# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 قند چناران 0 (0%) - - -
3 قند نیشابور 0 (0%) - - -
4 کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
5 قند پیرانشهر 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
6 قند ارمغان صبای فسا 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
7 قند تربت حیدریه 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
8 کارخانه قند چهارمحال بختیاری 0 (0%) - - -
9 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 0 (0%) - - -
10 کشت و صنعت جوین 0 (0%) - - -
11 کشت و صنعت فارابی 0 (0%) - - -
12 قند شیروان 0 (0%) - - -
13 کشت و صنعت دهخدا 0 (0%) - - -
14 آذر قند نقده 0 (0%) - - -
15 کشت و صنعت و دامپروری مغان 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
16 قند شیرین 0 (0%) - - -
17 قند کرج 0 (0%) - - -
18 مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
19 قند میبد 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی شکر سفید / کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر)

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.