نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 79.98 0.07 (0.09%) 80.12 79.94 1 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 83.68 0.05 (0.06%) 83.78 83.58 1 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.62 0.01 (0.38%) 2.62 2.62 4 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 843.75 1.50 (0.18%) 846.5 843.75 1 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.89 0.01 (0.53%) 1.9 1.89 3 ساعت پیش