایی را اعمال خواهیم کرد تا در فروشگاه‌ها کیسه‌های پلاستیکی به صورت فله‌ای و رایگان عرضه نشوند. این موضوع از جهتی به اقتصاد و از جهت دیگر به محیط زیست کشورمان آسیب می‌زند بنابراین باید به سرعت مدیریت و کنترل شود.

دریافت قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک به صورت لحظه ای

< همکو >

نظرات کاربران