کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 560.38 0.48 (0.09%) 561.12 559.9 16 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 سال پیش
پنبه بازار آزاد 94.15 0.09 (0.1%) 94.3 94.06 16 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 20.99 0.00 (0%) 21.84 20.99 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 427.9 0.02 (0%) 427.9 427.3 16 دقیقه پیش