نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 79.94 0.06 (0.08%) 80.12 79.94 26 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 83.62 0.07 (0.08%) 83.78 83.58 26 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.62 0.01 (0.38%) 2.62 2.62 5 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 842.75 1.00 (0.12%) 846.5 842.75 26 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.89 0.01 (0.53%) 1.9 1.89 4 ساعت پیش