واکنش خطیب‌زاده به بیانیه اروپا علیه ایران

واکنش خطیب‌زاده به بیانیه اروپا علیه ایران

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی به بیانیه سه کشور اروپایی درباره ایران پاسخ داد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی به بیانیه سه کشور اروپایی درباره ایران پاسخ داد.