بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 28029.57 29.96 (0.11%) 28029.57 27610.49 5 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 23766.69 50.39 (0.21%) 23798.86 23479.63 3 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3607.43 2.08 (0.06%) 3608.38 3573.84 4 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 57696.46 29.93 (0.05%) 58721.24 57649.52 57 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3746.54 0.36 (0.01%) 3752.56 3720.28 6 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 464.57 0.05 (0.01%) 468.99 464.57 6 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7127.36 0.79 (0.01%) 7195.14 7125.31 6 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15233.71 0.70 (0%) 15420.67 15233.01 6 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8287 3.30 (0.04%) 8371.1 8287 6 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6783.98 0.53 (0.01%) 6872.79 6783.45 6 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34639.79 1.91 (0.01%) 34738.15 34615.27 14 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4577.1 0.01 (0%) 4592.54 4572.12 14 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 15381.32 1.51 (0.01%) 15434.21 15361.02 14 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3955.74 0.34 (0.01%) 3968.12 3952.68 6 دقیقه پیش