قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 10283 0 (0%) 12230 9436 6 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 1186 0 (0%) 1186 1186 6 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 2105 0 (0%) 2115 2104 6 سال پیش
دلار فروش سامانه سنا 9503 0 (0%) 9515 9209 6 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 1176 0 (0%) 1176 1167 6 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 2183 0 (0%) 2183 2167 6 سال پیش