بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27509.46 3.05 (0.01%) 27611.33 25822.32 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 21660.47 10.16 (0.05%) 22688.9 21436.8 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3263.41 0.97 (0.03%) 3308.87 3212.66 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 60841.88 40.54 (0.07%) 61255.65 58717.8 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3526.1 3.50 (0.1%) 3576.45 3439.41 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 460.77 0.31 (0.07%) 460.77 449.83 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7901.8 1.39 (0.02%) 7904.88 7709.62 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 15476.43 12.97 (0.08%) 15517.61 14954.62 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9225.6 1.40 (0.02%) 9276.2 8835.5 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 7233.94 16.61 (0.23%) 7233.94 6970.15 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 33926.01 0.31 (0%) 34315.72 32980.9 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 4136.48 1.86 (0.04%) 4192.96 3898.85 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 12006.95 15.60 (0.13%) 12262 10852.27 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 3191.39 3168.43 4 ماه پیش