# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت پاسارگاد تبریز 14302 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 نفت پاسارگاد تهران 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG5822 / نفت پاسارگاد تهران

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.