دلار 145290 یورو 155810 پوند 197820 درهم امارات 41760 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 53.44 نفت برنت 58.45 2102 0 020 0 2100 0 0075 0 2420D 0 2420H 0 190 0 209AA 0 209AA 0 BL3 0 BL3 0 EX5 0 EX3 0 EP440G 0 EP440L 0 821 0 825 0 781 0 552R 0 MR230C 0 C30S 0 S65 0 S65 0 5620 0 52518 0 0035 0 F7000 0 P100 0 HI500 0 3840 0 550J 0 548R 0 7240 0 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی مارون
- 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف - 0.00 (0%) 1 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
z30s
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
552R
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 2 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1606 101391 1398/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 106280 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 500 162711 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 120 104006 1398/11/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 88 104433 1398/11/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 20 98923 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 360 90125 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1012 101391 1398/11/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 95 132281 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 90125 1398/11/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 85 132281 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 100497 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 220 100212 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1804 111553 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 264 94053 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 120 94822 1398/09/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1302 155265 1398/11/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 98213 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 101312 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 110 93730 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 110 101391 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 88 108488 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 162711 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1210 94744 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 600 104006 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 220 106428 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 94744 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 3267 94744 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 103207 1398/11/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 1050 145567 1398/11/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 99272 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 101391 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 1012 108305 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 122 171187 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 106266 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 480 90125 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 528 104006 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 500 106280 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 100375 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 600 88838 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 720 101391 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 104113 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 72 108488 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 101391 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 198 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 160 81700 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 912 96185 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 500 129291 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 70 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 220 139946 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 506 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 960 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 900 113273 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 20 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 139946 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2000 100949 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1012 100949 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1300 100949 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 30 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 140 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 330 123964 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 352 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 22 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 273 128163 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 130623 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 87 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 139946 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 33 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 660 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 504 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 80 139946 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 150601 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 174 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 147816 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 139946 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 63 147453 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 139946 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 143094 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 140 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 315 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 210 143578 1398/11/28
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 506 111044 1398/11/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 720 128163 1398/11/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 118358 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 28 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 33 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 220 139946 1398/11/28
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 80 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 55 121866 1398/11/27
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 144 133484 1398/11/27
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 200 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 128602 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 25 128602 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1001 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 128952 1398/11/27
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 129930 1398/11/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 803 133484 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 253 120359 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36 120359 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 55 117832 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 128602 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 250 120359 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 32 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 25 104253 1398/11/27
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 32 297000 1398/11/26
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 50 312000 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 66 126503 1398/11/26
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 80 341000 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 66 126503 1398/11/26
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 64 297000 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 66 125890 1398/11/26
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 32 280000 1398/11/26
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 48 295000 1398/11/26
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 70 286000 1398/11/26
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 32 303000 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 88 126503 1398/11/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 288 154613 1398/11/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 504 154613 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 150 126503 1398/11/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 480 91061 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 220 102102 1398/11/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 220 102399 1398/11/23
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 48 101113 1398/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 132 136053 1398/11/21
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 120 119339 1398/11/21
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 24 131971 1398/11/21
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 125291 1398/11/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 300 95685 1398/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1000 104006 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 220 106432 1398/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 110 91224 1398/11/15
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 116 118358 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 109875 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 93 97750 1398/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 88 129663 1398/11/14
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 160 117313 1398/11/14
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 160 284000 1398/11/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 440 99043 1398/11/08
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 168 93032 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 48 89877 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 101812 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 700 88043 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 440 110043 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 88 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 100 110043 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 960 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 84 108497 1398/10/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 90 120761 1398/10/30
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 80 284000 1398/10/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 25 250000 1398/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 330 99090 1398/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 101698 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 88 86087 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 110598 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111157 1398/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 504 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 500 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 836 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 168 103359 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 88 86386 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 88 83064 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 100793 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 106230 1398/10/15
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 20598 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 100 284000 1398/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 24 277000 1398/10/14
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 192 152915 1398/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 220 92953 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 40 83016 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 83179 1398/10/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 44 153662 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 48 277000 1398/10/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 120 82060 1398/10/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 110 99448 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 60 96464 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 64 284000 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 66 78965 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 66 100401 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 82076 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63 118203 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 112992 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 150 109602 1398/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 264 77843 1398/09/12
