کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 1156.8 13.80 (1.21%) 1156.8 1156.8 23 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 سال پیش
پنبه بازار آزاد 139.2 1.32 (0.95%) 139.2 139.2 23 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 19.62 0.08 (0.41%) 19.62 19.62 23 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 776.6 13.20 (1.73%) 776.6 776.6 23 دقیقه پیش