# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی مارون 104210 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 پتروشیمی جم 104210 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 پتروشیمی امیرکبیر 104210 0 (0%) - - 4 سال پیش
4 پلیمر کرمانشاه 104210 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 / پتروشیمی جم