طعم خوش بینی فراز و فرود بازار پلیمرها

نگاهی به حجم معاملات در هفته های اخیر نشان می دهد که بازار پلیمرها به سمت بهبودی بنیادین متمایل شده که می تواند آینده بهتری را در این بازار رقم بزند.

هفته گذشته را می توان زمان مهمی در تاریخچه فعالیت بازار پتروشیمی در بورس کالا به شمار آورد زیرا نشان می دهد اغلب فعالان بازار به سمت خرید از بورس متمایل شده و همچنین جذابیت واسطه گری و سفته بازی به شدت کاهش یافته است. 
این در حالی بود که با فرض بالابودن حجم معاملات در 3 هفته گذشته می توان این گونه استناد کرد که موجودی انبارها در بازار داخلی بالاست و این به معنی آن است که اغلب واسطه ها توان چندانی برای فروش محموله های خود در بازار آزاد ندارند که یکی از خروجی ها و یا شاید شواهد آن را می توان روند کاهشی قیمت ها به شمار آورد که مدت هاست در این بازار خودنمایی می کند. این شرایط در کنار بالابودن نسبی حجم عرضه ها و مخصوصاً تقویت عرضه گریدهای جذاب پلی پروپیلنی موجب شده تا بازاری جذاب و رقابتی به ثبت برسد که نوسان آزادانه قیمت ها و فراز و فرود حجم تقاضا این موارد را نشان می دهد. البته به نظر می رسد باز هم تقاضای جدیدی از سوی صنایع پایین دستی و مصرف کننده به بورس کالا وارد شده که نیاز به افزایش حجم عرضه ها را خاطرنشان می سازد.
بر اساس این گزارش ، در هفته گذشته شاهد بودیم که حجم عرضه پلیمرها نزدیک به 5 درصد کاهش یافت ولی این عقب نشینی نسبی عرضه ها در کنار کاهش 17 درصدی تقاضا نشان می دهد که جذابیت واسطه گری و سفته بازی به شدت تضعیف شده ولی در نهایت عقب نشینی نسبی عرضه و تقاضا موجب شد تا حجم معاملات کل در بازار پلیمرها بیش از 12 درصد کاهش یابد. این در حالی است که حجم معاملات پلیمرها در هفته گذشته رقمی نزدیک به 57 هزار و 400 تن بود که رقم مطلوب و حتی جذابی به شمار می رود البته عقب نشینی حجم معاملات از اوج هفته های اخیر چندان هم داده ضعیفی به شمار نمی آید زیرا همین حجم معامله بیش از 57 هزار تن هفته ها به عنوان هدفی دست نیافتنی در بازار پلیمرها خودنمایی کرده است. 
به نظر می رسد بخش بزرگی از خریداران نیاز خود را از بورس کالا تأمین می کنند که تقویت جذابیت خرید در کنار نیاز به عرضه های بیشتر در بازارهای پلیمری همچون PVC ، انواع پلی اتیلن های سنگین و گریدهای لوله و اکستروژن نشان می دهد که جریان غالب در بازار به سمت تقویت حجم تولید در صنایع پایین دستی خیز برداشته و می تواند روزهای بهتری را در هفته جاری و هفته های آینده رقم بزند. 
این نکته مهم را نمی توان نادیده گرفت بنابراین از هم اکنون رشد حجم تقاضای در بورس کالا و بازار آزاد چندان هم دور از ذهن نیست بنابراین با رشد عرضه های می توان به رکوردهای جدیدی در این بازار دست یافت.

نظرات کاربران