همه محصولات بازار جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک - جهانی - چین
LDPE
خلیج فارس 1251 0.00 (0%) 1251 1251 7 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی - جهانی - چین
LLDPE
خلیج فارس 1 تن 1220 0.00 (0%) 1220 1220 7 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی - جهانی - چین
HDPE
خلیج فارس 1 تن 1190 0.00 (0%) 1190 1190 7 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی - جهانی - چین خلیج فارس 1 تن 1175 0.00 (0%) 1175 1175 7 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم - جهانی - چین خلیج فارس 1 تن 1240 0.00 (0%) 1240 1240 7 سال پیش