2102 : 5010 020 : 5100 2100 : 5200 0075 : 5100 2420D : 4980 2420H : 4980 190 : 5010 209AA : 4750 209AA : 4750 BL3 : 4370 BL3 : 4350 EX5 : 4350 EX3 : 4670 EP440G : 4580 EP440L : 4610 821 : 4610 825 : 4440 781 : 4440 552R : 4750 MR230C : 5890 C30S : 4550 S70 : 0 S70 : 0 S65 : 3860 S65 : 3870 S65 : 3830 5620 : 6000 52518 : 4530 0035 : 4350 F7000 : 4400 P100 : 4740 HI500 : 4800 3840 : 4780 550J : 4610 548R : 4650 7240 : 5630
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5160 0 (0%) 3 روز پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5110 0 (0%) 3 روز پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5100 0 (0%) 3 روز پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 5100 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4400 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4390 0 (0%) 3 روز پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 4980 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 4980 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 4950 0 (0%) 3 روز پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 5010 0 (0%) 3 روز پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 5010 0.00 (0%) 3 روز پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 4980 0 (0%) 3 روز پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4750 0.00 (0%) 3 روز پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4800 0.00 (0%) 3 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4530 0.00 (0%) 3 روز پیش
5218 پتروشیمی جم موجود 4520 0 (0%) 3 روز پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 6000 0.00 (0%) 3 روز پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4470 0 (0%) 3 روز پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4350 0.00 (0%) 3 روز پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5200 0.00 (0%) 3 روز پیش
EX5 پتروشیمی جم موجود 4350 0 (0%) 3 روز پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4350 0.00 (0%) 3 روز پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4780 0.00 (0%) 3 روز پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5330 0 (0%) 3 روز پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5630 0 (0%) 3 روز پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4490 0 (0%) 3 روز پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4350 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4370 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4350 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 4740 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 4670 0.00 (0%) 3 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4440 0.00 (0%) 3 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4340 0 (0%) 3 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4440 0 (0%) 3 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4370 0 (0%) 3 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4610 0.00 (0%) 3 روز پیش
P100 پتروشیمی جم موجود 4740 0 (0%) 3 روز پیش
P600 کره موجود - 0 (0%) 3 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4570 0 (0%) 3 روز پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4560 0 (0%) 3 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4620 0 (0%) 3 روز پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 4610 0.00 (0%) 3 روز پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 4580 0.00 (0%) 3 روز پیش
552R اراک موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4550 0.00 (0%) 3 روز پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4720 0 (0%) 3 روز پیش
332C نوید زرشیمی موجود 5250 0 (0%) 4 روز پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 4650 0 (0%) 3 روز پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 4610 0.00 (0%) 3 روز پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 5980 0 (0%) 3 روز پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 5890 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3870 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3780 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر 3860 0.00 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3770 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی بندرامام 3830 0.00 (0%) 3 هفته پیش
S70 پتروشیمی بندرامام - 0.00 (0%) 3 هفته پیش
S70 پتروشیمی آبادان - 0.00 (0%) 3 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 8500 0 (0%) 3 روز پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 8400 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1215 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1200 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1130 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1080 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1110 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
52518 پتروشیمی جم موجود 4530 0.00 (0%) 3 روز پیش
0035 پتروشیمی جم موجود 4350 0.00 (0%) 3 روز پیش
440L پتروشیمی جم موجود 4610 0.00 (0%) 3 روز پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 4580 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4410 0 (0%) 3 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4620 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4370 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4350 0.00 (0%) 3 روز پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4490 0 (0%) 3 روز پیش
X3 پتروشیمی شازند موجود 4740 0 (0%) 3 روز پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4360 0 (0%) 3 روز پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5160 0 (0%) 3 روز پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5110 0 (0%) 3 روز پیش
F-SA (برج 1) چین موجود 5700 0.00 (0%) 3 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 35918 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 900 50004 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 51070 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 51070 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 440 47835 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 49582 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 320 47096 1395/10/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 900 51378 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 160 73354 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 630 73354 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 320 51806 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2486 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 484 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 33175 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 110 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 408 40028 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 50004 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 77 37512 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 600 42081 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 42273 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 990 34834 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1155 85662 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 105 85662 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 35918 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 400 41377 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 40698 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 440 47096 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 70350 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 66 81000 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 36492 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 902 40393 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 35229 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 42081 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 100 39736 1395/01/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 858 35229 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1364 39372 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 40439 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1210 37512 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1012 36288 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون - - -
