بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 29334.22 15.23 (0.05%) 29334.22 29009.1 3 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 28647.97 229.99 (0.81%) 28647.97 28417.98 6 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3446.86 0.00 (0%) 3446.86 3446.86 5 روز پیش
Sensex بورس جهانی 48677.55 0.00 (0%) 48677.55 48677.55 6 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 4011.09 2.37 (0.06%) 4011.09 3955.3 3 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 441.55 0.00 (0%) 441.55 441.55 6 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7039.3 0.00 (0%) 7039.3 7039.3 6 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 15170.78 0.00 (0%) 15170.78 15170.78 6 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8967.8 0.00 (0%) 8967.8 8967.8 6 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 6339.47 0.00 (0%) 6339.47 6339.47 6 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34230.34 0.13 (0%) 34257.09 34214.29 6 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4167.59 0.05 (0%) 4171.55 4165.51 6 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 13582.42 3.75 (0.03%) 13600.93 13573.47 6 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3986.34 0.61 (0.02%) 3986.34 3971.68 3 دقیقه پیش