کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 757.3 0.10 (0.01%) 766.4 712.9 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 5 سال پیش
پنبه بازار آزاد 86.74 0.01 (0.01%) 88.87 82 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 21.8 0.01 (0.05%) 21.8 19.52 4 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 676.4 0.30 (0.04%) 687.88 661.6 4 دقیقه پیش