کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 787.9 0.10 (0.01%) 789.5 782.88 3 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 سال پیش
پنبه بازار آزاد 81.44 0.12 (0.15%) 81.95 79.94 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 19.79 0.01 (0.05%) 19.81 19.51 3 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 671.62 0.24 (0.04%) 672.5 668.12 6 دقیقه پیش