کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 748.38 0.62 (0.08%) 750.1 743.9 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 87.62 0.01 (0.01%) 87.81 87.46 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 17.54 0.00 (0%) 17.54 17.54 6 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 715.88 1.37 (0.19%) 722 707.5 4 دقیقه پیش