# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی آبادان 45049 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 پتروشیمی بندرامام 130874 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 پتروشیمی غدیر 144975 0 (0%) - - 4 سال پیش
4 پتروشیمی اروند 140699 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی وینیل کلراید S65 / پتروشیمی بندرامام