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 748 39703 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 41165 1395/10/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 87452 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 87452 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 36645 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 49950 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 52000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 87452 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 41057 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 86513 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 300 43403 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 260 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 300 51806 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 73696 1395/10/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 36288 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 630 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 550 41377 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 1012 43403 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 42273 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1012 42081 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 38320 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 704 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 198 35877 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 84043 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 440 47157 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 73985 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 41066 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 40617 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 40439 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 408 40439 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1012 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 35760 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 2000 36492 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 35918 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی - - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 770 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 35918 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 2002 40393 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 1000 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47096 47096 1395/10/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40028 40028 1395/10/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36492 36492 1395/10/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42081 42081 1395/10/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 41165 41610 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 41165 41165 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 41165 41165 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 35918 39394 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36492 36492 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39703 39703 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70350 - 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 32890 - 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 73354 - 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 73354 73354 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 81000 - 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51806 51806 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40393 40393 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 47096 - 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40439 40439 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 37512 39030 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42081 42562 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35862 35862 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 39736 39736 1395/01/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/10/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51378 51378 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37512 38555 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50004 50004 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 51070 51070 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 42273 42273 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49582 49582 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 51070 51257 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 43403 43403 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50004 - 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39372 39372 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47835 47835 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 37278 1395/03/11
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 87452 87452 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 36645 36645 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 59000 - 1395/10/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 85662 - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 85662 85662 1395/10/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41057 41491 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 86513 - 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51806 - 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 38320 42152 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 35918 38882 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 43403 43403 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 41165 41165 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 42273 42273 1395/10/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 36288 39916 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42081 42081 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41377 43451 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 41165 45281 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 45575 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47157 - 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35877 39464 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 73985 73985 1395/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 41066 45172 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 35760 39336 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40617 40626 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40439 40439 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40439 40439 1395/10/29
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 35760 37205 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33738 34086 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 31453 31453 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37373 37604 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 36814 37424 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31526 34678 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 27224 - 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45844 - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33447 33447 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40698 44499 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41377 43527 1395/10/28
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36623 36627 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 25535 29451 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33175 34983 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33175 34150 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33175 33749 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32823 - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31434 34577 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 35918 39509 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36983 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 41066 42594 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19137.91 0.00 (0%) 1 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 22885.91 0.00 (0%) 24 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3123.14 0.00 (0%) 1 روز پیش
Sensex بورس جهانی 27034.5 0.00 (0%) 22 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3046.1 0.00 (0%) 14 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 362.58 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7198.44 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11630.13 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9380.1 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 4850.67 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 19827.25 0.28 (0%) 11 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2271.31 0.01 (0%) 11 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 5555.33 2.28 (0.04%) 11 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2588.99 0.05 (0%) 11 ساعت پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

رویترز: قیمت طلا در کمترین سطح خود از ماه فوریه تاکنون باقی ماند طلای جهانی در معرض کاهش بیشتر قیمت طلا هم پیرو دلار، صعودی شد "دیگ‌جوشان" چه پیامی دارد؟ کارت قسط مسکن مهر بدون انشعاب با مجوز وزارت راه صادر شد دستور چیت‌چیان برای آب‌رسانی با لوله به یک میلیون روستایی از عید 96 پرداخت بانکی پول هواپیماهای جدید به مشکل خورد سهم ناچیز بخش خصوصی ایران از توافق‌های پسابرجام "احیای پلاسکو" منوط به تصمیم بنیاد مستضعفان/خطر مشابه پلاسکو در کمین بازار بزرگ تهران مذاکره با چین برای ساخت راه‌آهنی که 12 سال متوقف بود صادرات کلیه فرآورده‌های پتروشیمی‌های مرجع بلامانع شد+سند توصیه جالب سیف به مدیران بانک‌ها: با رسانه‌ها مصاحبه کنید گرانی طلا در آستانه تحلیف ترامپ بازی "تسهیلات نجومی" با احساسات مردم در سال "افشاگری"/صفرهایی که قابل شمارش نیست طرح‌های تخریب 145 هزار هکتار جنگل‌ شمال لغو شد پاداش بشار اسد به تهران چه بود؟ رکود بازار مسکن، گریبان انبوه ساز مسکن را گرفت مناقصه بین‌المللی 1000 میلیارد تومانی برای خرید 400 واگن نو
فردا؛ ادامه برگزاری جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی لایحه برنامه ششم بنا بود تحریمها برداشته شود اما رکود اقتصادی،‌ بیکاری جوانان و تعطیلی مراکز تولیدی همچنان ادامه دارد نشست هم اندیشی جوانان انقلابی ایران برگزار شد جوانان خودباختگی در مقابل استکبار را بر نمی تابند سیاستمداران ما باید بر آمده از تشکیلات مردمی باشند آیت‌الله موحدی‌کرمانی و آیت‌الله یزدی از جبهه مردمی اعلام حمایت کرده‌اند/بحث کاندیداتوری بنده دروغ محض است رئیس خانه احزاب شهادت آتش‌نشان در حادثه ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت هیئت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد پدیده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی لاریجانی درگذشت والده یک نماینده تهران را تسلیت گفت نشست مجمع دانشگاهیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برگزار شد معاون اجرایی رئیس‌جمهور شهادت جمعی از آتش نشانان پلاسکو را تسلیت گفت بازدید روحانی از عملیات امداد و نجات در پلاسکو + تصاویر امیدواریم برخی از آتش نشانان گرفتار زیر آوار به آغوش خانواده‌ها بازگردند تعیین هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب در کنگره 14 بهمن ولایتی شهادت «آتش نشانان حادثه پلاسکو» را تسلیت گفت ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به حادثه ساختمان «پلاسکو» انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد
بی توجهی پیمانکار عامل حادثه گچساران اعلام شد حیدر بهمنی هنوز مدیر عامل قانونی شرکت ملی حفاری است مهندس زنگنه دستور رسمی شدن کارگران پیمانکاری متوفی در حادثه دلخراش میدان نرگسی را صادر کند عراق با توافق كاهش توليد اوپك همگام شد ناوگان نفتكش ايران به آب‎هاي قاره سبز رسيد تحريم‌هاي اروپا عليه صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت لغو شد بي توجهي پيمانكار در ميدان نفتي نرگسي حادثه ساز شد حفظ سرمايه انساني؛ متضمن توليد و توسعه پايدار پيامدهاي مثبت رفع تحريم اوپيك بر روند توسعه صنعت نفت آمادگي وزارت نفت براي كمك به آتش‎نشانان حادثه ساختمان پلاسكو نحوه تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران اعلام شد حقوق کارکنان قراردادی نفت به‌زودی بهبود می‌یابد/ پرداخت یک میلیون تومان برای کمک به معیشت قراردادی‌ها تا پایان امسال همكاري با دانشمندان ايراني غيرمقيم در حوزه انرژي گسترش مي‎يابد ارتقاي سلامت كاركنان اقماري در دستوركار وزارت نفت فروش بیش از 24 میلیارد دلار نفت و میعانات در 9 ماه سال 95/درآمدهای نفتی بودجه محقق می‌شود بیطرف گزینه وزارت نفت در دولت دوازدهم درآمد نفتي كشور تا پايان سال به 41 ميليارد دلار مي رسد موج شكني نفتكش‌هاي ايراني در آبهاي آزاد
آرامكو به افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز ادامه مي‎دهد انتشار گازهاي گلخانه‌اي از مشعل پالايشگاه‌ها كاهش مي‌يابد ارزش صادرات محصولات پتروشيمي از 6.4 ميليارد دلار گذشت ايران و اندونزي براي همكاري در صنعت پتروشيمي تفاهم‎نامه امضا كردند افزايش 7 درصدي صادرات محصولات پتروشيمي ايران گزارش پيشرفت و توليد طرح‎هاي پتروشيمي عسلويه اعلام شد صادرات پتروشيمي تبريز 16 درصد افزايش يافت بررسي دوباره امكان اجراي طرح‎هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد بررسي مجدد امكان اجراي طرح هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد توليد 37.6 ميليون تن محصولات پتروشيمي در 9 ماه نخست سال صنعت پتروشيمي ايران به 55 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد معاون وزير نفت از دهكده گردشگري پازارگاد بازديد كرد ساخت مدرسه به اندازه پروژه‎هاي پتروشيمي ارزشمند است دبيرستان شهداي اخند در عسلويه افتتاح شد معاون وزير نفت در پتروشيمي لوح مردمي آتيه‎بان دريافت كرد وزارت نفت در تحقق مسئوليت‌ اجتماعي در مناطق عملياتي پيشرو است تقاضاي اروپايي‎ها براي خريد محصولات پتروشيمي ايران افزايش مي‎يابد كلنگ طرح توسعه پتروشيمي تخت جمشيد به زمين زده شد
