کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 559 0.20 (0.04%) 559 559 17 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 سال پیش
پنبه بازار آزاد 95.57 0.00 (0%) 100.09 95.57 22 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 20.99 0.00 (0%) 21.84 20.99 20 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 424.25 0.00 (0%) 430.62 422.88 19 ساعت پیش