# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت پاسارگاد بندرعباس 16650 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 نفت جی 16650 0 (0%) - - 6 سال پیش
3 نفت پاسارگاد آبادان 16650 0 (0%) - - 6 سال پیش
4 نفت پاسارگاد تهران 16650 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر MC250 / نفت پاسارگاد بندرعباس