2102 : 4310 020 : 4380 2100 : 5100 0075 : 5200 2420D : 4680 2420H : 4310 190 : 4330 209AA : 4290 209AA : 4420 BL3 : 4310 BL3 : 4150 EX5 : 4010 EX3 : 4560 EP440G : 5050 EP440L : 5050 821 : 4270 825 : 4210 781 : 4150 552R : 4790 MR230C : 7000 C30S : 4680 S65 : 3670 S65 : 3625 5620 : 6000 52518 : 3940 0035 : 4000 F7000 : 4390 P100 : 4600 HI500 : 5000 3840 : 4280 550J : 5580 548R : 5090 7240 : 5400 785 : 3990
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 4900 0 (0%) 2 روز پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 4870 0 (0%) 2 روز پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5200 0 (0%) 2 روز پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 4380 0.00 (0%) 2 روز پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4390 0.00 (0%) 2 روز پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4350 0 (0%) 2 روز پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 4680 0.00 (0%) 2 روز پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 4310 0.00 (0%) 2 روز پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 4450 0 (0%) 2 روز پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 4310 0 (0%) 2 روز پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4330 0.00 (0%) 2 روز پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4420 0.00 (0%) 2 روز پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4290 0 (0%) 2 روز پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 5000 0.00 (0%) 2 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 3940 0.00 (0%) 2 روز پیش
5218 پتروشیمی جم موجود 4900 0 (0%) 2 روز پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 6000 0.00 (0%) 2 روز پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4600 0 (0%) 2 روز پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4000 0.00 (0%) 2 روز پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5100 0.00 (0%) 2 روز پیش
EX5 پتروشیمی جم موجود 4130 0 (0%) 2 روز پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4010 0.00 (0%) 2 روز پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4280 0.00 (0%) 2 روز پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 4930 0 (0%) 2 روز پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5400 0 (0%) 2 روز پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4290 0 (0%) 2 روز پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4150 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4310 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4020 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 4620 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4690 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 4560 0.00 (0%) 2 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4210 0.00 (0%) 2 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4110 0 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4150 0 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4080 0 (0%) 2 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان موجود 3990 0.00 (0%) 2 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 3900 0 (0%) 2 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4270 0.00 (0%) 2 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان کف 4170 0 (0%) 2 روز پیش
TEXPET کره موجود 4290 0 (0%) 2 روز پیش
KOHAP کره موجود 4270 0 (0%) 2 روز پیش
P100 پتروشیمی مارون موجود 4600 0 (0%) 2 روز پیش
P100 پتروشیمی مارون کف 4500 0 (0%) 2 روز پیش
P80 پتروشیمی جم موجود 4600 0 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4580 0 (0%) 2 روز پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4590 0 (0%) 2 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 5050 0 (0%) 2 روز پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 5050 0.00 (0%) 2 روز پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 5050 0.00 (0%) 2 روز پیش
552R اراک موجود 4790 0 (0%) 2 روز پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4790 0 (0%) 2 روز پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4680 0.00 (0%) 2 روز پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4800 0 (0%) 2 روز پیش
332C نوید زرشیمی ناموجود 5560 0 (0%) 1 ماه پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 5090 0 (0%) 2 روز پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 5580 0.00 (0%) 2 روز پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 7000 0 (0%) 2 روز پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 7000 0.00 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3625 0 (0%) 6 روز پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3550 0 (0%) 6 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر موجود 3670 0.00 (0%) 6 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3540 0 (0%) 6 روز پیش
S65 پتروشیمی بندرامام موجود 3680 0 (0%) 6 روز پیش
S65 پتروشیمی بندرامام کف 3560 0 (0%) 7 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 8850 0 (0%) 2 روز پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 7600 0 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1142 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1069 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1050 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1050 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1085 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4000 0.00 (0%) 2 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم ناموجود 5050 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4310 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه ناموجود 4020 0.00 (0%) 2 روز پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4130 0 (0%) 2 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 3940 0.00 (0%) 2 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4270 0.00 (0%) 2 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان کف 4170 0 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4150 0.00 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4080 0 (0%) 2 روز پیش
KOHAP کره موجود 4270 0.00 (0%) 2 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 3900 0 (0%) 2 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 200 38918 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 47278 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 330 49086 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 49086 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 48655 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 41724 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 45118 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 500 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 36452 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 46657 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 46657 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 384 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 39198 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 220 41724 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 38253 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2486 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2992 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 900 31167 1396/03/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 31318 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 49618 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 240 45118 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 67845 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 319 40434 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 627 39198 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 903 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 39979 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 273 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 396 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1694 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 37691 1396/03/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 41204 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 3003 41859 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1000 40518 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40518 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 210 43766 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 79644 1396/04/04
