انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

امروز (دوشنبه 20 آذرماه 1396) مجمع انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، در هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود و اعضای این انجمن از بین 15 کاندیدا، هیئت مدیره جدید را انتخاب می کنند.

اسامی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به شرح زیر است:

به ترتیب حروف الفبا:

۱. محمدعلی بادیه نشین - صانع مشهد
۲. امیربرکت مومنی - شرکت خوشنام خراسان 
۳. محمدرضا بهشتیان - شرکت پویا شیراز
۴. محسن جمالیان - شرکت PES
۵. محمدکریم خرازی - شرکت پلی اتیلن کرمان
۶. بابک دیانت پی - شرکت انوشا پرشیا
۷. محمدمهدی رحمانیان - شرکت جهاد زمزم
۸. سعید زمانزاده - شرکت آوندپلاست کرمان
۹. احمدرضا سعادتی - شرکت لوله و اتصالات کشاورز
۱۰. یداله صادقی مرزناکی - شرکت گازلوله
۱۱. بیوک آقاصحاف امین - شرکت لوله و اتصالات وحید
۱۲. بهمن علیمحمدی نافچی - شرکت آبدشت شهرکرد
۱۳. علی اصغرکشتکاران - شرکت مجد ایرانیان
۱۴. اصغر مساحی خسروشاهی - شرکت تدبیرنوین سازان 
۱۵. مسعود مهدوی - شرکت فرازپلیمر فردوس

کاندیداهای بازرس:

۱. علی اکبر رامین افشار - شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران
۲. ایرج خوشه گیر - شرکت پلیمر کوهسار

گفتنی است اعضای فعلی هیئت مدیره این انجمن عبارتند از: محسن جمالیان، بیوک آقا صحاف امین، مسعود رشیدی، احمدرضا توکلی و سید مسعود مهدوی.

نظرات کاربران