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 264 86075 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 120 85458 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 400 110466 1398/09/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 360 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 110 78344 1398/09/05
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1210 83557 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 88395 1398/09/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 25 103451 1398/09/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 168 87884 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 66 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 120 87810 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 70 98277 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 160 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 63 111279 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 600 111670 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 50 80792 1398/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 96 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 57 78398 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 66 79112 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 45 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 220 91145 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 50 99804 1398/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 286 113273 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 600 122753 1398/11/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 192 83421 1398/07/16
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 264 161894 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 110 101050 1398/07/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2508 83945 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 200 98224 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 200 103850 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 60 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 87682 1398/06/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 150 88705 1398/06/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 1701 116167 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1008 120099 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 50 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 134524 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 89529 1398/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 70384 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 66 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 198 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 110 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 198 71916 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 105 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 240 94202 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 100 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 500 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 288 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 90 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 35 85605 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 90 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 40 70384 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 200 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 110 78484 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 168 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 154 81090 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 88 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 1100 118343 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 440 99502 1398/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 143578 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 139946 1398/11/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 128952 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 130 88932 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 96 86738 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 198 94744 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 374 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 60 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 55333 55333 1398/11/30
اوره گرانول پتروشیمی رازی 22702 27105 1398/11/30
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 56097 56469 1398/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 108305 108305 1398/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 103207 103207 1398/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 101391 101391 1398/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 106266 106266 1398/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 101391 126581 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 106280 106280 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 90125 90125 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 99272 102514 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 94744 99600 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 94744 99131 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 108488 125416 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 100497 100497 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 104113 104113 1398/11/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 145567 145567 1398/11/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 101391 133693 1398/11/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 104433 104433 1398/11/29
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 90125 90125 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 162711 195842 1398/11/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 132281 132281 1398/11/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 132281 132281 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 100212 100212 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 96185 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 96185 96185 1398/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 96185 96185 1398/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 81700 81700 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 96185 96185 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 106428 118967 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 104006 110842 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 98213 98213 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 96185 96472 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 94744 100207 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 108488 125009 1398/11/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 101312 105370 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 93730 107965 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 101391 101391 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 90125 90125 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 101391 101391 1398/11/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 101391 104355 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 122753 152315 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 139946 180005 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 122753 153092 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 110043 121580 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 122753 142127 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 139946 155332 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 122753 143430 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 122753 153955 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 122753 145153 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 122753 145349 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 122753 144602 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 113273 131198 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 122753 155755 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 122753 152297 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 150601 150941 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 139946 139946 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 116167 120158 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 1398/06/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 111044 155806 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 139946 163119 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 122753 146455 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 129291 137089 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 143094 159038 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 139946 157343 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 147816 147816 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 122753 158062 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 143578 143578 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 130623 151899 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 147453 147453 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 122753 136484 1398/11/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 128163 128163 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 123964 146507 1398/11/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 128952 - 1398/11/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 133484 137247 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 120359 - 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 117832 121399 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 120359 120359 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 120359 - 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 128602 128602 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 128602 - 1398/11/27
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 133484 136803 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 120359 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 128602 128602 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 104253 - 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 120359 120359 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 121866 128889 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 120359 121424 1398/11/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 120359 122912 1398/11/27
اوره پریل پتروشیمی شیراز 22954 27563 1398/11/26
اوره پریل پتروشیمی خراسان 20598 20598 1398/10/14
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 341000 373219 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 126503 126503 1398/11/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 91061 91061 1398/11/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 154613 154613 1398/11/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 154613 154613 1398/11/26
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 297000 - 1398/11/26
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 295000 306326 1398/11/26
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 286000 288133 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 126503 - 1398/11/26
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 280000 - 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 126503 126503 1398/11/26
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 297000 - 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 125890 - 1398/11/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 126503 126503 1398/11/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 1398/11/26
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 303000 - 1398/11/26
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 312000 312000 1398/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - 1398/11/23
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 1398/11/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 102399 104825 1398/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 136053 - 1398/11/21
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 119339 119339 1398/11/21
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 136053 158371 1398/11/21
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 131971 131971 1398/11/21
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 125291 125291 1398/11/20
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 123800 - 1398/11/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 106432 106432 1398/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91224 92630 1398/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 95685 96302 1398/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 104006 124316 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 109875 122617 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 1398/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 129663 157670 1398/11/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 118358 118358 1398/11/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 128163 128163 1398/11/28
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 1398/11/14
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 118358 123224 1398/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 88043 88043 1398/11/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 93032 93032 1398/11/12
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 284000 284000 1398/11/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 99043 112999 1398/11/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101812 101812 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 108497 108531 1398/10/30
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 284000 284000 1398/10/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - 1398/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 101698 109105 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 1398/10/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 99090 105946 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - 1398/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 86738 86738 1398/10/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 94744 99373 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 83064 84623 1398/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 122753 140057 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 122753 146178 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 103359 111702 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - 1398/10/15
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - 1398/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 277000 285559 1398/10/14
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 1398/10/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 92953 97389 1398/10/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 153662 - 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 1398/10/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 82060 85371 1398/10/03
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 284000 285022 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 100401 103851 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 82076 83555 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 112992 122824 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 118203 139582 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 109602 109602 1398/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 77843 77843 1398/09/12
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86075 86075 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 85458 125165 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 110466 110466 1398/09/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 78344 78344 1398/09/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 88395 88395 1398/09/06
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83557 83634 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88395 88395 1398/09/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 103451 103451 1398/09/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 87884 89998 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 98277 - 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 94855 - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80792 80836 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 91145 - 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 122753 143961 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 113273 132277 1398/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 1398/07/16
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 83945 84945 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 1398/07/15
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 161894 161894 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 1398/06/12
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 1398/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100375 101476 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 118343 118343 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 99502 99502 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 89877 90359 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 143578 143578 1398/11/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 139946 154567 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 139946 175535 1398/11/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 100949 142106 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100949 138045 1398/11/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 100949 136010 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 94822 96801 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 111553 111553 1398/11/30
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 155265 155265 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 106280 106280 1398/11/29
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 128952 - 1398/11/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 88932 88932 1398/06/17
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 124496 153716 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 23386.74 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 27308.81 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3039.67 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 41170.12 0.00 (0%) 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3420.97 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 428.07 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7403.92 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 13579.33 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9886.2 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 6029.72 0.00 (0%) 16 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 28992.41 0.06 (0%) 15 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3337.75 0.02 (0%) 15 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 9576.59 1.85 (0.02%) 15 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3239 0.03 (0%) 13 ساعت پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 145290 90 (0.06%) 21 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 155810 50 (0.03%) 6 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 197820 90 (0.05%) 6 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 41760 20 (0.05%) 6 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 115420 50 (0.04%) 6 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 101120 50 (0.05%) 6 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 157910 70 (0.04%) 6 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 2 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 15750 10 (0.06%) 6 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 22340 10 (0.04%) 6 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 16470 10 (0.06%) 6 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 25210 140 (0.56%) 6 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 36570 20 (0.05%) 6 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 21780 10 (0.05%) 6 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4950 60 (1.23%) 6 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 2260 10 (0.44%) 6 دقیقه پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 40620 20 (0.05%) 6 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 2410 20 (0.84%) 6 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 85000 2,500 (3.03%) 4 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 320 10 (3.23%) 54 دقیقه پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 53190 650 (1.22%) 6 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 497840 230 (0.05%) 6 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 401650 180 (0.04%) 6 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 395150 180 (0.05%) 6 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 41940 20 (0.05%) 6 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 360 10 (2.86%) 54 دقیقه پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 109270 50 (0.05%) 6 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 96700 50 (0.05%) 6 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 19720 10 (0.05%) 6 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 1020 10 (0.99%) 6 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 1990 10 (0.51%) 18 دقیقه پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 2 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 2 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 2 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 2 سال پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 1 سال پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 1 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 1 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 1 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 1 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 1 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 1 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 1 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 1 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 1 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 1 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 1 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 1 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 1 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 1 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 1 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 1 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 1 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 1 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 2 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 1 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 1 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 1 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 1 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 1 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 1 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 1 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 1 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 1 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 1 سال پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

دیدار ظریف با نخست‌وزیر و وزیر خارجه کانادا در مونیخ صدیقی:مجلس آینده باید در تراز خون شهید سلیمانی باشد سردار حجازی: انتقام سخت ایران تا تنها و بی صاحب کردن رژیم صهیونیستی ادامه دارد سردار حاجی زاده: برای اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی باید متحد شویم علم‌الهدی:دشمن می‌خواهد از نامزدهای مجلس یارگیری کند و نماینده نفوذی بسازد/دنبال عکس گرفتن با زنی که از اروپا آمده‌ هستند آدم این شکلی به مجلس نفرستید رییسی: با عمل به قانون از سختگیری های بلا وجه در مورد اعطای مرخصی و پذیرش وثایق خودداری شود پخش تلویزیونی وصیت‌نامه شهید سلیمانی با قرائت سردار قاآنی ابعاد ناگفته شخصیت سردار سلیمانی از زبان رییس پیشین صداوسیما بیشتر اسرائیلی‌ها معتقدند انتخابات کنست به دور چهارم می‌کشد دیدار ظریف با ریش سفیدان سازمان ملل در حاشیه کنفرانس مونیخ
قیمت بنزین بدون بررسی‌ کارشناسی افزایش یافت عملکرد شرکت توتال در پارس جنوبی با توجه به منافع قطر و به زیان ایران بود روایت استاندار خوزستان از ناآرامی‌های ماهشهر دفاع رهبری از دولت در موضوع بنزین در تاریخ می‌ماند/ دولت ‌تصمیم غلطی گرفت دیدگاه‌های زنگنه باعث عقب‌ماندگی صنعت نفت شد/غفلت از توسعه جایگاه‌های CNG در دولت روحانی مصرف بنزین با اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره CNG روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می‌یابد حذف کارت سوخت 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد/ زنگنه ژنرال شکست‌خورده جنگ‌های کوچک است اولین واکنش وزیر نفت به گران شدن بنزین؛ زنگنه: خوب اجرا کردیم و دستاوردهای خوبی داشت اجرای مگاپروژه ۸ میلیارد دلاری در دستور کار صنعت پتروشیمی هدف گذاری برای تولید 60 میلیون تن محصولات پتروشیمی در منطقه ویژه پارس تا سه سال آینده

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

ربات تلگرام همکو

ب