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 315 48379 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 1100 41204 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 41016 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 34449 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 39198 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 48600 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 798 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 2002 37735 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 308 32884 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 48655 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 38092 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 38092 1396/03/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 41016 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 43625 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2002 35323 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1500 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1760 38253 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 37359 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 39198 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1500 38022 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 420 37679 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 210 45547 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 418 49086 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330 43766 1396/04/04
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 46290 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 231 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 143 37160 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1012 36397 1396/04/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 33823 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1012 33644 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 480 38965 1396/04/04
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 700 42704 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1012 34685 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1012 36452 1396/04/04
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 88 82000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 506 33281 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 52000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 2002 34303 1396/04/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 82000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1507 32994 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 52000 1396/04/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 100 75200 1396/04/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 88 39833 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2508 32004 1396/04/03
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 100 82600 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 46000 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 48379 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 240 63719 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 528 38033 1396/03/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 37160 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 132 37679 1396/03/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/03/28
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 500 38930 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 357 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 440 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 80 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 60 82600 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 37310 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2508 37495 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 42188 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 440 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 47228 1396/02/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 99 36314 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 39028 1396/02/18
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 260 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 460 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 66975 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 600 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 770 34296 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 39706 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 66 39782 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 39388 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 37359 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 6996 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2000 39763 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 46808 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1386 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 660 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 1496 34810 1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 396 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 42704 1396/03/29
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 48379 - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 35323 35949 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 41016 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 41016 44213 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 38253 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 45118 45782 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 45547 45547 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 37735 - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 41724 45896 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37679 38185 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 37691 41460 1396/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 39198 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37679 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 37679 38238 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 37679 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 37691 41460 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37679 38052 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 45118 45118 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 38253 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 38253 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 41016 41016 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 37679 38626 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 33823 36968 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34449 - 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42704 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 42704 44282 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42704 43283 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36452 36452 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 36452 - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 39198 39225 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38022 38022 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 41016 41016 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 42704 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37359 37359 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 48600 - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 34685 34751 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41204 41211 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38253 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 38253 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38253 - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 33644 33899 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 36397 36648 1396/04/04
