نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 81.22 0.06 (0.07%) 81.47 81.02 27 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 85.62 0.07 (0.08%) 85.86 85.43 27 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.51 0.01 (0.4%) 2.51 2.49 2 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 783.88 0.50 (0.06%) 786.38 779.75 27 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.69 0.01 (0.37%) 2.74 2.68 27 دقیقه پیش