کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 576.3 0.55 (0.1%) 576.3 569.8 7 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 سال پیش
پنبه بازار آزاد 72.43 0.06 (0.08%) 72.75 72.15 7 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 18.87 0.07 (0.37%) 19 18.85 7 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 442.12 0.48 (0.11%) 442.6 439.6 7 دقیقه پیش