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38918 38918 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 41724 - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 40434 - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39198 39198 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 37679 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 42704 46974 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 38965 - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37160 - 1396/04/04
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 42704 42704 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 49086 - 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 43625 43625 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43766 44362 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 39198 - 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 32884 32884 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 46657 46657 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 48655 52092 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 49618 49618 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 42704 46974 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 39979 39979 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43766 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 48655 49763 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 41016 41016 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 79644 - 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 46657 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 47278 49951 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 49086 49086 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 49086 49086 1396/04/04
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 48379 - 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - 1396/03/02
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 82000 - 1396/04/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 34303 34303 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 32994 32994 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32004 32004 1396/04/03
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 82000 - 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 33281 - 1396/04/03
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 82600 82600 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 34810 - 1396/04/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 1396/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 37160 - 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38092 38092 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 38092 38646 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/03/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 37691 40386 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38930 38930 1396/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 31167 31167 1396/03/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 31318 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 31318 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 31318 31318 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38242 39332 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38242 38242 1396/03/08
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37310 37310 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37495 37495 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 38469 - 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 38746 39145 1396/03/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36029 36029 1396/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47228 47228 1396/02/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 38033 41836 1396/03/30
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39028 42515 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38682 38682 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37359 37359 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40518 40817 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41204 41204 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40518 - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 1396/01/29
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 1395/12/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38746 39437 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 20153.35 0.00 (0%) 18 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 25871.89 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3185.44 0.00 (0%) 17 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 31138.21 0.00 (0%) 4 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3357.01 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 389.05 0.00 (0%) 8 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7446.8 0.00 (0%) 8 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12770.83 0.00 (0%) 8 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10696.6 0.00 (0%) 8 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5295.75 0.00 (0%) 8 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 21409.55 0.34 (0%) 4 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2439.07 0.02 (0%) 4 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 6247.15 0.29 (0%) 4 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2775.15 2.40 (0.09%) 2 ساعت پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

فلز زرد تحت تاثیر نرخ بهره در آمریکا ادامه تراژدی نابودی باغات شهر محلات/ آتش ۸هکتار باغ را بلعید توضیح درباره هندوانه‌های مرجوعی نوزاد یک‌روزه سهامدار شد کاهش 18 سانتی متری سطح دریاچه‎ی ارومیه نطنز بیشترین سطح زیر کشت زعفران در استان را دارد سندروم کولرهای آبی بوگوارد به بازار خودرو ایران می آید؟ برای نقاشی کردن چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت ظهور اولین خوشه طلایی برنج در گیلان رشد 60 درصدی منابع بانک شهر طی 3 سال گذشته ترفندهای خرید یک خودرو بدون هیچ دغدغه و ریسکی! پرداخت بیش از 43 هزار وام خرید کالا در بانک ملی طی دو ماه قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ اعلام شد/ ۳۰ میلیون بیشتر از قیمت جهانی پیش‌بینی قیمت سکه در تعطیلات مبارزه با رانت ارزی تنها در قامت سیاست‌های دولت است صدور بیش از 400 هزار کارت شهروندی در سراسر کشور زمان مناسب دلار تک‌نرخی
نظر سعید جلیلی درباره دولت سایه لایحه ارتقای معیشت مرزنشینان به دولت ارسال شده است آیت‌الله مکارم شیرازی: راهپیمایی امسال بعد از موشک‌های سپاه، مفهوم دیگری دارد سردار قاآنی: آنچه اتفاق افتاده تدبیر رهبری بوده/نظام روبه جلو حرکت می‌کند/هر فردی که گفت ما این تدبیر را کردیم و این تصمیم را ما گرفتیم بی‌خود می‌گوید شایعه‌ای عجیب درباره یک «کهنه‌سرباز» سرلشکر باقری صفحه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ندارد تایید صحت انتخابات شوراهای 3 شهر استان کهگیلویه و بویراحمد پرونده ترور ۸ نفر از مرزبانان در دادسرای ویژه امنیت زاهدان در حال رسیدگی است آخرین اظهارات شهردار مشهد درباره حکم انفصال از خدمتش قالیباف: آماده انتقال تجربیاتم به مدیریت شهری بعدی هستم تایید انتخابات شوراها در برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های تهران با ابطال صندوق و آرای برخی منتخبین کنایه‌های سخنکوی قوه قضائیه به رئیس‌جمهور/می‌گویند چرا همش گریه، شادی می‌خواهیم، کنسرت می‌خواهیم/ با ادعای طرفداری از هنر ابتذال ترویج می‌شود واکنش تتلو و دوستان به اسناد 28 مرداد! فارغ‌التحصیلان محیط زیست به رئیس‌جمهور نامه نوشتند رونمایی جدیدترین سلاح انفرادی ایران با نام ذوالفقار+ مشخصات و تصاویر بهشت در تب و تاب انتخاب سکاندار/ بانوان می توانند به کرسی شهردار تکیه بزنند؟ توهین به رییس جمهور در روز قدس؛ اوج نابخردی و بی تدبیری هشدار مسئولان نسبت به هتاکی خودسرها علیه رئیس‌جمهور/خطايی بزرگ و جرمی آشكار بود/"روحانی تنها نیست"
