# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی شمش 1000p-99.8 / آلومینیوم ایران(ایرالکو)