توقف نمادها در بورس به دلیل نوسانات بیش از 20 تا 60 درصدی

در شرایطی که توقف نمادها در بورس به دلیل نوسانات بیش از 20 درصدی در روزهای اخیر سبب ایجاد اختلال در معاملات شده است، شاپور محمدی گفت: دستور بررسی توقف نماد شرکت ها داده شده که در حال جمع بندی است.

طی هفته های اخیر که بازار سهام با رونق چشمگیری مواجه شده ، تعداد توقف نماد شرکت ها هم به دلیل رشد بیش از 20 تا 60 درصدی افزایش یافته و حتی رکورد جدیدی با بسته شدن 70 نماد ثبت شد.

در این میان هر چند شرکت ها در اولین فرصت با ارایه توضیح اکثرا کلیشه ایی به تابلو برمی گردند اما تعداد توقف نمادها به دلیل نوسان بیش از 20 درصدی در 5 روزکاری زیاد بوده و موجب بروز اختلالاتی در روند عادی معاملات سهام شرکت ها و همگروه ها شده و اکثر فعالان بازار ضمن رضایت از فرایند برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شرکت های مشمول نوسان بیش از 50 درصدی، خواهان اصلاحاتی در این بخش شده اند. 

در این رابطه شاپور محمدی گفت: دستور بررسی توقف نماد شرکت ها به دلیل نوسان بیش از 20 درصدی داده شده که در حال جمع بندی است.

وی ادامه داد: در گذشته هم مورد مشابهی در مورد معاملات سهام حق تقدم بود که با اصلاحاتی برطرف شد. بنابراین با توجه به افزایش تعداد شرکت های مشمول توقف نماد به دلیل نوسان بیش از 20 درصدی، مقرر شده بعد از بررسی های لازم ، تصمیم متقضی گرفته شود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران