2102 : 4840 020 : 4840 2100 : 5300 0075 : 4920 2420D : 5120 2420H : 4900 190 : 4870 209AA : 4750 209AA : 4880 BL3 : 4340 BL3 : 4340 EX5 : 4460 EX3 : 4910 EP440G : 5000 EP440L : 5400 821 : 4380 825 : 4260 781 : 4230 552R : 4820 MR230C : 6290 C30S : 4920 S65 : 3750 S65 : 3740 5620 : 6000 52518 : 4260 0035 : 4230 F7000 : 4500 HI500 : 4460 3840 : 4750 550J : 5200 548R : 5550 7240 : 5730 785 : 4160
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5670 0 (0%) 3 روز پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5650 0 (0%) 3 روز پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 4920 0 (0%) 3 روز پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 4840 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4500 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4450 0 (0%) 3 روز پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 5120 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 4900 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 4900 0 (0%) 3 روز پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 4840 0 (0%) 3 روز پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4870 0.00 (0%) 3 روز پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 4900 0 (0%) 3 روز پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4880 0.00 (0%) 3 روز پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4460 0.00 (0%) 3 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4260 0.00 (0%) 3 روز پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 6000 0.00 (0%) 3 روز پیش
60507 پتروشیمی جم ناموجود 4620 0 (0%) 3 روز پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4230 0.00 (0%) 3 روز پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5300 0.00 (0%) 3 روز پیش
EX5 پتروشیمی جم ناموجود 4490 0 (0%) 3 روز پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4460 0.00 (0%) 3 روز پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4750 0.00 (0%) 3 روز پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5770 0 (0%) 3 روز پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5730 0 (0%) 3 روز پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4510 0 (0%) 3 روز پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4340 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4340 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4370 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 4940 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4980 0 (0%) 3 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 4910 0.00 (0%) 3 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4260 0.00 (0%) 3 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4200 0 (0%) 3 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4230 0 (0%) 3 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4150 0 (0%) 3 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان موجود 4160 0.00 (0%) 3 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 4020 0 (0%) 3 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4380 0.00 (0%) 3 روز پیش
TEXPET کره موجود 4330 0 (0%) 3 روز پیش
KOHAP کره موجود 4330 0 (0%) 3 روز پیش
P80 پتروشیمی جم موجود 4750 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4860 0 (0%) 3 روز پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4900 0 (0%) 3 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 5410 0 (0%) 3 روز پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 5400 0.00 (0%) 3 روز پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 5000 0.00 (0%) 3 روز پیش
552R اراک موجود 4820 0 (0%) 3 روز پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4820 0 (0%) 3 روز پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4920 0.00 (0%) 3 روز پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4840 0 (0%) 3 روز پیش
332C نوید زرشیمی ناموجود 5590 0 (0%) 3 هفته پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 5550 0 (0%) 3 روز پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 5200 0.00 (0%) 3 روز پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 6290 0 (0%) 3 روز پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 6290 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی بندرامام موجود 3710 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی بندرامام کف 3610 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی اروند موجود 3740 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3620 0 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر موجود 3750 0.00 (0%) 3 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3630 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 7960 0 (0%) 3 روز پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 7800 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1340 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1208 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1300 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1165 0.00 (0%) 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1232 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4230 0.00 (0%) 3 روز پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 5000 0.00 (0%) 3 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم ناموجود 5410 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4340 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4370 0.00 (0%) 3 روز پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4490 0 (0%) 3 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4260 0.00 (0%) 3 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4260 0.00 (0%) 3 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4380 0.00 (0%) 3 روز پیش
KOHAP کره موجود 4330 0.00 (0%) 3 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 308 33942 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2508 39137 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 798 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 315 39350 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 752 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 160 48304 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 240 64353 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 567 64353 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1232 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1232 40292 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 55 69513 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2024 31428 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2992 31428 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 31428 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 600 39848 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 315 39350 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 770 34296 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 43294 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 3003 41859 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 2000 41955 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1100 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 39706 1396/02/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 41659 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 190 43913 1396/02/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 330 47519 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 600 39137 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 32999 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 81602 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 720 42248 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2200 69680 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 240 69680 1396/02/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 51159 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1518 33385 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1012 34607 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2508 37439 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 4488 39706 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 396 39706 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 42248 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 3000 40981 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 44394 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 252 39350 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1491 69680 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1500 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 38208 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 440 44623 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2002 40292 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2508 32383 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2508 35678 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 506 36645 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 49000 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 50990 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 50 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 50 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52500 1396/02/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 230 85200 1396/02/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 60 75200 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 58000 1396/02/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 66 39782 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 3003 40851 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 720 39390 1396/02/04
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 35769 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 50990 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 396 37378 1396/01/29
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 53758 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 50575 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 50575 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 36974 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 45593 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 374 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 220 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1000 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1500 40713 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 242 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 500 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 264 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 440 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 126 44524 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 80749 1396/01/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 240 74297 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 756 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 70 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 41224 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 500 40289 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 300 48740 1396/01/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 51572 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 49143 1396/01/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 44524 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 43293 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 1008 45543 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 44473 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 44641 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 6996 41191 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 38856 1396/01/06
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 315 112555 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2000 39763 1395/12/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 36581 1395/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 79076 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 46808 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42243 1395/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 672 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 504 37250 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 484 37250 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 132 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 374 45905 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 400 36363 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 264 37250 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 40843 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 638 34571 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 720 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 440 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1012 40726 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 40226 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 39848 39848 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37439 37439 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38208 38208 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 42248 42248 1396/02/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 49000 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 1396/02/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 85200 85200 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 1396/02/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 86000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 58000 - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 35769 34710 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 50990 - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 36748 - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 34403 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 1396/02/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75282 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 58000 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 40713 40713 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40851 40851 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 39390 38208 1396/02/06
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52500 - 1396/02/03
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41955 42721 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 43394 46558 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 44309 44309 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 39448 39448 1396/01/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 78293 - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 80760 - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 76722 - 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35601 35730 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 39466 41341 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 51572 51572 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36974 36974 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 45593 50152 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36974 - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 44309 44309 1396/01/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42639 44660 1396/01/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 40507 42787 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 1396/01/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 82083 - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 35294 35294 1396/01/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47659 47659 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40726 40726 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 33371 33371 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 33613 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33613 33613 1396/01/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33613 - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33613 33613 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 48740 49017 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 44309 44309 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50575 52667 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 37698 37698 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 44309 44309 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40726 40726 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40292 40292 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 53758 53758 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 44309 45072 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50575 53134 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37378 38221 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 75283 - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 71518 - 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 39466 41754 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 39466 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 39466 39603 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 39466 39851 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 39466 40215 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 39466 39836 1396/01/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 40726 - 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 40726 40726 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40726 40726 1396/01/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 39466 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 44524 48976 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 39466 42078 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 39466 42608 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41781 44122 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 44524 48976 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 39466 39466 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40161 40161 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 80749 - 1396/01/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 80749 - 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49143 51541 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 48740 48740 1396/01/21
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 36302 43562 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 39466 42459 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 44524 45571 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39466 40880 1396/01/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 51572 53242 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 44473 45982 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 43293 43293 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 45543 - 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44641 - 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38856 42741 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 1395/12/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38856 41010 1395/12/23
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 112555 - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 45234 - 1395/12/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 36581 36581 1395/12/21
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 79076 79076 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 1395/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 1395/11/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41224 43510 1396/01/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 1395/11/26
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19196.74 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 24615.13 0.00 (0%) 19 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3154.66 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 29918.4 0.00 (0%) 18 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3271.32 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 387.09 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7203.94 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12438.01 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10715.8 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5267.33 0.00 (0%) 12 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 20940.51 2.73 (0.01%) 7 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2384.2 0.60 (0.03%) 7 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 6047.61 2.11 (0.03%) 7 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2731.15 0.06 (0%) 7 ساعت پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

رد یک ادعای قاليباف/ جدول تاثیر انتخابات بر بازار طلا و ارز انتقال تسویه حسابهای ایران از جنوب خلیج‌فارس به روسیه سقوط 2 درصدی قیمت طلا در سال ۲۰۱۷ تخلیه ریسک لوپن در اقتصاد جهانی مرکز آمار: دولت یازدهم سالانه به طور متوسط 490 هزار شغل ایجاد کرده است کاهش قیمت نفت جهانی در واکنش به اشباع عرضه تسلا رتبه برتر ایمنی را از دست داد 15 هزار کولبر بیمه می‌شوند برف 20 روستای لاریجان آمل را سفیدپوش کرد اصلاحات قریب الوقوع مالیاتی در امریکا/ قیمت طلا کاهش یافت پیچیده‌شدن راز قتل‌های سریالی گیلان موج بارشی جدیدی در راه است/باد و گردوخاک در زابل خبر خوش وزارت نیرو برای بخش خصوصی بازگشايي كارخانه كاشي حافظ شيراز عمده بدهی های اعلام شده، به دولت یازدهم به ارث رسیده است بانک جهانی: ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال 2017 بانک مرکزی: نرخ تورم فروردین ماه 9.5 درصد شد
تیتر کنایه‌آمیز روزنامه شهروند خطاب به قالیباف: سایه احمدی‌نژاد!/تصویر دفاع تمام‌قد ارگان شهرداری از قالیباف/تصویر حمایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها از کاندیداتوری حسن روحانی فرصت ۲۴ساعته برای اعتراض کاندیداها به مناظره قالیباف بجای اتهام‌زنی بهتر بود برنامه ارائه می‌کرد ادعای مشاور قالیباف درباره مناظره‌ها قالیباف: پخش نشدن تصویر درخواستی‌ام در مناظره، درست و منطقی بود اگر موفق به تماشای زنده مناظره‌ها نشده‌اید سازمان بنادر: سخنان قالیباف دروغ محض است محمد علی ابطحی از مناظره امروز نوشت: رفتار قالیباف یادآور رفتار احمدی‌نژاد بود قاليباف جملات ميرحسين موسوی را تکرار کرد/ تصویر پیام رییس‌جمهور به جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی علم‌الهدی: حرمت اولیاءالله نباید ابزار رقابت‌های انتخاباتی شود تصاویر/بالاخره از استودیوی مناظره‌ها رونمایی شد جایگاه کاندیداها در محل مناظره مشخص شد خودروهای مورد استفاده کاندیداها برای ورود به ساختمان صداوسیما+تصویر مناظره از چه شبکه‌هایی پخش می‌شود؟ نامزدهای رياست‌جمهوری در انتظار آغاز مناظره/تصویر
گازسکوی فاز٢٠ پارس جنوبی وارد مدار می‎شود قاسمی:‌ اقدامات ما در دوران تحریم نفت در ۱۰۰ سال وابستگی این صنعت بی‌سابقه بود/ معظمی: از زمان اجرای برجام هیچ قراردادی در حوزه نفتی منعقد نشده است رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال نام نهادند تولید آزمایشی از لایه نفتی پارس جنوبی آغاز شد ممنوعیت جابجایی مدیران صنعت نفت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری فاز ٢٠ میدان گازی پارس جنوبی وارد مدار تولید شد واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود پتروشیمی کردستان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد 2 تن به علت انفجار ایستگاه تقلیل فشار گاز همدان در آتش سوختند شش سؤال از آقایان زنگنه و عراقی درباره حادثه گازی همدان/ اختصاصی زنگنه رئیس جمهوری را در سفر به روسیه همراهی می‌کند مناطق نفت‎خیز به سرمایه انسانی و اجتماعی خود می‎بالد سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد پروژه‌های مصوب سفر رهبری به منطقه ویژه پارس تکمیل شد بزودی از سرمایه گذاری 20میلیارد دلاری در پارس جنوبی بهره برداری می شود دیدار نوروزی وزیر نفت با کارکنان صنعت نفت برنامه «اقتصاد قدرتمند» برای 15 معضل اساسی کشور راهکار در نظر گرفته است/ شناسایی 1700 گلوگاه فساد در کشور تعهدات وزارت نفت برای اشتغال و تولید
10 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي ايران سرمايه گذاري مي‌شود توليد پتروشيمي نوري به بالاترين رقم در 10 سال گذشته رسيد رشد 8 درصدي توليد در پتروشيمي شهيد تندگويان توافقنامه اصولي توسعه فناوري پلي پروپيلن با شركت نورنر نروژ امضا شد سالي كه نكوست از بهارش پيداست صادرات محصولات پتروشيمي به 25 ميليون تن مي‌رسد سرمايه‌گذاران خارجي نگران بازگشت تحريم‌ها نباشند هيچ كشوري به اندازه ايران خوراك براي توسعه صنعت پتروشيمي ندارد توليد سالانه محصولات پتروشيمي ايران به 72 ميليون تن ‎مي‌رسد سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران گشايش يافت حضور 76 شركت خارجي در سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران توسعه پايدار در گرو مديريت دانش است مسير جهش دوم صنعت پتروشيمي با سرمايه گذاري هاي جديد هموار مي شود 7 طرح صنعت پتروشيمي در سال 96 به بهره‌برداري مي‎رسد زنگنه: پتروشيمي؛ موثرترين صنعت براي محروميت زدايي كشور است واحد MEG پتروشيمي مرواريد به بهره‌برداري رسيد رئيس جمهوري پلي استايرن گروه صنعتي انتخاب را افتتاح كرد پتروشيمي تخت جمشيد پارس با 100 درصد ظرفيت افتتاح شد
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3762 0 (0%) 2 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4160 0 (0%) 2 روز پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4838 0 (0%) 2 روز پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1034 0 (0%) 2 روز پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 2906 0 (0%) 2 روز پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2890 0 (0%) 2 روز پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3830 0 (0%) 2 روز پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 347000 0 (0%) 3 روز پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 430 0 (0%) 2 روز پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 551 0 (0%) 3 روز پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 439 0 (0%) 3 روز پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1073 0 (0%) 2 روز پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 881 0 (0%) 3 روز پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 571 0 (0%) 2 روز پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 114 0 (0%) 3 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1005 0 (0%) 3 روز پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 68 0 (0%) 3 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2260 0 (0%) 3 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 9 0 (0%) 3 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1675 0 (0%) 2 روز پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12350 0 (0%) 3 روز پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 9950 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 9780 0 (0%) 3 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1030 0 (0%) 3 روز پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 8 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2830 0 (0%) 3 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 510 0 (0%) 3 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 36 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 57 0 (0%) 3 روز پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3730 0 (0%) 3 روز پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4147 0 (0%) 3 روز پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1022 0 (0%) 3 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32439 0 (0%) 2 روز پیش
یورو بانک مرکزی 35403 0 (0%) 2 روز پیش
پوند بانک مرکزی 41755 0 (0%) 2 روز پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8832 0 (0%) 2 روز پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9089 0 (0%) 2 روز پیش
یوان چین بانک مرکزی 4704 0 (0%) 2 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 29170 0 (0%) 2 روز پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 23964 0 (0%) 2 روز پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24293 0 (0%) 2 روز پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32682 0 (0%) 2 روز پیش
افغانی بانک مرکزی 480 0 (0%) 5 روز پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3707 0 (0%) 2 روز پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4758 0 (0%) 2 روز پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3785 0 (0%) 2 روز پیش
دینار کویت بانک مرکزی 106521 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8650 0 (0%) 2 روز پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8908 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84279 0 (0%) 2 روز پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2774 0 (0%) 2 روز پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 86081 0 (0%) 2 روز پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 2 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 507 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30958 0 (0%) 2 روز پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 23256 0 (0%) 2 روز پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4169 0 (0%) 3 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7469 0 (0%) 2 روز پیش
بات تایلند بانک مرکزی 94080 0 (0%) 2 روز پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 569 0 (0%) 2 روز پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 19317 0 (0%) 2 روز پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6696 0 (0%) 3 روز پیش
وون کره بانک مرکزی 28727 0 (0%) 2 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1268.91 0.43 (0.03%) 7 ساعت پیش
مثقال طلا بازار طلا 507800 0 (0%) 2 روز پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 117116 0 (0%) 2 روز پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 156116 0 (0%) 2 روز پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17.26 0.01 (0.06%) 7 ساعت پیش
سکه امامی بازار طلا 1222000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1186000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه نیم بازار طلا 679000 0 (0%) 2 روز پیش
سکه ربع بازار طلا 378000 0 (0%) 3 روز پیش
سکه گرمی بازار طلا 256000 0 (0%) 2 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 49.25 0.10 (0.2%) 7 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 51.73 0.00 (0%) 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.55 0.01 (0.65%) 7 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 453.88 0.50 (0.11%) 7 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.27 0.01 (0.31%) 7 ساعت پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !