# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خوزستان 260000 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اپوکسی رزین جامد 011P / پتروشیمی خوزستان