شیمیایی / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید a22b0b23c7ff380a3e1f91fa8bb35b6d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 53705b33144c0913e6b35d7ff2ac6230 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 4553c03560add3ba5e15cd50eb5ffe16 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 2b0af0c48fb01f8f27f66ec9e0abe3e8 0 (0%) - - 1 سال پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 8cf27239908e095a8142e5c3631ba6f2 0 (0%) - - 2 سال پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه 490f0e8ddf8390d692bcf0a79b241987 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون f4acc3e2cd0cd9e2a55d8a0a8b0cf5b4 0 (0%) - - 1 سال پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 81932660ae983be08535fc219c30d990 0 (0%) - - 1 سال پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه 78836b1fb82e86c92de101e802d5f3a6 0 (0%) - - 11 ماه پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 5e511ff9001f3b14863f20423f04296c 0 (0%) - - 1 سال پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان f2fc535096ded5087b050cb4d6295ec9 0 (0%) - - 12 ماه پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران f9a80d551c7cb27e7cc46c7a17b08b93 0 (0%) - - 1 سال پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز b968a17bec660ef27f6ca349077d250a 0 (0%) - - 11 ماه پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 875f42c18c9d357065451daaf72905d6 0 (0%) - - 2 سال پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون e85a9dbdbefc441744433d797c7998df 0 (0%) - - 11 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون eed77b0aa6fb98d8c095bf95b0471ee4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 42fee7ae2aa6045d106c61709540171c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اوره گرانول پتروشیمی رازی eef9065f1b318b419da423af121031d6 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 940345913fbaa9ec02c62567e7c21ef1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 80effa528ded451d7bafb7cf0d84d228 0 (0%) - - 11 ماه پیش

پلیمر / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 28a195d8586854ebd8f4c058850546cb 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر MC250 نفت جی 358e8e86ba358fc8de0d935347a67d39 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 5af48b27cd1d7d4e8670d13b689c3cb5 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 1c3aae4ea2a0a5a1bf7f2cf714152057 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی fbcf3c9f5f854a36000bd8bd34965134 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 4050 نفت جی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ac1f57b210575353e654ea11a234b8cf 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 7e8f1cc809f6625906c3c1593908bb69 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 76578d8431c3201cf1c6ec64aa4a8791 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 07eaee7079c81c5061d03d3490d3ffd4 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم b2592d956400d485fc5f1d1bd536e901 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 491ae3d6733f4937df5c08a438e3cc2a 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 98b05e194470ce2552a2d534c279f4a6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 646f38fd0d5947e8182cd7b25b7d7b0c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 6f0c031bbdaeead8822a28ae43bafdea 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال a65fa570c5e286d8cc319ea1f0057e42 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام c0ef7a73fb532f55484391a74ba126c4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 18ca5e6b0290147490068c2e0bf1227e 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 9e5f8b94962da33fae69da1658476b10 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد bd7f507107e43581e47949a1ba2c52d2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 084a28586c7231762ccbfb8c586c82a0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون e001e454ef753f840dd73b5eb20df440 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 119856eb4e6f086557bf68e5a9af5657 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی c346da0f489cfb8c519461bcf1f7280c 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول b5dcd572c92cf5fb29191af5e03f4720 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 8d6bc7d3c26280cd200f1f4c4f6379b3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 636f5bba797c2cc5ca85a81c691d33fb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز d858a9f6491215499c922dcab683284f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 99cccd6ec27be5aaa3b2938e6da04ce1 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان a85945b71d7aaab8c8a7eb0a48e86e21 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی c267da9e8f453726406b265badb7f36c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار b00275faaae6e25c5d02611a777f1c82 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 540749be149e80e260e6ba6e53bcbefc 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 22f0cd868f5ba47682febee33de253cc 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان b9c22c147aeb0cbdabf40fba74028f18 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام c9639b3fb0fb22e87f8f5971f07d75d3 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان b54b517e6cedc826c0742ac1aa1b6b7a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4054d032b7fafc7130118260228e5e66 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 24de629ee516800a073edd1de12ec7ef 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب babb5a9b21ae5acc0f26c1b92e075114 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز b586cabcd1266b214d555136d299d2f1 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 6f91e401652482d9c9ea24eeb3367d26 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 3bd6f237e201b581f6287ceff2c44b19 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 7b55365796e655afd469573b43ac29ba 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 915da61cbb4cb810319aa1dbc1cad658 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 97af0082b8f1dd70986d1c10db4fb693 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 29f4748dff3fa76c3d33f44b692c53bf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز ebe80a7e17b3eca938f55217c8435a75 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر f17a17db71ff4b4bde85b773adfa6f5c 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون d2d72b48fd4ae4ca86dd07070ccacf82 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 093afc4bf3903908fa908da04bac746b 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم f5b660b71b93059ab2f255720503fca3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 961c387a9a45f9660e02817b7ac11501 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان f388fa16fb4c86595767eb6035db4068 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 840fadb114b6edd758cbb3ea8bf3207d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 357206837ff8dcf5f915c43ad6145f78 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 1b9c9a1efd62804cc105dad98468cb99 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 6d168d3a7a2cd4afaeceb1798c63b35f 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 48bc9d83cdf4cd650eaa08ab8bbc6479 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم d0c30b6c65fd60f8082ca862920eec15 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 41ef8327089bfc3ec3f38cffde27ab75 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 853d080115c41452af06d4d750904ea8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 829772bd28d029c3a1c973d8e3a19735 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 312ab31870b5ec7b685a8a5d6db6b6b8 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند e75fc419fd4b01aa1562684e541c5a7f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 42ae92ad4ac106e84e9a84c28c7cb361 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 27073aae4ca981db35b60a3b20895cb5 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 4b48f263b2b5e859dc7e73e425153d90 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 0debb4c6d43b1be23f2227579f88c792 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 3ffb4d375e818aeaa6c3f22a369daed4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 42e8e3f0c6993c8278c1f78c01474ae1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند c3a76d0691646b783202fc89f36256e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 6d2ec7b17c9b77e9bc6a855d0d8eb3a1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 86ad873d86d193288e0072bd78b1cdec 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 8ec2611fcc5fc51082ddc7a7d32d471e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 999a79edc9a5e45152f9d63dac9c9da5 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار c53fd98a6359a33b3a2a29ea0c298a7e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 35c5248fc8a57e89140628b0a2417ae7 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 1a54e5390fa244c591048155db216710 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون b5022b5d20a10d59b7b3848d31fe7a79 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 28a5cbafe97a90e4e4eca87562632c48 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی c50085e98f2b9534298cb0714e67aef9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان e0b54f7803f0e35ab0ca498219a4d09b 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 49e497fb0a02c352f06bb7c4e9038205 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 4c3246b390518eb07fb0f08b96a305fd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 1ce8f5ddd4c61b5aae5f5c1e23a2b03b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 741f830628034140ebab3e8fe9297bc8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 63e9df969a4926c487d9b02402ef4e08 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 296534128d11b80ee35b147ccc7c7f7c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 051e8505315d24c955dfe83f4a8ccc83 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان eb84af3e16839bf8e8ce7f942dd980df 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 924c4db62c8d0e6a93ed3b8b91b28771 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a6748e593d3f84f1e58909cef7656e42 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 446f83bd7fd1b11b4b179639b3c16dbd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام a127567399b76efdf85c871cde550a16 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81366318e0f1a54fe948c96536bce442 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب bf0ea019365d7849eb67920cb224eda5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال d92a6c6b75b38eb13a3dc0b4a4464bb7 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 7b8e3a9956df22dd8d776c17993d265b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1e80b954aa6a170d9a9bc7038d366f7 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 99f44ef69374734acd43d35323c6aa6b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4ed6c0e45787758cd8fec3fafe1043ff 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 36f3ee9317992d116b3fa225656695df 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 5405560cd7c6b4e9a23a00a339a06780 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان dca8892739f78e0644089dd269a12024 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 18784bde0969b358aeb111c6a903599c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 535221297f23588c3849f852bb0dfec5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 3cf17212983300aeadaa2072d1d6ca29 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد f049e261a0e0af2a15f8253a11b50332 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 036e4782ae29a9167942b803534d8a61 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد d897ed9a74bc2bbbc53d3760be0f6aa3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند b2a6e19c7ff012d0c629a12e0f2afb95 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 1c08dca4a7d74abc947ff4dabb4b3b41 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد fa9d0ca1a39d60ea572f8711c0597169 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 457e5c11cfa12149b48c363b55fbe2b5 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ac3881cddf39517f17663898bce9b837 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان b4f60a445bb73cb3555becda9c1d6b0c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 1db18e1490e69d806dc09b02bc233a50 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان b6e5377751ad300772bed21d08c2dcdd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 03627db57a6f1d60c3f6fe34a188d947 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین e045be42ae5a931f3333b92b70e64ed9 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 778b5b4f8def0dfb434cba5fef9387f1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 07a56fc483661601f2183492bea2df78 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی af471f7d2dc2f2cf5df11ca9c59ea2aa 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 5747224b753ce938e14d1ef1b152e96b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين c8a8baf223c9c9faa948ba8b93eab783 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان de6442b919f243205fd9e0261712ef21 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 46b929c62b60ced9c9114dc443b3849c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 823e1388ff9ec052781e380993d02195 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 4ec61e03b35a0d10f97b028512141214 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله b86a7023dca3774d67c432eaa4e920f3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند da00a343476956af8c3bfaecf2272e8d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 9099da13349d9b4ec3f58a3334cac692 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46aeb9d49ebc9e513a8277cb0e58240f 0 (0%) - - 3 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 1ee153d6dcf7f3cec6ddb926d422fd3e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) defc5e798035c639b7dd9e1e0abdb159 0 (0%) - - 3 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 59fd464ca0979140396f157bba4cd1bd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید c888ec9ccbe7db7cc1d3a5f94492df81 0 (0%) - - 4 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 48f01f20cf23e37faa299ebcc4586b50 0 (0%) - - 3 سال پیش
مس مفتول گیل راد شمال 5321ca76e02800a8a757a8e0c4544820 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند a4096086a844a2384af440ebe06311f1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید a82b9439b38c69694f1bfddf0de39771 0 (0%) - - 11 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 757f44fece1aec305b00608906790eb5 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 26eaa3e32dee0c994685bd781ddfb8ae 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان f5ecfb1e8c047d85cb2c786b9e4abf26 0 (0%) - - 11 ماه پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 746e61500755069484f265a4327bcd22 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 3d71eae76eba2a0548e61f82788813c8 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 86f86b07a20a5b7ce3deb88c7b7cd448 0 (0%) - - 11 ماه پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0780d0c143f27e0e1ec47cea20e691ff 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان c1395fb2fddcf77517177358d41905f7 0 (0%) - - 3 سال پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان b1d62cbfc9e4b9e00c30453741b797e4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3d14bec1280b2aed6b41e7cf7668186c 0 (0%) - - 3 سال پیش
آرگون پتروشیمی شیراز aad1a7f0b36aac331e38302990949173 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار ba19d81a2a8c70e0964ebd92910d75ab 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 9f1c58992d2036546ffd0a41ce898a95 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان e25975a0c19ec6cc7bf870dea0bbea2f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان ea017fc6afd76a7257ba18988af0384a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم b9a2e853ff1344dfbb46e50a9b2c9598 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 13d1f99a9be626e7032eab8a230ac58d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 904f5fccf3a3117a6c5f24e0a5a4bc64 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 7fe2a52e7307725938189d3f561d69b1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 797fbf6b03fc8286224fa892212f26bc 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 56de42f261cb2cfc066bf40c073e44be 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 204ad8e268c9d0340448fbe4b39a4d13 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند ffe238a29bd00463aa64477dfa35a6d3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند e8c08b47ab6f466832b53aa3bf312604 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 4cedf6a4a37d3176c6cee53633cd15f5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند ea092e6e349fd5c7e2eb6953e4c7e494 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز fcd5f5854b0295f79180147a051667b5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 5bbbeecd17b4a99bc375779861f41f30 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6b3688f054a0aa745184abdafbd769e3 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند cef660d0798a3f05fef7c622817990c4 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 93bf099911e8c020674a730994245544 0 (0%) - - 4 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 557753f84831f5fd2dea7188a30a6138 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر a5e0b942296fd48fe603b5677bd3c86e 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر df1390014f20fb4807450430cce056ae 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 55b2b2eac84b6988b3306300382a7047 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 11011876f2494152f2068c52929b9747 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 47b2c0613b584acd022ed4f82bbf9cc8 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 1a4fee8c82bcf27ce397f8572f99e9b2 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان d075fb4ea94ad427486181f76f01ce0c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 380234eecc69d56f0fe4237388621ef2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 951edefc1953dd348d8a90d6f8ceff45 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند b62b021290eb648e8ef2e590a5442aed 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون fadfc48a4710823d906b3e0c3e82977b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان f9300a6bb271bced724843953b3d0879 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 2b4d20e25161326c8f50c659e8582d93 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 203b669e58514b6e2783818893e97e50 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 3c61bde0da43ec6a99b4800ff78a76ce 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 79205125782ea71a8d15d44a018f276b 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند bb3bdb0148a3ed6165602ae3d4d57109 0 (0%) - - 11 ماه پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 31f247c4acce4517ed99564241f91047 0 (0%) - - 3 سال پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 138c3adbdccac456111fd7f0da5f0620 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 1df5caaa4b339802961de57c2ab17cc4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37791c62cf5d34e97be8028e93e03e18 0 (0%) - - 11 ماه پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 662187402aeff6998377158ed19df6ec 0 (0%) - - 3 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان b3aab67fc99fd88b31b5ab9f4b726839 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد fe8656df0eca00806bdd7396d4220363 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام کلزا سویابین 974abe5e369ef15909e45c916c644b11 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند c2bd5fbfcba77d9801f603f37e9dde0d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 7ce3d28ac42e907692a91b29060f7e44 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 4f828f5b95282197ef8c30907e772513 0 (0%) - - 11 ماه پیش
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 7e8f825b012c12f439305569bdb21cee 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 95d32c8f2272b79dd749ed7277424ca3 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 9d966fcf3c96b89b77cf4db2b96b2555 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 9a2aad61a7bee17fecb60f16dd0912a0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز b9d2fc0395573810da29caacc867913d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 30950898dfe6af83b17314f06083c4bf 0 (0%) - - 11 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی ef6c833d3067e860c1289b4998977eb3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 0ab444aa293d855ac4c6d91fbb1ebbf1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 071cfd4219b8247a191369095260657c 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7d834240c9e57fe085b73eb1aea01c44 0 (0%) - - 4 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 36abf198b5fa218fd86d8fd4a6e821e9 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 99687250aacc450ca6f6a0097274568d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1e587263259c5f311feb3f634c36abd7 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند c700b28c01e22dd3d21e094bc7e8fa5e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون e84c145a57362ba8d8e54f2dd4a702c0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 841c0383f9ff71e21f55f2c2a687a2bd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 01079c2e6a3d500f1be5a2ccc55f84c4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f99729929555a4c2b1b984351fc18b34 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب c72ed88fa6d352b5475b36fe3f71819e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 69b1213e55065481056ce38c934f4979 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم d829238aeed40193b8b2da8096020e34 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 29d0592fcda26221d52ceb357f7ac38e 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 4356a248fd1a2abc8cb56f8e12d5f131 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون bc84933d06bf22375eec42940321c218 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 0c99827eb8622c514a63de0cc62e7620 0 (0%) - - 1 سال پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 85d4a6b7079c40c001b62d42fb85ef3f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال d2c6492115bbf6345ce21a03b7a186f0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40140282632f374243eb0d20dc7b091d 0 (0%) - - 4 سال پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان fd05e97ac4014264026602e531c07310 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 9f0e39955f8e6e362648bbbe8ef96269 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم d0789baa9ddd0c5fc0af7ea6592a2403 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 17bb400b18786d7f80c9b317874f2392 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه c36c6e1fe85b768d688aeede6f2d4e3d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه fbc5459c09a639dce9d5776db409e17a 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 85100 نفت جی b1324c420e42f84cc6a00a6f242f7cd2 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک ea59fc15ab137d93fbd1fffdb37afca4 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 نفت جی b2de5b656b6c3691eb5173b985166d40 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 04b9f26f042de9a5b419deff40a6ccd6 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس f7df756f608fe4280c9725ff3ff5dc21 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان e2617d2fe62a422712d51cf0962ee0a0 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک cf6091945de096fdd48742730bdc8490 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر cb20b18e282a58007b03efc67dfe6b85 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 9c9c53c4b7e66c20c68ea2764a177f16 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 19e983e0ce90dda0a94cda8dd4730aef 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 53b87852e82f82104c9a18fcd3d10bf3 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر d002513086fcb7de41f9aefe86e0168a 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز ca339b5c9426bb056764ab24b08d95fa 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان b7686532659ff810deec139f7496a0eb 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 7dc6101b848cb784056171c124a7f194 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 46d85086092cf6706ab68cd626054fb9 0 (0%) - - 4 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 170cd895e7355a5bce8d2d9997001348 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 8b0c6afdeaca1f0326d30242a3321f2a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم a36d104306fadba0546b2016f6959eb0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز c86b829b3ba055763b28ed0a7d504625 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 44dbdbb03e53221f623b2fe5188ada66 0 (0%) - - 1 سال پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 36245e24fb532cae02c5d96e4a3ee935 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 41df96c6415014d0fe21ac51dc2e598d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 4232300f505b5db2dfdc0c9db37a9b29 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 17b3a9f59143bf084fcffd3c35d714e3 0 (0%) - - 11 ماه پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 2d602710f605a470275409b0a52701df 0 (0%) - - 3 سال پیش
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران dfef080f80d78942eb3463a0f02cd334 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس d2e0716314d2dbd4a7a1ff9c259ccae6 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم d75551cf85e4c2ce8279277e9cb23b0f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 83750e42ba0c580e6e27a70f01c11167 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 44d80f9bb86701a4b69ceeb1acff7744 0 (0%) - - 11 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 12c36157e0d215c303df3833b9a0698c 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 353b81b7dd8d1cdc660984c54a06d73a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34be5ddd3b117c6bd4b1479b4676c837 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر e3050100651c82878b1431ad1e87c94e 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 0b44628760653eaacf9530a5b3fda825 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 6e344e7c51c92a4284e36a6c7c38b000 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 4301ad1a090b7656105e54f1bedc24fc 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان b8f2e357a1e7f2f4fd1b0902835057fe 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند d64f8ea55a40b0c48e5a45c7f955a87f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 0ca1d213725b18b902e2eb32421376fd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 9e5696c2b7a95789c4ef190b06977b84 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 7f762cf7575775ae3321a3054e73509d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 6e04f2a0f426b3c546410bf5a4849c14 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 5ddc0bc6f0fba38846f74e97b3a3273a 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 24c8575e0fd9e22790a3622bee053cfe 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 421080b4c07dedf2de5c7142a082ec93 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 2a89477de75ab538abd1a7fda5eba462 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 90b6894567d76a65ad8fc233340609dd 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 492367780d734b817e9a402237f3e3d2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان be63ef2a9c0a355037d9f66994ba5cbd 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم d9631bd9581ccd2fbea8f6d4615a2bdd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان e879afaa3298a67cfd9b24a1615df63e 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان e91524ccc16113a86cbb7621ef435fdf 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون de711eece5ad6ab3fc76c2a2e2381a8f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 7cd72630bf99d2472d22edcee887029f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 62d971cbc77d39300a3d32e09eb910c5 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 639899129eb68645b89a12509435d1c1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان f8212afb78cbf29f5682e5b2381e91c3 0 (0%) - - 12 ماه پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان cf0592ed5ee7687ddb91572c6f834561 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی ed46ce65da72dd1ccd10459a5c2eda74 0 (0%) - - 12 ماه پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 1615560764732a809ab9722afe00d24d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 26d3b32c4d181cc6def30edfcb2ec243 0 (0%) - - 11 ماه پیش
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 45b90e7f3a2090f67aae5fa0a1146bd8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 716df227160ced66eb80f21a5cdd45f0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان f055be5ffc59c0e6c8b72942ee89db6f 0 (0%) - - 3 سال پیش
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان c3315879d9e9432e951aa4a9aa460fb9 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز f6f57fbc94662c3a975ea14d45c0fe4b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز df7303972eaf28014b514f3bed2754e0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9974af947f4578438b9679dc9071d265 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 4a989fbf0c25b3b50b87e6be185a8e6f 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر خام برزیل 899a2d58a3ffd6a2ddfb9a41c6022a1f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 8b2a71d7b3cfa307142624d337679405 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b7cd5fb52d02db36356e29f7ffc34430 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34b19ff7c21ab4315c782e14bf5ebc27 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم b91aea8d5c2ad4ce49d7ac3c528358ed 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 29cd411e6023dc88ff9f927ef385ab97 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز f655bab8888ee5ef35fbe14866727451 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 9e90f12d224d693e02b0cd88cdc517be 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 2a905c5cfaae6cb9eb90ed660fb5032b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 33e547bf35ae6a84d229dca5be0dd7c4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول d614a36e776ce5a97033e09a35dec3e1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال d43776e1b01776fd35ecad5f7af17167 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون d538b6fe0292f16adcf85519d9d08cf8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 392cb5d5588cdb615e4572c3e7063edd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 53d077aaea3cf88fda720efdb24982b2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 6fbbec80ed3bceb0059aa6e5d72ad693 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 5687e5b3910e6a3d9916a9be780327f9 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال e68c5302bf63ca7938b57cf244ac5ec3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1534dd3c31aec9b79b5982d05d8fae7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 6a134600cb2b1c9b789ab631f857e969 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز cdf9d353bbba0e814acb11af2323b297 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a987bbf76fc5cfb5d0c93c5b20d065b3 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 9a08c48d5aeabaf9adba027c263ffe4b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم e4f5c5616ee1eb47feb9b72ec22bb075 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 0c541180184b96edf9ddc91dd157965d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز a0705820d17336a957f7553ad7fc4b80 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند caa9f212cba99e7d6e2812248af84668 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 0f07dc89acf3c5680c35dcac69606900 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم b2bb98335fcef072029db483ab493e3d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند cd748f78aa5c186ad230ed4c1ebd3bf4 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 3797c3e81ee627f817c86718e356b6c8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز d5292a6d938d5b6795229cf0dab7f95c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 1ceacd06f137c2fa25c16a22253e0cdb 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0fb5db17a57c581de5e9e952023fbd58 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 60852f812011690cd49d48775fc00318 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 92f9e56499e27f9840d1218997a01c08 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 124ba74fbbec5454e6dd3a8a12db45c8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 824f4ac3e697b4b65b7aa4bf930a2c7e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی f7d3a1d2334580f3e2b2b1223c022648 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 21500ca4f8144a8178e57b447fd3a8e1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 22b9d8146552bd817713a25d16e1e8f1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 