# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 خراسان رضوی 60419 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) / خراسان رضوی