پتروشیمی

پتروشیمی شانا 7 سال پیش استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر پتروشیمی شانا 7 سال پیش تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است پتروشیمی شانا 7 سال پیش اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 7 سال پیش آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت پتروشیمی شانا 7 سال پیش اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست پتروشیمی شانا 7 سال پیش برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس پتروشیمی شانا 7 سال پیش نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است پتروشیمی شانا 7 سال پیش قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش نشست وزير نفت با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پتروشیمی شانا 7 سال پیش ميزان اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي متناسب با واحد توليدي متفاوت است پتروشیمی شانا 7 سال پیش حجم توليد در صنعت پتروشيمي معيار قطعي براي سنجش اشتغالزايي نيست پتروشیمی شانا 7 سال پیش 7 طرح جديد در صنعت پتروشيمي تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش صنعت پتروشيمي توان محدودي براي اشتغالزايي دارد پتروشیمی شانا 7 سال پیش عكس يادگاري با تاسيساتي كه «واقعا» وجود دارند! پتروشیمی شانا 7 سال پیش اشتغال حداكثر 24 هزار نفر به ازاي هر يك ميليون تن محصول پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي پرديس تا 24 ساعت آينده به مدار توليد باز مي‌گردد پتروشیمی شانا 7 سال پیش بزرگترين قطب صنعتي ايران ميزبان رويدادي هنري پتروشیمی شانا 7 سال پیش ظرفيت اشتغال در زنجيره پتروشيمي براي يك ميليون تن 16 هزار نفر است پتروشیمی شانا 7 سال پیش به ازاي هر يك ميليون تن حداكثر 16 هزار شغل ايجاد مي‎شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش الزامات اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش 10 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي ايران سرمايه گذاري مي‌شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش توليد پتروشيمي نوري به بالاترين رقم در 10 سال گذشته رسيد پتروشیمی شانا 7 سال پیش رشد 8 درصدي توليد در پتروشيمي شهيد تندگويان پتروشیمی شانا 7 سال پیش توافقنامه اصولي توسعه فناوري پلي پروپيلن با شركت نورنر نروژ امضا شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش سالي كه نكوست از بهارش پيداست پتروشیمی شانا 7 سال پیش صادرات محصولات پتروشيمي به 25 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش سرمايه‌گذاران خارجي نگران بازگشت تحريم‌ها نباشند پتروشیمی شانا 7 سال پیش هيچ كشوري به اندازه ايران خوراك براي توسعه صنعت پتروشيمي ندارد پتروشیمی شانا 7 سال پیش توليد سالانه محصولات پتروشيمي ايران به 72 ميليون تن ‎مي‌رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران گشايش يافت پتروشیمی شانا 7 سال پیش حضور 76 شركت خارجي در سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 7 سال پیش توسعه پايدار در گرو مديريت دانش است پتروشیمی شانا 7 سال پیش مسير جهش دوم صنعت پتروشيمي با سرمايه گذاري هاي جديد هموار مي شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش 7 طرح صنعت پتروشيمي در سال 96 به بهره‌برداري مي‎رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش زنگنه: پتروشيمي؛ موثرترين صنعت براي محروميت زدايي كشور است پتروشیمی شانا 7 سال پیش واحد MEG پتروشيمي مرواريد به بهره‌برداري رسيد پتروشیمی شانا 7 سال پیش رئيس جمهوري پلي استايرن گروه صنعتي انتخاب را افتتاح كرد پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي تخت جمشيد پارس با 100 درصد ظرفيت افتتاح شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش فاز دوم بزرگترين مجتمع اتيلن خاورميانه افتتاح شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش طرح‌هاي توسعه‎اي پتروشيمي عسلويه به شبكه تصفيه پساب متصل شدند پتروشیمی شانا 7 سال پیش بهره برداري رسمي از 4 طرح پتروشيمي با ارزآوري سالانه 2 ميليارد دلار پتروشیمی شانا 7 سال پیش تمايل غول پتروشيمي كره براي سرمايه گذاري در ايران پتروشیمی شانا 7 سال پیش پاسخ شركت ملي صنايع پتروشيمي به اظهارات نماينده پيشين مجلس پتروشیمی شانا 7 سال پیش فاز نخست پتروشيمي دماوند سال 97 به بهره برداري مي رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش روند توليد در مجتمع پتروشيمي خراسان عادي است پتروشیمی شانا 7 سال پیش MEG پتروشيمي مرواريد راهي بازارهاي جديد صادراتي مي‌شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش ظرفيت اسمي توليد محصولات پتروشيمي به 72 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 7 سال پیش بيش از 90 درصد كاركنان پتروشيمي كردستان بومي هستند پتروشیمی شانا 7 سال پیش افزايش 9.5 ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي افتخار ملي است پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي كردستان؛ بزرگترين سرمايه گذاري صنعتي تاريخ استان پتروشیمی شانا 7 سال پیش توسعه صنايع پايين دستي به افزايش اشتغال‎زايي در غرب كشور كمك مي‎كند پتروشیمی شانا 7 سال پیش مجتمع پتروشيمي كردستان افتتاح شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش مهمترين پروژه صنعتي استان كردستان هفته آينده افتتاح مي شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش صنعت پتروشيمي، كليد خودكفايي و رونق اقتصادي پتروشیمی شانا 7 سال پیش صادرات 430 هزار تن محصول پتروشيمي مرواريد به چين و هند پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي انتخاب 70 درصد نياز بازار داخلي پلي استايرن را تامين مي‎كند پتروشیمی شانا 7 سال پیش مقاصد صادراتي پتروشيمي تخت جمشيد پارس افزايش مي يابد پتروشیمی شانا 7 سال پیش تزريق 770 هزار تن خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 7 سال پیش تدوام تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي در تعطيلات نوروزي پتروشیمی شانا 7 سال پیش ضرورت همبستگي بانوان براي گسترش فعاليت هاي مديريتي پتروشیمی شانا 7 سال پیش شرايط براي تحقق تعهد‎هاي زيست محيطي نفت تسهيل مي‎شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش تفاهم‌نامه 20 پروژه محيط زيستي به ‎زودي امضا مي‎شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش طرح مكانيزم توسعه پاك پتروشيمي شيراز افتتاح شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش نخستين طرح مكانيزم توسعه پاك كشور افتتاح شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش آفريقاي جنوبي براي همكاري با بخش پتروشيمي ايران مصمم است پتروشیمی شانا 7 سال پیش خط اعتباري ايران و كشورهاي خارجي ايجاد مي شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش افزايش خوراك 3 مجتمع پتروشيمي با استفاده از گازهاي همراه نفت پتروشیمی شانا 7 سال پیش ايران از واردات 3 محصول پليمري بي نياز شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش سرمايه گذاري 6.2 ميليارد يوريي هلدينگ خليج فارس در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش توسعه پايدار صنعت پتروشيمي با حركت در مسير تعالي محقق مي شود پتروشیمی شانا 7 سال پیش برگزيدگان هفتمين جشنواره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي صنعت پتروشيمي با طي مسير تعالي پتروشیمی شانا 7 سال پیش شركت هاي پتروشيمي كشور با الگوي جهاني ارزيابي مي شوند پتروشیمی شانا 7 سال پیش ارزش افزايي به مشتري و خلق آينده پايدار در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 7 سال پیش اقتصاد صنعت پتروشيمي ايران از بخش نفت و گاز جلو مي‎زند پتروشیمی شانا 7 سال پیش ايران مي تواند تعيين كننده قيمت محصولات پتروشيمي در منطقه باشد پتروشیمی شانا 7 سال پیش تفاهم‌نامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش غول پتروشيمي آلمان در پي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران است پتروشیمی شانا 7 سال پیش تفاهمنامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش مجتمع پتروشيميايي تخت جمشيد پارس آماده افتتاح رسمي است پتروشیمی شانا 7 سال پیش آغاز صادرات يك محصول استراتژيك پتروشيمي به هند پتروشیمی شانا 7 سال پیش پيشران‎هاي اصلي رشد اقتصادي ايران پتروشیمی شانا 7 سال پیش تزريق پايدار خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 7 سال پیش چهارمين دوره مسابقات آتش نشانان صنعت پتروشيمي برگزار شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش ايراني‌ها بازهم در ميان 40 چهره تأثيرگذار پتروشيمي دنيا قرار گرفتند پتروشیمی شانا 7 سال پیش عربستان قيمت پروپان را افزايش داد پتروشیمی شانا 7 سال پیش ارزش صادرات محصولات پتروشيمي به 7 ميليارد دلار رسيد پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي ها با قيمت جديد خوراك 30 درصد سود مي كنند پتروشیمی شانا 7 سال پیش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران 7.5 ميليون تن افزايش يافت پتروشیمی شانا 7 سال پیش توليد محصولات پتروشيمي ايران به بيش از 42 ميليون تن رسيد پتروشیمی شانا 7 سال پیش تداوم برداشت حداكثري از ميدان مشترك پارس جنوبي در فصل سرما پتروشیمی شانا 7 سال پیش عمده محصولات پتروشيمي بندرامام با 56 فروند كشتي صادر شد پتروشیمی شانا 7 سال پیش صادرات 45 ميليون تن محصول پتروشيمي و مواد صنعتي به بازارهاي جهاني پتروشیمی شانا 7 سال پیش صنعت نفت خدمات ارزنده‎ اي به مردم عسلويه ارائه كرده است پتروشیمی شانا 7 سال پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي براي جذب سرمايه گذار پتروشیمی شانا 7 سال پیش پتروشيمي صنعتي منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي است پتروشیمی شانا 7 سال پیش قطار بهره برداري از طرح هاي پتروشيمي توقف ندارد پتروشیمی شانا 7 سال پیش 2 مجتمع پتروشيمي در ماهشهر به بهره برداري رسيد
مجموع موارد: 709 عدد در 8 صفحه