# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی تبریز 103865 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 / پتروشیمی تبریز