نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 86.67 0.11 (0.13%) 88.52 86.43 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 88.22 0.05 (0.06%) 89.71 87.85 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.52 0.01 (0.4%) 2.57 2.5 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 788.63 1.37 (0.17%) 799.88 779.38 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 4.24 0.01 (0.24%) 4.25 3.98 5 دقیقه پیش