نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 77.77 0.03 (0.04%) 82.61 72.45 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 84.48 0.01 (0.01%) 89.03 79.25 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.43 0.01 (0.41%) 2.71 2.28 10 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 818.75 1.87 (0.23%) 1024.4 768.25 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.41 0.01 (0.42%) 3.79 2.35 7 دقیقه پیش