نماینده مجلس: نگاه به زن باید متحول شود

نماینده مجلس: نگاه به زن باید متحول شود

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی نیازمند شناخت عمیق زنان است و امروز ضروری است که نگاه به زن متحول شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی نیازمند شناخت عمیق زنان است و امروز ضروری است که نگاه به زن متحول شود.