روند قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری در بازارهای آسیایی

در هفته منتهی به 9 فوریه 2018 قیمت های محصولات پلیمری در بازار منطقه GCC اندکی افزایش داشته است ولی در بازار چین شاهد روندی بسیار آرام بوده ایم و قیمت بیشتر کالاها در این بازار ثابت بود.

کالای سنگین لوله P100 مشکی در این هفته نزدیک به 100 دلار در این منطقه افزایش یافته است.

 

پلی پروپیلن های نساجی نیز که کمتر از بقیه کالاها در منطقه GCC رشد کرده بودند در این هفته 15 دلار افزایش یافتند. سایر کالاها 10 دلار افزایش را تجربه کردند.

  

تنها کالایی که کاهش را تجربه کرد سبک خطی بوده که با 5 دلار کاهش در بازار منطقه GCC مواجه بود.

 

 نرخ دلار مبنای کشف نرخ در یک هفته اخیر به نظر می رسد بیش از 46000 ریال باشد در نتیجه با توجه به اینکه در هفته گذشته نرخ دلار مبنای محاسبه قیمت های گذشته 45392 ریال بوده است در نتیجه باز هم نرخ دلار موجبات افزایش کلیه کالاها را فراهم آورده است.

 

در نتیجه بر اساس داده های یک هفته اخیر پیش بینی می شود کلیه کالاها باز هم روندی صعودی را تجربه کنند.

  

باید دید در هفته آینده چه اتفاقاتی برای نرخ دلار و بازارهای جهانی رخ خواهد داد، با توجه به کاهش نرخ دلار و کاهش های متوالی نرخ اتیلن و همچنین تعطیلی سال نوی چینی ممکن است روندی با ثبات باز هم بر بازار حاکم باشد.

  

اثرات این کاهش نرخ نفت و اتیلن هم به فاصله تقریبا یک ماه اثر خود را بر بازار محصولات پلیمری خواهد گذاشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران