# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت جی 13350 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 نفت پاسارگاد تهران 13650 0 (0%) - - 6 سال پیش
3 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 0 (0%) - - 6 سال پیش
4 نفت پاسارگاد آبادان 13350 0 (0%) - - 6 سال پیش
5 نفت پاسارگاد اراک 13350 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر 6070 / نفت پاسارگاد بندرعباس