دلار 11450 یورو 13300 پوند 14741 درهم امارات 3117 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 52.03 نفت برنت 61.08 2102 9700 020 10150 2100 10100 0075 10200 2420D 10200 2420H 10100 190 10100 209AA 10600 209AA 10700 BL3 10800 BL3 10700 EX5 11500 EX3 11000 EP440G 12400 EP440L 13000 821 0 825 0 781 0 552R 13250 MR230C 13100 C30S 13350 S65 8600 S65 8600 5620 20000 52518 10050 0035 11100 F7000 11700 P100 10900 HI500 9900 3840 9600 550J 13300 548R 13800 7240 12800 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 9600 0 (0%) 19 ساعت پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 16000 0 (0%) 19 ساعت پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 9800 0 (0%) 19 ساعت پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 12200 0 (0%) 19 ساعت پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 10600 0 (0%) 19 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 11400 0 (0%) 19 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 11300 0 (0%) 19 ساعت پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 10200 0 (0%) 19 ساعت پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 10150 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 11700 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 11600 0 (0%) 19 ساعت پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10200 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10100 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10000 0 (0%) 19 ساعت پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 9700 0 (0%) 19 ساعت پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 10100 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10700 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 10600 0 (0%) 19 ساعت پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 9900 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 10050 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 13000 0 (0%) 19 ساعت پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 20000 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 12000 0 (0%) 19 ساعت پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 11100 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 10100 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 11600 0 (0%) 19 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی مارون
11500 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 11500 0 (0%) 19 ساعت پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 9600 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 11450 0 (0%) 19 ساعت پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 12800 0 (0%) 19 ساعت پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 10750 0 (0%) 19 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 10700 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 10800 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 10700 0 (0%) 17 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 11100 0 (0%) 19 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 11100 0 (0%) 19 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 11000 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 1 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 هفته پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 هفته پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 10900 0 (0%) 19 ساعت پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 10850 0 (0%) 19 ساعت پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 10900 0 (0%) 19 ساعت پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 10300 0 (0%) 19 ساعت پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 9650 0 (0%) 19 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 24000 0 (0%) 19 ساعت پیش
z30s
اراک
موجود 13250 0 (0%) 19 ساعت پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 13900 0 (0%) 19 ساعت پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 1 هفته پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 4 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 4 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 13300 0 (0%) 19 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 26000 0 (0%) 19 ساعت پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 13000 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 12400 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
552R
اراک
موجود 13250 0 (0%) 19 ساعت پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 13250 0 (0%) 19 ساعت پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 13350 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 13300 0 (0%) 19 ساعت پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 13200 0 (0%) 19 ساعت پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 12500 0 (0%) 19 ساعت پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 13000 0 (0%) 19 ساعت پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 13800 0 (0%) 19 ساعت پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 13300 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 13100 0 (0%) 19 ساعت پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 13100 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 8600 0 (0%) 19 ساعت پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 8500 0 (0%) 19 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 8600 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 8500 0 (0%) 19 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 8600 0 (0%) 19 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 8500 0 (0%) 19 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 14500 0 (0%) 19 ساعت پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 16200 0 (0%) 19 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 11100 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 26000 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 10800 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 10700 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 11600 0 (0%) 19 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 10050 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 1 هفته پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 هفته پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 99231 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 66 83361 1397/10/25
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 105478 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 99 99887 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 300 83761 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 102442 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 95160 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 308 84307 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 88420 1397/10/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 216 84307 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 192 82171 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1496 85469 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1001 85469 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 154 96858 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 480 81078 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 99231 1397/10/25
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 101155 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1518 91698 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 308 91698 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 280 81078 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 85294 1397/10/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 144 82171 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 96369 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 81078 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 198 106785 1397/10/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 82548 1397/10/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 82548 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 528 83774 1397/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 116373 1397/10/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 96097 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 97585 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1892 81730 1397/10/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 105478 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 504 81730 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 86437 1397/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 116373 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3000 82171 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 85469 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 600 81078 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 81730 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 100654 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 84999 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 400 101262 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1012 80540 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 198 104060 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 81730 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 84307 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 900 82553 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 51262 1397/05/15
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 336 81078 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 100173 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 154 107551 1397/10/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 101155 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 89486 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 5232 82171 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 336 81730 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 81730 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 506 84307 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 504 81486 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 504 81486 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 400 81730 1397/10/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1500 68030 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3014 70134 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 70134 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 147 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 110 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 1000 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 200 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 3014 74342 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 84 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 147 101775 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 105 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 110 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 330 87749 1397/10/24
