تحلیل وضعیت بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا

روند صعودی PVC و کاهش قیمت پلی استایرن ها

معاملات کم رونقی در بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا در هفته منتهی به 8 دسامبر تجربه شد. برخی از کالاها روندی نزولی و برخی روندی صعودی داشتند و در برخی دیگر از گریدها هم ثبات نرخ تجربه شد.

بیشترین کاهش نرخ در این هفته برای کالای پلی استایرن معمولی و با 40 دلار کاهش بود و پس از آن کالای پلی استایرن مقاوم با کاهش نرخی برابر با 20 دلار قرار داشت. کالاهای دیگری همچون پلی اتیلن سنگین تزریقی و پلی اتیلن های سبک خطی و فیلم هر کدام 10 دلار کاهش را تجربه کردند.

کالاهای PVC و پلی پروپیلن نساجی نیز هر کدام 15 دلار افزایش نرخ را تجربه کردند. کالای PVC بالاخره بعد از هفته ها کاهش در این هفته روندی صعودی در بازاهای هندوستان پیدا کرده است.

کالاهای پلی اتیلن سنگین فیلم و پلی اتیلنسنگین بادی نیز که در هفته گذشته هر کدام افزایش را تجربه کرده بودن در این هفته ثبات نرخ داشتند.

نظرات کاربران