دورهمی ستاره‌ها در پایتخت خودرو جهان رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر شارژ رایگان تسلاها پایان یافت /گزارش خبری/ سرگذشت هارلی دیویدسون در ایران+عکس لوتوس 2017 رونمایی شد 10 گیاه خانگی برای فرار از آلودگی هوا تصاویر قدیمی ازساخت اولین متروجهان چطورباچروک پوستمان خداحافظی کنیم؟! ستاره هایی که توئیتر را ترک کردند سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو پیش بینی کرد: تولید 1.3 میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال1395 گزارشی از ترکیدگی لاستیک خودروها؛ کیفیت پایین تایرهای چینی و جان مردمی که بر باد می رود /گزارش خبری/ خودروهای برتر 2017 در قاب تصویر چطور میگیرن را از خود دور کنیم؟! /خبر/ ایران و عمان برای ساخت کارخانه خودروسازی مذاکره می کنند قدرتمندترین گوشیهای هوشمنددنیا+عکس بررسی شباهات مزدا2 با تویوتا یاریس هاچ بک+عکس روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار آغاز شد؛ کاهش قیمت خودروهای وارداتی تا 5میلیون+قیمت خودروهای داخلی /اختصاصی/ انعام تنها حقوق غیر رسمی کارگران کارواش های کشور
«نصر» به کمک حمل‌ونقل اینترنتی می‌آید خودروهای برقی؛ عامل کاهش مشاغل بهترین گوشی‌های اندروید سال ۲۰۱۶ نمایندگان مازندران به وزیر نفت نامه نوشتند همه دستگاه‌ها از افزایش قیمت بدون هماهنگی منع شده‌اند طرح شکایت علیه تسلا هدف گذاری خودروسازان کره ای برای فروش بالاتر در سال ۲۰۱۷ ال‌جی ربات خانگی ساخت ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی متوقف شد خوراک مجتمع های پتروشیمی با همکاری شرکت گاز در حال تامین است اثرات مثبت مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی کشور کلاس‌های مختلف خودرو را بهتر بشناسید با 15 میلیون تومان چه خودرویی می‌توان سوار شد + جدول قیمت ورود ۶۵ واگن جدید به مترو از فردا توضیح بانک تجارت درخصوص تراکنش سپرده های کوتاه مدت النترا 2017 را بیشتر بشناسید + تصاویر و مشخصات

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3850 10 (0.26%) 46 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4269 4 (0.09%) 7 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4836 4 (0.08%) 1 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1084 1 (0.09%) 2 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3090 6 (0.19%) 7 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2945 5 (0.17%) 1 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3900 2 (0.05%) 52 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 339000 1,000 (0.29%) 1 ساعت پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 433 0 (0%) 2 روز پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 553 1 (0.18%) 1 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 456 1 (0.22%) 52 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1078 2 (0.19%) 4 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 918 5 (0.55%) 1 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 590 1 (0.17%) 52 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 122 0 (0%) 3 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 53 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1035 5 (0.48%) 25 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 3 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2150 10 (0.47%) 34 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 3 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1630 0 (0%) 3 روز پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12550 100 (0.8%) 31 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 938 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 10100 50 (0.5%) 25 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1060 20 (1.89%) 25 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2980 0 (0%) 3 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 560 0 (0%) 3 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 38 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 59 0 (0%) 3 روز پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3810 10 (0.26%) 13 دقیقه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4220 17 (0.4%) 4 دقیقه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1060 5 (0.47%) 4 دقیقه پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32362 4 (0.01%) 3 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 34631 193 (0.56%) 3 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 40053 322 (0.81%) 3 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8812 0 (0%) 3 روز پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 8587 80 (0.94%) 3 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 4707 18 (0.38%) 3 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 28241 20 (0.07%) 3 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24302 103 (0.42%) 3 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24460 118 (0.48%) 3 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32290 144 (0.45%) 3 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 485 0 (0%) 1 هفته پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3644 24 (0.66%) 3 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4656 24 (0.52%) 3 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3847 35 (0.92%) 3 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 105983 29 (0.03%) 3 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8630 0 (0%) 3 روز پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8888 1 (0.01%) 3 ساعت پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84101 32 (0.04%) 3 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2738 8 (0.29%) 3 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 85836 6 (0.01%) 3 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 151 1 (0.66%) 3 ساعت پیش
روپیه هند بانک مرکزی 476 1 (0.21%) 3 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30866 47 (0.15%) 3 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 22697 21 (0.09%) 3 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4172 1 (0.02%) 3 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7278 16 (0.22%) 3 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 91406 72 (0.08%) 3 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 544 1 (0.18%) 3 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 17277 269 (1.56%) 3 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6643 9 (0.14%) 3 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 27549 27 (0.1%) 3 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1210.62 0.20 (0.02%) 10 ساعت پیش
مثقال طلا بازار طلا 497500 500 (0.1%) 7 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 114740 116 (0.1%) 7 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 152949 154 (0.1%) 7 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17.1 0.01 (0.06%) 11 ساعت پیش
سکه امامی بازار طلا 1177000 2,000 (0.17%) 7 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1150000 5,000 (0.43%) 49 دقیقه پیش
سکه نیم بازار طلا 598000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه ربع بازار طلا 317000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه گرمی بازار طلا 203000 0 (0%) 2 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.15 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 55.51 0.02 (0.04%) 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.57 0.01 (0.64%) 11 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 487.38 0.25 (0.05%) 11 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.2 0.01 (0.31%) 11 ساعت پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !