# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 تولیدی یزد جوجه 17000 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 فرمان شمشیر 17000 0 (0%) - - 6 سال پیش
3 پیگیر 17000 0 (0%) - - 6 سال پیش
4 مرغ مادر دیزباد 17000 0 (0%) - - 6 سال پیش
5 گسترش و توسعه صنایع بهپرور 16500 0 (0%) - - 6 سال پیش
6 مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 16500 0 (0%) - - 6 سال پیش
7 قطره طلای نوشهر 16500 0 (0%) - - 6 سال پیش
8 مرغ ماهان 16500 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی جوجه یک روزه گوشتی / مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه