نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 66.26 0.04 (0.06%) 66.34 66.15 16 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 69.54 0.03 (0.04%) 69.64 69.44 16 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.08 0.01 (0.48%) 2.08 2.07 16 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 553.88 0.13 (0.02%) 553.88 552.63 17 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.7 0.00 (0%) 2.7 2.7 18 ساعت پیش