تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟

تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟

در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند مربوط به حقوق ورودی خودرو حذف شد. در این شرایط تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟

در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند مربوط به حقوق ورودی خودرو حذف شد. در این شرایط تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