محیط زیست: بنزین پتروشیمی را قبول نداریم، باید وارد کرد| رئیس پالایش و پخش: بی‌خطر است! برنامه واردات نداریم

محیط زیست: بنزین پتروشیمی را قبول نداریم، باید وارد کرد| رئیس پالایش و پخش: بی‌خطر است! برنامه واردات نداریم

با وجود آنکه جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد این نهاد برنامه‌ای برای واردات بنزین ندارد و بنزین پتروشیمی را بدون آلودگی و دارای قابلیت مصرف در داخل معرفی کرد، مسئول هوا و اقلیم سازمان محیط زیست در گفتگو با آفتاب‌نیوز نظری کاملاً مغایر ابراز کرد. با توجه به کاهش ذخایر استراتژیک، رشد ناترازی و اظهارات مسئولین، این نگرانی به وجود آمده است که بنزین پتروشیمی یا در حال حاضر مخفیانه وارد چرخه مصرف شده است و یا در روز‌های پیش رو به مصرف‌کنندگان داخلی نیز عرضه خواهد شد.

با وجود آنکه جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد این نهاد برنامه‌ای برای واردات بنزین ندارد و بنزین پتروشیمی را بدون آلودگی و دارای قابلیت مصرف در داخل معرفی کرد، مسئول هوا و اقلیم سازمان محیط زیست در گفتگو با آفتاب‌نیوز نظری کاملاً مغایر ابراز کرد. با توجه به کاهش ذخایر استراتژیک، رشد ناترازی و اظهارات مسئولین، این نگرانی به وجود آمده است که بنزین پتروشیمی یا در حال حاضر مخفیانه وارد چرخه مصرف شده است و یا در روز‌های پیش رو به مصرف‌کنندگان داخلی نیز عرضه خواهد شد.