143ee1e7e851dfe65cdf9b57bf204b1f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان b44ec5e4422e118af3becba3c33bcaa6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 3ca4c019a6865194f6249f6dbca5018c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 054f586d0a112438730e7b88ccbe4077 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 79fac054e6da9dfb5eec347c0eb6bc2d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0accee9a3639aac9a17b69f7ccd17d04 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد e51f6da119a1849eaea2d2fa89f4ef9a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 98b1fd340c534ec4ec178d4d5e1b0d9f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 5fe9cb46d70f7a8e2110a2adedc81ea6 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 9bc700a5b10654d8074303c76acf1cb5 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 5a13b4485bc3d8872cd79007dd5142dc 0 (0%) - - 11 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 1f54534507efb209811d51ed10db936f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام b84b02d9e16403115d3fa866da66caf7 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال e921703f29f75d5cd12529bfcd40103b 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون abfe751319eafc52cd2ce60a08506326 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند aee125179eaae21fe490fbfaa056d402 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون e31944fcf905194ce84bf11d129eea1e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 53168f7a9a570e52836afbe6e08b27da 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند d486f696b457a7eb5f168e057c71e05d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 529fbfadae8b8988649ff7a51e398cf3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال a358e4be975351902feca1c58384ecd3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام fa0c2940ed74ed263d6975d0bfbe0b9d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f27a77e5558db4914cdece40b5b594f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 703ead5e113719d8220c661431a63347 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 409c3a3d5476f61827372db526f5bf94 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7e18b7541b1ad08e76f0345a09f0bd66 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01fa31b55c2270621f5f87ae2c726123 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 43d94f684ca8721522dfb6eeea911f23 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e82c479477f1261aa943a02d1e488fa9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 463c1f747f41dfe6eb9fd0e82b195a5d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 5474d70c62cfae2c47d2b32d2a5ffe89 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 9533fb177f0c7f245e9d014dccb1b53d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار c71dee7773f4ab2a4e170a517704519a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 2919a27545fb988f4bf42356f3dd670f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 96b5bda3fe948f9448ae6f5e9d007d0e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 9d00eb9904059626cced5e32e2d5f1fa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 237417d69e377bd93f5090bc84ff5dec 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول b5ee3d6cfa16c5aac24e2408dbaacca8 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ccbd282d3a91ee5c17a9e5a10b256d66 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 0c394911d4edb7ccea8799cfe9a7a6ba 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 021418d30cfdd07226a04bff5ae96e3b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 2ff899ac84581098feed9fda0d0dd01b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 78732aa338678d61a4f121b4f3b6904b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b4bc77e49be1ddbe5a83603ac4a61a6f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر f57d7308563fa30e8b36d8be517d679e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند b032594d3e83d9768e1a0bce8e6c4dff 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 995c12b765b67a8a8262c0fc527cd1a6 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a59761aed1d186809623a8a50cfacd0f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 98f439fe4becb31cbef1d94889f07aff 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 0d483a5177c2f8fec38e82ac24bfed60 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 1e3604d5f389b3b82d01f619cf79f9ae 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر be41f05881468b1c3b427c4f718d2cb5 0 (0%) - - 12 ماه پیش
شمش سرب 99.98 پارسیان پارت پاسارگاد - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 6d6f8d8377a944bc0aa5e392b59a9daf 0 (0%) - - 5 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c21ecafa0550eb2e6b9259072a5cfcd5 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم کرمان a36657bf3eb3a10e8a0021ef293fb81d 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم فارس 4b8d503c611e5236fe45595389f6eff1 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم ایلام bc8bf5940c07a90c1010a4052ab4f7d3 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم خوزستان d0355e53788cd286b3ea686099729467 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 939dfce2f1dea4cfe20e388011a0f5b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 1704fc840b20e3a0763792cf45d1a850 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم de228dfd12efe124cc679e3c9c8c902d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
گندم خوراکی ایلام e4eb970bb072cbd1ab39f9c34b6b14b4 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی یزد 1a587041630486b4857f70a948808bd6 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی قزوین 9d8fcc9f054f044266df51eafda13716 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی لرستان 6a7a137cb303d5c768800fda404f4bbf 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9ce1b1ef99fdea695743a840d7d59fd8 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی اصفهان 5eed5b0276e9dac60c71f20fdebb92e4 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی مرکزی bc60d3f635e635b1d195754bdf9f8fdc 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان 162447a62c8146db861194523671be62 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی زنجان 87912c5b11911af29a8f8dd8ed85fbd9 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی کرمانشاه 559740002f73aa297c581a3031608040 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی کردستان 1e3e26fedfb6a538412859d8549d9681 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی فارس 97f2b859994686de3767bade99282af1 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی خوزستان 5891e2ba81260427fc761b83806f97fc 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 5daa1f90bb716f0a8d783678eaa177ce 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی 0726ce4db4606fddb08008dc6cbe3789 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 6caff59f21f5c4d5b5ab8b6a38726f2d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند afa4c5a8f7717cf3cf1f141ffe1b6df3 0 (0%) - - 5 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
روغن خام سویا آرژانتین ab6bde851b24f63dbe1d8d475e421023 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 2139e16ae4a8c993f5e73d43f1a9ad27 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 5548cf3bd8010aa0e6ac2b006aab54a0 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند فیروزکوه - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین b43cf85ebd129b3873b35f3b804cc053 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه 139f4bfdcdb19f8edd1f7599c24ea21a 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ cc6cde823ff335980a4a5b514d7aa09c 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 7f0a24e7db8182bac3abe18eeb0f56e4 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 6ef4c3c2499f72c7681b9d84139fd4e0 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 6e1aac6bfb767c5d551f76e39bc0a9b6 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) b88e26ecbabb1a3675aa3f48a5b0fa3e 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 34d5d6add901bc4f205c27f28c473f61 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 72fe034b505253370d21381ef3ac1831 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 35f94c8a37569e2a29c6cee4f2450f21 0 (0%) - - 11 ماه پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) eaddcbbe498686f97f037f7c7ff65368 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 90d32a4233255bac1d7bfb030cefb8e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 7d73aea4a21873b79e22a54818dc17bd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان bbb57e85e2102a2e1177904640164c06 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 85411036a37018e8762a06937f305ad6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند bd3b6267cd5bf72d3d20121c6535ed3d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز f8808802552e0b3e5d806cbfe80153cc 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 5273bf80a1b23a2a64a3d7d45440e4e1 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 99f2ee6a7c63a254bc735c52201a6c2b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 968502260dbad76385e7c3891ac95366 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز b19951181612c262b5c5e546367b9fbe 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 0202444834bd4d800559fbcd5c41959d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز dbb8cb77db09cc51c1c7abd67a5eba15 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 7f166cdb9dc8eea1b1e581af7beb398b 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 02219278de87086a3a3513690635bea2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند f7102bbea570dc981f8b64e69861bcc8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 4186dc5e3c69a6678179e5efd895c4ed 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم e264ac3e1d3e6fcccc1f8f9061801927 0 (0%) - - 4 سال پیش
ذرت دانه ای اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای کرمانشاه - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای البرز - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال e40ec2f148edaf7da88c18797560b6b2 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیر PG7010 نفت جی 9502b5596a00d1cdb2f277987851ae19 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان b1ebdf7d52199e184c3984efda642190 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 56fb34e0ca8f0ab7aca5e44f6d53999b 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز b8789bba532d0e27f098d0ef25b1a69b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 093258d1fbd56feedd594753a5fe6d62 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیر PG5822 نفت جی 5961a235d4e9a05493cbaa95ce50a944 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز c50f9d75c1261f3c38f867266cb78245 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6422 نفت جی 7688a266e193db69c6bc5d28888d459d 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 748fd0391f0b6c78d8c25e05076b559f 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس e3fa94b195bd91842d5ac69ea1fe2e8e 0 (0%) - - 3 سال پیش