پاسخ غیرکارشناسانه به بیانیه متخصصان صنعت نفت از طریق یک رسانه دولتی! «سفیر رای» در جنوب دولت یازدهم پرخرج ترین دولت ایران معرفی شد + سند مجوز استخدام برای وزارت نفت صادر شد ولی فقط برای دو هزار و 500 نفر زمان اقدام برای اپریزال ها مشخص نیست/ماده 10 هنوز ابلاغ نشد تصاویر کمتر دیده شده از حضور سید ابراهیم رئیسی در وزارت نفت بعنوان عضو هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی حامیان روحانی درصدد تحمیل افکار خود به دست اندرکاران نفت نیوز نباشند/ نسبت به حمایت از آقای رئیسی افتخار می کنیم تولید لوله‌های بادوام نفتی بومی می‌شود دانش فنی ساخت های لوله‌های CRA به طور کامل به ایران منتقل می شود وزارت نفت به این ابهامات گازی پاسخ دهد گزارش کارشناسی درباره امکان افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت‌ها / درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان؛ سهم مردم فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان! +نمودار ۶ اقدام برای شفاف شدن حقوق مردم ایران در پرونده کرسنت/ رنجنامه معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی را منتشر کنید نفت خزر و افق روشن توسعه ورود شركت‎هاي جديد فرانسوي به ايران از محسوس‎ترين آثار برجام است چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ايران روشن است رقابت تنگاتنگ اروپايي‎ها براي مشاركت در صنعت نفت ايران نخستين المپياد علمي و دانشجويي مهندسي نفت ايران برگزار مي‎شود افزايش حقوق عمومي و كمك هزينه عائله‌مندي سال 1396 اعلام شد
استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد نشست وزير نفت با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ميزان اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي متناسب با واحد توليدي متفاوت است حجم توليد در صنعت پتروشيمي معيار قطعي براي سنجش اشتغالزايي نيست 7 طرح جديد در صنعت پتروشيمي تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد صنعت پتروشيمي توان محدودي براي اشتغالزايي دارد عكس يادگاري با تاسيساتي كه «واقعا» وجود دارند! اشتغال حداكثر 24 هزار نفر به ازاي هر يك ميليون تن محصول پتروشيمي پتروشيمي پرديس تا 24 ساعت آينده به مدار توليد باز مي‌گردد
انجام پرواز مشهد به ترکیه پس از ورود مقام قضایی گوگل به کمک معضل آلودگی هوامی آید پشت پرده نامه استقلالی‌ها به وزیر ناپدید شدن هواپیمای نظامی میانمار با 116 سرنشین /گزارش خبری/ یک بنزو یک دنیا ویژگی+تصویر /گزارش خبری/ بسته اخبار پربازدید دنیای خودرو در روز گذشته /گزارش خبری/ قطار بدون ریل با فناوری خودران رونمایی شد /گزارش خبری/ بزرگ‌ترین گردهمایی سالیانه‌ی ابرخودروهای دنیا برگزار شد /خبر/ آخرین روز هفته با دنیای خودرو+صفحه اول /گزارش خبری/ افت تولید خودروهای دوگانه‌سوز راهکار فورد برای مهار کاهش فروش 2 میلیون خودروی برقی در جاده‌ها /گزارش خبری/ پروژه‌ی جدید تسلا معرفی شد استعفای مدیر فروش هیوندای /گزارش خبری/ فصل دوم گرندتور مهرماه منتشر خواهد شد /گزارش خبری/ «جگوار» به دنبال سیستم کنترل صوتی خودروها /گزارش خبری/ اثر خروج از توافق پاریس بر دنیای خودرو /بازار خودرو/ بی‌رمقی بازار خودرو در ماه رمضان
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3754 0 (0%) 1 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4289 0 (0%) 12 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4865 0 (0%) 12 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1027 0 (0%) 12 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 2924 0 (0%) 12 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2895 0 (0%) 12 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3954 0 (0%) 12 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 2 روز پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 433 0 (0%) 12 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 563 0 (0%) 12 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 441 0 (0%) 12 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1102 0 (0%) 12 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 910 0 (0%) 12 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 572 0 (0%) 12 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 117 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 58 0 (0%) 12 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 999 0 (0%) 12 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 68 0 (0%) 2 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2320 0 (0%) 1 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 8 0 (0%) 12 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1600 0 (0%) 12 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12250 0 (0%) 12 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 9840 0 (0%) 12 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 9750 0 (0%) 12 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1000 0 (0%) 12 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 8 0 (0%) 2 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2760 0 (0%) 2 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2760 0 (0%) 2 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 490 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 36 0 (0%) 12 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 56 0 (0%) 2 روز پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3730 0 (0%) 2 هفته پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 2 هفته پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 1 هفته پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32492 0 (0%) 3 روز پیش
یورو بانک مرکزی 36358 0 (0%) 3 روز پیش
پوند بانک مرکزی 41313 0 (0%) 3 روز پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8843 0 (0%) 3 روز پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9259 0 (0%) 3 روز پیش
یوان چین بانک مرکزی 4754 0 (0%) 3 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 29196 0 (0%) 3 روز پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24490 0 (0%) 3 روز پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24605 0 (0%) 3 روز پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 33501 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی بانک مرکزی 477 0 (0%) 6 روز پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3721 0 (0%) 3 روز پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4906 0 (0%) 3 روز پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3845 0 (0%) 3 روز پیش
دینار کویت بانک مرکزی 106889 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8661 0 (0%) 3 روز پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8849 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84470 0 (0%) 3 روز پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2746 0 (0%) 3 روز پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 86316 0 (0%) 3 روز پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 4 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 504 0 (0%) 7 روز پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30971 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 23465 0 (0%) 3 روز پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4166 0 (0%) 7 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7574 0 (0%) 3 روز پیش
بات تایلند بانک مرکزی 95714 0 (0%) 3 روز پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 547 0 (0%) 3 روز پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 19091 0 (0%) 3 روز پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6767 0 (0%) 3 روز پیش
وون کره بانک مرکزی 28613 0 (0%) 3 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1243.58 0.23 (0.02%) 4 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 502000 0 (0%) 2 روز پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115778 0 (0%) 2 روز پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 154333 0 (0%) 2 روز پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 16.55 0.01 (0.06%) 4 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1216000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1176000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه نیم بازار طلا 647000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه ربع بازار طلا 377000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه گرمی بازار طلا 252000 0 (0%) 2 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 43.43 0.01 (0.02%) 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 45.94 0.01 (0.02%) 2 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.44 0.01 (0.69%) 1 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 412.63 0.13 (0.03%) 3 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.06 0.01 (0.33%) 58 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !