تبدیل سپرده های بلندمدت 15 درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، بین 25 تا 35 درصد است.

سیدحسین سلیمی درباره تاثیر طرح بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها با نرخ 20 درصد سالیانه گفت: هنوز آمار مشخص از اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها فروش رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده های بلندمدتی بوده اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعلام نشده است.
وی در عین حال افزود: با این حال وقتی به طور شخصی از برخی بانک ها سوال کردم، در برخی از بانک ها 50 و در برخی دیگر تا 70 درصد اوراق فروش رفته از محل تبدیل سپرده های بلندمدت 15 درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه اظهارداشت: نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، بین 25 تا 35 درصد است؛ البته با اعلام شدن آمار، مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده های بلندمدت یا حساب های دیداری از یک بانک خارج و در بانک دیگر تبدیل به اوراق گواهی شده است.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران رقم کل سپرده های بلندمدت در نظام بانکی را حدود 960 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته بعید می دانم که نقدینگی جذب شده در اوراق گواهی سپرده ریالی کمکی به کاهش نقدینگی کرده باشد؛ باید رقم دقیق تغییر ترکیب سپرده ها را در نظر بگیریم و ببینیم که تا چه اندازه از محل سپرده های بلندمدت 15 درصدی کاهش و اوراق خریداری شده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت طلا و سکه

نظرات کاربران