روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب از تولید گاز عسلویه کم می‌شود/ زنگ خطر در پارس‌جنوبی به صدا درآمد

روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب از تولید گاز عسلویه کم می‌شود/ زنگ خطر در پارس‌جنوبی به صدا درآمد

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: فقط در پارس‌جنوبی روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب کاهش تولید داریم و در سال ۱۴۱۰ ناترازی روزانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود یعنی بیش از ۵۰ درصد کل مصرف امروزمان کسری خواهیم داشت.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: فقط در پارس‌جنوبی روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب کاهش تولید داریم و در سال ۱۴۱۰ ناترازی روزانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود یعنی بیش از ۵۰ درصد کل مصرف امروزمان کسری خواهیم داشت.