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 704 72799 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 93050 1397/10/24
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 252 88564 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 90327 1397/10/03
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 320 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 106505 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 50 75744 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 704 72238 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 110 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 420 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 198 94176 1397/09/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 504 128065 1397/10/23
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 19878 1397/10/22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 240 300000 1397/10/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 800 230000 1397/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 40 230000 1397/10/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 128065 1397/10/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 240 230000 1397/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 609 124817 1397/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 85935 1397/10/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 220 93288 1397/10/18
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 210 93467 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 92613 1397/10/17
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 300 15650 1397/10/16
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 147 90327 1397/10/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 90327 1397/10/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 92613 1397/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 110 90327 1397/10/03
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 110 90327 1397/10/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 107569 1397/10/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 77 147699 1397/10/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 104551 1397/09/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 1386 91852 1397/09/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 106400 1397/09/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 105 94176 1397/09/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 94176 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 300 95969 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 82619 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 80 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 63 104188 1397/09/19
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 105351 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 198 99267 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 55 95901 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 576 85053 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 100533 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 100533 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60 100533 1397/09/06
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 55 67095 1397/09/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 87846 1397/08/29
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 408 93062 1397/08/29
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 30 93190 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 30 100533 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 40 97633 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 50 69475 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 360 84300 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 86671 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80 82837 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 40 123645 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 73528 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 63 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 40 74500 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 330 54350 1397/07/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 77 60436 1397/05/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 126 59694 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 99329 1397/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 66 47006 1397/05/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 330 49181 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 59694 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 616 47630 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 51832 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 200 57919 1397/04/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 78100 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 60064 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 60942 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 80 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 71550 1397/01/19
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 144 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 120 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 1008 85469 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 308 85469 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 308 89937 1397/09/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 420 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 40572 40572 1397/10/26
اوره گرانول پتروشیمی رازی 17702 - 1397/10/26
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 46810 - 1397/10/26
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 84307 84307 1397/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 81730 81730 1397/10/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 82171 80540 1397/10/26
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 72238 72238 1397/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 85469 85469 1397/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 85469 87027 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89937 89937 1397/09/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 81078 81078 1397/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 81078 81078 1397/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 81730 81730 1397/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 81730 84180 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 86437 - 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 99231 115001 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 85469 88198 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 85469 90800 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 81078 - 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 99887 112223 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 99231 99231 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 97585 111541 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 82171 - 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 82171 82171 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 96369 121219 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 83361 84150 1397/10/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 82548 - 1397/10/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 82548 - 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 80540 80540 1397/10/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 116373 116373 1397/10/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 96097 96097 1397/10/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 105478 108814 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 107551 118299 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 100173 111899 1397/10/25
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 74342 74342 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 104060 119567 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 82171 - 1397/10/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 101155 - 1397/10/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 101262 101262 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 83761 107152 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 84307 84307 1397/10/25
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 105478 - 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 102442 115198 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 96858 121003 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 81078 - 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81730 81730 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 84307 90088 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 88420 88420 1397/10/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 84307 88789 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 95160 113335 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 81486 - 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 81486 - 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 81078 81078 1397/10/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 85294 85326 1397/10/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 84999 84999 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 100654 111951 1397/10/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 106785 118639 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 81730 85108 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 81730 81876 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 83774 83774 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 81730 - 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 85469 85469 1397/10/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 87749 112071 1397/10/24
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 88564 111890 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 106505 - 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 87749 111753 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 93050 110826 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 101775 124090 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 87749 114991 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 99329 106902 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87749 113252 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 87749 109753 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 87749 111221 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 90327 102904 1397/10/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 75744 83908 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 90603 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 99329 107077 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 99329 108127 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 87749 108163 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 94176 106799 1397/09/26
