نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 72.47 0.06 (0.08%) 72.81 72.24 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 74.35 0.06 (0.08%) 74.72 74.13 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.17 0.01 (0.46%) 2.18 2.17 3 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 601.13 0.38 (0.06%) 603.13 598.63 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.22 0.01 (0.31%) 3.23 3.2 10 دقیقه پیش