دلار 155990 یورو 170080 پوند 198470 درهم امارات 43820 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 26.26 نفت برنت 34.03 2102 0 020 0 2100 0 0075 0 2420D 0 2420H 0 190 0 209AA 0 209AA 0 BL3 0 BL3 0 EX5 0 EX3 0 EP440G 0 EP440L 0 821 0 825 0 781 0 552R 0 MR230C 0 C30S 0 S65 0 S65 0 5620 0 52518 0 0035 0 F7000 0 P100 0 HI500 0 3840 0 550J 0 548R 0 7240 0 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی مارون
- 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف - 0.00 (0%) 1 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
z30s
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
552R
اراک
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود - 0 (0%) 1 سال پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 3 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 1 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 1 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 1 سال پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 110550 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 264 94053 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 120 94822 1398/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 315 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1518 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 308 132381 1399/01/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 1008 136211 1399/01/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 144000 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 92601 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 90 105320 1399/01/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 99687 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 98707 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1320 83908 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 420 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 180 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 840 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 150 99449 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 132 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 97627 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 506 91838 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1100 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 72 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 506 80292 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 94382 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 220 77204 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 435 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 384 96307 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 144 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 220 113632 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 120 140736 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 66 98516 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 20 98923 1398/11/01
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 145 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 132381 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 400 140736 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 205 114445 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 440 93619 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 102342 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 660 77204 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 506 98518 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1200 84503 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1716 84503 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1200 84503 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 205 114445 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 95646 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 40 77204 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 90 132381 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 110 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 200 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1080 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 102342 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 110 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 105 138983 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 330 83908 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1518 83908 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 95861 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 122214 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 136342 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 420 132381 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1200 95646 1399/01/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1008 147216 1399/01/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1012 88728 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 600 79845 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 504 113632 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 88 99470 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 140 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 580 119139 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 101353 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1199 87118 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 600 88838 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 220 107333 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 290 132381 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 120 95646 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 95646 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 240 103186 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 30 89144 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 88 114952 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 97721 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 140963 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 119139 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 97987 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 100 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 700 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1500 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 506 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 110 105166 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 816 119139 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 396 133848 1398/12/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 135814 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1012 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 464 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 770 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 288 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 900 128149 1398/12/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 105320 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 1000 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 600 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 77204 1399/01/19
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 63 110121 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 88 118119 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 64 110121 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 88 118119 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 119536 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 250 110121 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 315 110121 1399/01/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 220 143820 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 63 110121 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 224 128960 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 55 96542 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 88 107808 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 250 120965 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 120965 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 127570 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 119536 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1507 110121 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1001 128960 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 55 119536 1399/01/17
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 200 110121 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 105 113274 1399/01/17
اوره پریل پتروشیمی خراسان 700 28161 1399/01/16
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 64 295000 1399/01/16
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 80 310000 1399/01/16
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 80 310000 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 151942 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 1008 151942 1399/01/16
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 50 326000 1399/01/16
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 80 299000 1399/01/16
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 120 300000 1399/01/16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 117549 1399/01/16
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 120 357000 1399/01/16
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 80 310000 1399/01/16
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 64 345000 1399/01/16
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 64 330000 1399/01/16
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 64 330000 1399/01/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 88252 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 145 125434 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 145 125434 1399/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 88 128149 1398/12/26
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 112 128480 1398/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 110 133445 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 110 134096 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 330 108681 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 35 357000 1398/12/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 105475 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 552 91439 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 110 99938 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 77 93974 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 300 134902 1398/12/12
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 20 103066 1398/12/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 360 102494 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 44 108220 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 90 124338 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 21 137561 1398/12/05
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 30 128645 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 32 129132 1398/12/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 122 171187 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 600 104006 1398/11/29
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 63 147453 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 30 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 28 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 33 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 22 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 20 122753 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 48 101113 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 220 102102 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 120 119339 1398/11/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 110 91224 1398/11/15
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 160 117313 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 109875 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 93 97750 1398/06/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 101812 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 48 89877 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 440 110043 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 88 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 90 120761 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 25 250000 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 88 86087 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 110598 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111157 1398/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 504 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 300 130841 1398/12/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 168 103359 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 88 86386 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 100793 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 106230 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 192 152915 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 100 284000 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 40 83016 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 83179 1398/10/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 44 153662 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 48 277000 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 60 96464 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 110 99448 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 64 284000 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 66 78965 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 66 100401 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 82076 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 112992 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 150 109602 1398/09/18
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 264 86075 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 264 77843 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 120 85458 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 400 110466 1398/09/09
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1210 83557 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 360 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 66 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 120 87810 1398/08/21
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 600 111670 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 63 111279 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 96 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 57 78398 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 66 79112 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 45 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 220 91145 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 50 99804 1398/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 286 113273 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 360 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 192 83421 1398/07/16
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 264 161894 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 110 101050 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 200 103850 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 200 98224 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 60 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 87682 1398/06/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 150 88705 1398/06/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 903 121952 1398/12/12
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 50 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1008 120099 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 134524 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 89529 1398/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 70384 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 66 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 110 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 198 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 198 71916 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 105 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 240 94202 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 100 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 500 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 288 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 90 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 35 85605 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 40 70384 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 200 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 154 81090 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 110 78484 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 168 74175 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 88 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 2000 120841 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 440 99502 1398/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 136342 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 132381 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120965 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 506 103186 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 89793 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 484 83908 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 374 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 60 124496 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 113632 113632 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 95646 95646 1399/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 122214 122214 1399/01/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 136211 136211 1399/01/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 132381 132381 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 93619 93619 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83908 83908 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 89144 89144 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 95646 95646 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 113632 113632 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 113632 113632 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 79845 79845 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 95646 95646 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 1399/01/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 39148 - 1399/01/19
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38356 - 1399/01/19
اوره گرانول پتروشیمی رازی 24757 24757 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 105320 105320 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 98516 98516 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 77204 80496 1399/01/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 99687 99687 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 132381 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 99449 - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 92601 92601 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 140736 140736 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77204 - 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 138983 138983 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 144000 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 95646 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 113632 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 102342 102342 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 95646 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 132381 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 113632 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 102525 102525 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 95861 95861 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 132381 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 113632 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 77204 77204 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 98707 105734 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 113632 113632 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 102342 102342 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 83908 83908 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 83908 83908 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 97721 - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 98518 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 102525 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 102525 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 102525 102525 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 95646 - 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 114445 114445 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 94382 96724 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 80292 80292 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 132381 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 97627 97627 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 114952 114952 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 88728 90334 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 114445 114445 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 97987 97987 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 89144 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 89144 89144 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 89144 89144 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 89144 89144 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 101353 101353 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 132381 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 132381 132381 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 136342 136342 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 132381 132381 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 96307 - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 91838 91838 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 105166 - 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 119139 119139 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 113632 113632 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 128149 128149 1398/12/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 107333 107333 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 119139 - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 113632 - 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 135814 135814 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 140963 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 103186 - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 113632 113632 1399/01/19
اوره پریل پتروشیمی شیراز 27282 27282 1399/01/18
اوره پریل پتروشیمی خراسان 28161 28161 1399/01/16
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 128960 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 - 1399/01/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 143820 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 119536 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 119536 119536 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 127570 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 96542 96542 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 119536 119536 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 110121 110121 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 110121 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 110121 - 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 110121 - 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 107808 107808 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 118119 - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113274 113274 1399/01/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 299000 299000 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 118119 - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 128960 128960 1399/01/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 326000 326000 1399/01/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 345000 - 1399/01/16
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 295000 - 1399/01/16
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 300000 - 1399/01/16
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 310000 - 1399/01/16
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 310000 - 1399/01/16
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 310000 310000 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 151942 151942 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 151942 151942 1399/01/16
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 357000 367349 1399/01/16
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 330000 330000 1399/01/16
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 330000 330000 1399/01/16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 117549 - 1399/01/16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 89793 - 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 83908 83908 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 1398/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 88252 - 1399/01/10
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 133848 133848 1398/12/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 119139 119139 1399/01/19
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 128480 - 1398/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 99938 99938 1398/12/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 105475 118875 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 1398/12/13
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 121952 156610 1398/12/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 1398/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 108220 135672 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 1398/12/05
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 128645 147537 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - 1398/12/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 147453 147453 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 119339 119339 1398/11/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91224 92630 1398/11/15
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 109875 122617 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 1398/06/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101812 101812 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - 1398/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 130841 130841 1398/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 1398/10/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 153662 - 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 284000 285022 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 100401 103851 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 82076 83555 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 109602 109602 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 112992 122824 1398/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 77843 77843 1398/09/12
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86075 86075 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 85458 125165 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 110466 110466 1398/09/10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83557 83634 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88395 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - 1398/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 91145 - 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 113632 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 113273 132277 1398/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 1398/07/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 1398/07/15
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 161894 161894 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 1398/06/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 1398/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 87118 87118 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 120841 120841 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 99502 99502 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 89877 90359 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 136342 136342 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132381 141586 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 132381 147458 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 84503 84503 1399/01/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 84503 85664 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 84503 84503 1399/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 94822 96801 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 110550 110550 1399/01/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 105320 105320 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 147216 147216 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 120965 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 103186 - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 124496 153716 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19345.77 48.94 (0.25%) 3 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 24300.33 21.92 (0.09%) 58 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2825.9 0.05 (0%) 2 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 30925.61 33.80 (0.11%) 4 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 2836.61 0.10 (0%) 4 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 327.68 0.64 (0.2%) 4 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 5712.32 16.35 (0.29%) 4 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 10421.97 17.15 (0.16%) 4 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 6934.1 8.00 (0.12%) 4 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4447.6 10.62 (0.24%) 4 دقیقه پیش
Dow بورس جهانی 23433.57 17.60 (0.08%) 13 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2749.98 2.00 (0.07%) 13 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8090.9 6.11 (0.08%) 13 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2545.46 0.12 (0%) 4 دقیقه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 155990 50 (0.03%) 7 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 170080 60 (0.04%) 4 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 198470 10 (0.01%) 4 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 43820 10 (0.02%) 4 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 114020 10 (0.01%) 4 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 99790 10 (0.01%) 10 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 166900 10 (0.01%) 4 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 3 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 16000 20 (0.13%) 7 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 23510 10 (0.04%) 22 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 15610 30 (0.19%) 7 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 23700 10 (0.04%) 7 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 37130 10 (0.03%) 4 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 22750 20 (0.09%) 7 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4940 20 (0.4%) 3 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 2240 20 (0.89%) 3 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 42540 10 (0.02%) 10 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 2160 30 (1.41%) 16 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 88200 0 (0%) 2 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 330 0 (0%) 2 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 50130 10 (0.02%) 4 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 516310 60 (0.01%) 4 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 423620 20 (0%) 4 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 415230 50 (0.01%) 4 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 44020 10 (0.02%) 7 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 320 0 (0%) 2 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 112680 20 (0.02%) 4 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 96140 10 (0.01%) 4 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 20790 10 (0.05%) 22 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 990 10 (1.02%) 16 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 2110 10 (0.47%) 25 دقیقه پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 2 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 3 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 3 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 2 سال پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 1 سال پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 1 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 1 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 1 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 1 سال پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 1 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 1 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 1 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 1 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 1 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 1 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 1 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 1 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 1 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 1 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 1 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 1 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 1 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 1 سال پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 2 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 1 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 1 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 1 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 1 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 1 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 1 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 1 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 1 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 1 سال پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 1 سال پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها