رقابت پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی

حجم معاملات محصولات پلیمری،۹ هزار و ۴۴۷ تن رقم خورد.

حجم عرضه ۱۱ هزار و ۹۸۹ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۹۵ تن بود.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری، پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.

پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ پلی نار با ۹۰۳ تن عرضه ۱۶۵۹ تن تقاضا داشت، قیمت پایه اینکالا ۴ هزار و ۲۹۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۵۹۴ تومان رقم خورد.

همچنین پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK  این مجتمع با ۳۷۸ تن عرضه ۱۱۱۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۲۹۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۵۵۱ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی C۳۰S پتروشیمی مارون هم که به صورت سلف و با حجم ۹۴۶ تن عرضه شد، ۲۱۵۶ تن تقاضا داشت، معامله گران این کالا را با میانگین قیمت ۴ هزار و ۵۷۲ تومان خریداری کردند.

پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S این مجتمع هم با ۱۱۰۰ تن عرضه ۱۶۹۴ تن تقاضا داشت، این کالا با میانگین قیمت ۴ هزار و ۳۴۵ تومان مورد معامله قرار گرفت.

در گروه پلی پروپیلن های شیمیایی هم پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA نویدزرشیمی با ۱۴۷ تن عرضه ۴۸۳ تن تقاضا داشت، میانگین نرخ خرید این کالا ۴ هزار و ۸۷۱ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲XE پتروشیمی رجال هم با ۲۱۰ تن عرضه ۱۱۷۶ تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۸۴۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۵ هزار و ۶۱۸ تومان بود.

در همین حال ؛ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N۰۷UV پتروشیمی لرستان، پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ پلیمر کرمانشاه، پلی پروپیلن نساجی Z۳۰G و پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵پتروشیمی مارون وارد سیستم مچینگ شدند.

«قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر»

نظرات کاربران