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 72799 - 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 99329 121818 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 99329 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 99329 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 99329 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 99329 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 87749 116421 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99329 99329 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 87749 114403 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 87749 105037 1397/10/24
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 128065 - 1397/10/23
اوره پریل پتروشیمی شیراز 19878 - 1397/10/22
اوره پریل پتروشیمی خراسان 19878 19878 1397/10/22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 230000 230000 1397/10/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 128065 128065 1397/10/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 300000 300000 1397/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 - 1397/10/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 230000 - 1397/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 85935 - 1397/10/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 93288 93288 1397/10/18
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 92613 101830 1397/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 93467 106820 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 92613 103494 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 90327 101454 1397/10/03
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 15650 19352 1397/10/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 90327 97029 1397/10/03
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 90327 93389 1397/10/03
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 90327 100577 1397/10/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 107569 107569 1397/10/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 147699 147699 1397/10/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 104551 - 1397/09/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 91852 91852 1397/09/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 1397/09/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 94176 108173 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 95969 104542 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 82619 82733 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 92435 106386 1397/09/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85053 85053 1397/09/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 99267 99267 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 95901 98311 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105351 105577 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100533 104805 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100533 115554 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100533 100533 1397/09/06
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 67095 67095 1397/09/03
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 97633 98919 1397/08/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 87846 87846 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 93190 93190 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 100533 100533 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 84300 - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 1397/08/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 86671 86671 1397/08/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 73528 76026 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 123645 - 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 74500 149364 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54350 54350 1397/07/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 106400 111854 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 1397/05/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 99329 105321 1397/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 82553 82553 1397/10/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 1397/04/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 70134 71229 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 70134 70134 1397/10/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 68030 68030 1397/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - 1397/01/19
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 91698 93758 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 91698 95471 1397/10/25
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 1397/08/28
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 89486 94666 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 124817 124817 1397/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 93062 129614 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 134859 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96863 97045 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 99329 102997 1397/10/24

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 20402.27 6.51 (0.03%) 16 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 26900.75 22.22 (0.08%) 4 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2571.69 1.72 (0.07%) 4 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 36394.44 0.07 (0%) 4 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3261.55 0.28 (0.01%) 4 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 350.59 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6862.68 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 10931.24 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8912.7 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 4810.74 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 24207.16 0.07 (0%) 10 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2616.1 0.06 (0%) 10 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7034.69 0.38 (0.01%) 10 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2858.69 0.15 (0.01%) 4 دقیقه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 11450 0 (0%) 10 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 13300 0 (0%) 10 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 14741 0 (0%) 10 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 3117 0 (0%) 10 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 8645 0 (0%) 10 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 8223 0 (0%) 10 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 11562 0 (0%) 10 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 1 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 1273 0 (0%) 10 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 1748 0 (0%) 10 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 1340 0 (0%) 10 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 2138 0 (0%) 10 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 2786 0 (0%) 10 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 1694 0 (0%) 10 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 361 0 (0%) 10 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 161 0 (0%) 10 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 3052 0 (0%) 10 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 171 0 (0%) 10 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 6735 0 (0%) 10 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 23 0 (0%) 1 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 4269 0 (0%) 10 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 37763 0 (0%) 10 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 30159 0 (0%) 10 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 29640 0 (0%) 10 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 3144 0 (0%) 10 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 22 0 (0%) 10 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 8452 0 (0%) 10 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 7763 0 (0%) 10 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 1459 0 (0%) 10 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 81 0 (0%) 10 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 152 0 (0%) 10 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 1 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 1 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 1 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 5 ماه پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 3 ماه پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 3 ماه پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 3 ماه پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 3 ماه پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 3 ماه پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 3 ماه پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 3 ماه پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 3 ماه پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 3 ماه پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 3 ماه پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 3 ماه پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 3 ماه پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 3 ماه پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 3 ماه پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 3 ماه پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 3 ماه پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 3 ماه پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 3 ماه پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 3 ماه پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 5 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 3 ماه پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 3 ماه پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 3 ماه پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 3 ماه پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 3 ماه پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 3 ماه پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 3 ماه پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 3 ماه پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 3 ماه پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 3 ماه پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !