محسن رضایی: بودجه هنوز تصویب نشده، می‌گویند تورم زاست

محسن رضایی: بودجه هنوز تصویب نشده، می‌گویند تورم زاست

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: عده‌ای بودجه‌ای که هنوز تصویب نشده است را می‌گویند تورم زاست، ما در بودجه تمام تلاش خود را کردیم که تولیدکنندگان نفع ببرند، مثلا ما با نرخ‌های سود کمتری به تولیدکنندگان وام می‌دهیم که تسهیل در امر صادرات صورت گیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: عده‌ای بودجه‌ای که هنوز تصویب نشده است را می‌گویند تورم زاست، ما در بودجه تمام تلاش خود را کردیم که تولیدکنندگان نفع ببرند، مثلا ما با نرخ‌های سود کمتری به تولیدکنندگان وام می‌دهیم که تسهیل در امر صادرات صورت گیرد.