معاملات پلی پروپیلن ها روز گذشته با تقاضایی کمتر از عرضه برای اکثر عرضه کنندگان به ثبت رسید.

آرامش در بازار پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی

به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی شرایط هفته گذشته را داشتند، به طوری که پلی پروپیلن نساجی  HP۵۵۲Rجم ۸۸۰ تن عرضه و ۲۲۰ تن تقاضا داشت و با قیمت پایه  ۳ هزار و ۱۴۵ تومان به فروش رسید.

پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰Lو پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R این مجتمع هم به ترتیب با حجم ۲۲ و ۱۵۴ تن با قیمت پایه ۳ هزار و ۷۳۷ تومان مورد معامله قرار گرفتند.

در همین حال پلی نار هم روز آرامی داشت، به طوری که پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ به میزان عرضه یعنی ۷۰۰ تن تقاضا داشت و با قیمت پایه ۳ هزار و ۱۴۵ تومان خریداری شد. پلی پروپیلن نساجی PYI۲۵۰ این مجتمع هم با حجم ۸۴ تن و قیمت ۳هزار و ۱۴۵ تومان فروخته شد.

پتروشیمی مارون هم اندکی بیش از عرضه برای پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی خود تقاضا داشت، به طوری که عرضه ۱۰۱۲ تنی پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C با حجم ۱۴۵۲ تن تقاضا روبه رو شد، قیمت پایه آن ۳ هزار و ۷۳۷ تومان  میانگین قیمت خرید آن هم ۳ هزار و ۷۶۰ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی C۳۰Sپتروشیمی مارون هم ۲۲۰ تن عرضه و ۳۰۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۳ هزار و ۱۴۵ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم ۳ هزار و ۱۶۴ تومان بود.

پلی پروپیلن نساجی Z۳۰Sهم ۱۰۱۲ تن عرضه و ۱۱۸۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۳ هزار و ۱۴۵ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم ۳ هزار و ۱۵۶ تومان رقم خورد.

در کل بازار محصولات پلیمری روز گذشته شرایط آرام و معمولی را پشت سر گذاشت، به این ترتیب ۱۵ هزار و ۵۵۲ تن پلیمر مورد معامله قرار گرفت.

نظرات کاربران