تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون

تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوط به حمل و نقل در کمیسیون عمران برگزار شد و مقرر گردید که کمیته‌ای ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون در این کمیسیون تشکیل شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوط به حمل و نقل در کمیسیون عمران برگزار شد و مقرر گردید که کمیته‌ای ویژه جهت بررسی مشکلات واردکنندگان کامیون در این کمیسیون تشکیل شود.