نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 73.23 0.04 (0.05%) 82.61 73.15 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 79.82 0.02 (0.03%) 89.03 79.67 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 2.32 0.01 (0.43%) 2.71 2.32 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 803 1.00 (0.12%) 1024.4 799.5 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.39 0.01 (0.42%) 3.79 2.35 2 روز پیش