# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 هرمزگان 8100 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 کرمان 8200 0 (0%) - - 6 سال پیش
3 ایلام 8700 0 (0%) - - 6 سال پیش
4 یزد 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
5 سیستان و بلوچستان 8700 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی ذرت دانه ای (ماده 33) / سیستان و بلوچستان