نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 103.66 0.06 (0.06%) 104.47 96.75 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 105.51 0.07 (0.07%) 106.32 98.59 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 3.47 0.01 (0.29%) 3.48 3.2 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 1149.1 2.30 (0.2%) 1151.4 1042.6 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 6.32 0.01 (0.16%) 6.32 5.5 5 دقیقه پیش