2102 : 4880 020 : 4770 2100 : 5300 0075 : 5090 2420D : 5110 2420H : 4910 190 : 4900 209AA : 4700 209AA : 4710 BL3 : 4180 BL3 : 4190 EX5 : 4120 EX3 : 5020 EP440G : 5300 EP440L : 5600 821 : 4350 825 : 4320 781 : 4260 552R : 4670 MR230C : 6500 C30S : 4650 S65 : 3660 S65 : 3670 5620 : 3940 52518 : 4680 0035 : 4060 F7000 : 4500 HI500 : 4550 3840 : 4420 550J : 5050 548R : 4950 7240 : 5550 785 : 4220
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5150 0 (0%) 10 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5120 0 (0%) 10 ساعت پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5090 0 (0%) 10 ساعت پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 4770 30.00 (0.63%) 7 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4500 20.00 (0.44%) 7 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4480 20 (0.45%) 7 ساعت پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 5110 10.00 (0.2%) 10 ساعت پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 4910 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 4900 0 (0%) 10 ساعت پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 4880 0 (0%) 10 ساعت پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4900 20.00 (0.41%) 7 ساعت پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4710 10.00 (0.21%) 10 ساعت پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4700 120 (2.62%) 7 ساعت پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4550 150.00 (3.3%) 7 ساعت پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4680 720.00 (18.18%) 7 ساعت پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 3940 2,060.00 (52.28%) 7 ساعت پیش
60507 پتروشیمی جم ناموجود 4700 50 (1.08%) 10 ساعت پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4060 40.00 (0.99%) 7 ساعت پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5300 10.00 (0.19%) 10 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی جم ناموجود 4500 10 (0.22%) 10 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4120 80.00 (1.94%) 7 ساعت پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4420 30.00 (0.68%) 7 ساعت پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5300 0 (0%) 10 ساعت پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5550 20 (0.36%) 10 ساعت پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4450 0 (0%) 10 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4190 20.00 (0.48%) 7 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4180 20.00 (0.48%) 7 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4180 20 (0.48%) 7 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 5000 50 (1%) 10 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 5080 20 (0.39%) 10 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 5020 20.00 (0.4%) 10 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4320 20.00 (0.47%) 7 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4240 20 (0.47%) 7 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4260 20 (0.47%) 7 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4240 0 (0%) 7 ساعت پیش
785 پتروشیمی تندگویان موجود 4220 20.00 (0.48%) 7 ساعت پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 4140 20 (0.49%) 7 ساعت پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4350 40.00 (0.93%) 7 ساعت پیش
TEXPET کره موجود 4330 60 (1.41%) 7 ساعت پیش
KOHAP کره موجود 4330 60 (1.41%) 7 ساعت پیش
P80 پتروشیمی جم موجود 5000 50 (1%) 10 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4680 70 (1.5%) 10 ساعت پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4700 50 (1.06%) 10 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4900 20 (0.41%) 10 ساعت پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 5600 50.00 (0.89%) 7 ساعت پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 5300 50.00 (0.94%) 7 ساعت پیش
552R اراک موجود 4670 70 (1.5%) 10 ساعت پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4670 70 (1.5%) 10 ساعت پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4650 50.00 (1.08%) 10 ساعت پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4630 20 (0.43%) 10 ساعت پیش
332C نوید زرشیمی ناموجود 5560 0 (0%) 6 روز پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 4950 50 (1.01%) 10 ساعت پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 5050 200.00 (3.96%) 10 ساعت پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 6150 50 (0.81%) 10 ساعت پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 6500 200.00 (3.08%) 10 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3670 0 (0%) 10 ساعت پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3550 0 (0%) 10 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر موجود 3660 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3560 0 (0%) 10 ساعت پیش
S65 پتروشیمی بندرامام موجود 3670 0 (0%) 10 ساعت پیش
S65 پتروشیمی بندرامام کف 3560 0 (0%) 10 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 7900 250 (3.27%) 10 ساعت پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 7550 150 (2.03%) 10 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1339 1.00 (0.07%) 10 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1252 2.00 (0.16%) 10 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1205 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1160 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1210 0.00 (0%) 10 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4060 40.00 (0.99%) 7 ساعت پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 5300 50.00 (0.94%) 7 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم ناموجود 4900 20.00 (0.41%) 10 ساعت پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4180 20.00 (0.48%) 7 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه ناموجود 4180 20.00 (0.48%) 7 ساعت پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4500 10 (0.22%) 10 ساعت پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 3960 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4320 20.00 (0.47%) 7 ساعت پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4350 40.00 (0.93%) 7 ساعت پیش
KOHAP کره موجود 4330 60.00 (1.41%) 7 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1518 35262 1396/03/02
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 49928 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 480 42188 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 47327 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 160 46406 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3014 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2992 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 31199 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 880 43795 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 42899 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 160 57763 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 616 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 616 42188 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 46058 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2508 37495 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 42394 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 3003 41859 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1500 42394 1396/03/01
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 315 63719 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 168 61319 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 240 61319 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 34319 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 43795 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 44755 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 47327 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 38746 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 294 38746 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 46058 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2000 42188 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1575 61319 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2002 32140 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 660 44862 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2508 37003 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 220 44720 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 3014 31175 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 41312 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1000 41312 1396/03/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 42188 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 990 37310 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1320 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 39183 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 39183 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 4400 38469 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 38746 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 37495 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 37495 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 84 41057 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 946 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 630 43795 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 440 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 273 38746 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 880 42394 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1100 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 798 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 220 39990 1396/03/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 41312 1396/03/01
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 115 82600 1396/02/31
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 704 33415 1396/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 47526 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 32420 1396/02/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 52000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 46000 1396/02/31
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 75200 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/02/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 48900 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 50 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 50 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 23000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 52000 1396/02/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 67275 1396/02/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 240 63719 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 34580 1396/02/30
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 100 38746 1396/02/25
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 408 41436 1396/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 47228 1396/02/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 32846 1396/02/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 110 41886 1396/02/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3014 39384 1396/02/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 55 66503 1396/02/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 99 36314 1396/02/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 33785 1396/02/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 78068 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 528 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 550 39028 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 38746 1396/03/01
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 460 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 260 56000 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 66975 1396/02/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 420 39063 1396/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 600 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 770 34296 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 39706 1396/02/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 44394 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 66 39782 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 39388 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 38469 1396/03/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 396 37378 1396/01/29
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 242 39466 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 300 48740 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 1008 45543 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 44641 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 6996 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2000 39763 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 46808 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42243 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 672 37116 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 132 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 374 45905 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 400 36363 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 660 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 660 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 34319 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 720 39864 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 39318 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1012 40726 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 40226 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37495 37495 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 31175 31175 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 34319 34319 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43795 43795 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34319 34319 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 43795 45059 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 42188 43578 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 37495 37495 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 38746 39654 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 38469 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 42188 45293 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 57763 - 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 39318 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 39318 39318 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38746 39865 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38746 39413 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38469 38469 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 47327 47327 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 61319 - 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 61319 61319 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 42899 - 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37003 38280 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 44862 44862 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 61319 - 1396/03/02
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 41312 41312 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 41312 41312 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 35262 37529 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 42188 42890 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 42188 42188 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 39318 39318 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 46406 47746 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 32140 32140 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37310 37310 1396/03/02
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 49928 49928 1396/03/02
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 47327 47327 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 46058 57895 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 44755 53432 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 46058 53889 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44720 44720 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38746 39467 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 37495 - 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 38746 39145 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41057 41490 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 38746 39993 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43795 48174 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 38746 39748 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38746 39748 1396/03/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 39990 - 1396/03/01
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38746 40000 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 39183 39183 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 39183 39183 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 41312 - 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42394 44652 1396/03/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/02/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 33415 33415 1396/02/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 48900 - 1396/02/31
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 1396/02/31
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/02/31
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 1396/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 32420 32420 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 1396/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/02/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 67275 67275 1396/02/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36029 36029 1396/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 34580 34580 1396/02/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 41436 41436 1396/02/25
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38746 41063 1396/02/25
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 33785 40542 1396/02/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 32846 32846 1396/02/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 41886 41886 1396/02/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 78068 - 1396/02/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 39864 39864 1396/02/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 39318 - 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40726 40726 1396/01/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47228 47228 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 39028 42930 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38746 39675 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38746 39777 1396/03/01
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 39384 39384 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39028 42515 1396/02/18
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 39028 42085 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - 1396/02/11
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 39063 42969 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38682 38682 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 38469 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 42394 44433 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 42394 43064 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 33613 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 31199 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 31199 31199 1396/03/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 31199 - 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37378 38221 1396/01/29
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 39466 42608 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 44524 48976 1396/01/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 48740 48740 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 45543 - 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44641 - 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 1395/12/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 1395/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 1396/01/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38746 39437 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 1395/11/04

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19613.28 17.70 (0.09%) 13 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 25403.15 9.58 (0.04%) 10 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3061.95 0.60 (0.02%) 12 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 30365.25 4.43 (0.01%) 9 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3305.18 1.50 (0.05%) 2 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 392.02 0.02 (0.01%) 3 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7485.29 13.50 (0.18%) 3 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12659.15 4.97 (0.04%) 3 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10916.3 5.50 (0.05%) 3 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5348.16 4.24 (0.08%) 3 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 20954.61 2.66 (0.01%) 5 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2399.54 0.02 (0%) 5 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 6137.55 1.03 (0.02%) 5 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 2761.57 0.10 (0%) 5 دقیقه پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

غلبه عرضه در بازار ارز سیاست‌زدگی در بازار فلزات پرتقاضاترین ارزها در بازار هیجان انتخابات به بازار ارز نرسید آرایش سیاسی در بازار ارز شرایط بازار ارز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موج آنی در بازار ارز ضربان نامنظم بازارهای مالی/ اختلاف قیمت ۲۰ هزار تومانی در معاملات طلای جهانی در مسیر افزایش قیمت ماند دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شده است/ تعیین قیمت ارز بر پایه عرضه و تقاضا ۳خودرو جدید تا پایان سال وارد بازار می‌شود برپایی جشن میلاد باسعادت حضرت مهدی موعود(عج) در بانک صادرات کشف 10 تن چوب قاچاق در لنگرود جزئیات طرح کارورزی جوانان ارزش بازار سایپا 5،200 میلیارد تومان شد سرمایه‌گذاری برزیلی‌ها در صنعت قطعه‌سازی میادین مشترک نفتی زنده‌اند حمایت از طبقه کم‌درآمد با دست‌خالی
اصرار قالیباف بر وعده‌های نجومی‌ احترام ویژه سردار سلیمانی به رهبری/ تصویر جبهه پایداری از ارائه لیست مستقل در انتخابات شورای شهر تهران صرف نظر کرد قالیباف سال 93 درباره تفکیک‌جنسیتی چه گفته بود؟ اعتراض قالیباف به صدا و سیما معجزه نیروی دریایی سپاه را بشناسید راه‌حل حاشیه‌نشینی چندبرابر کردن یارانه‌‌هاست؟/ مسابقه کاندیداها برای منفی نشان دادن شرایط جامعه جهانگیری در برنامه گفت‌وگو با دوربین شبکه ۱ حاضر شد اعلام لیست اصلاح‌طلبان برای شورای شهر همدان یارانه ۲۲ هزار نفر سیستان و بلوچستانی صاحب هویت شده واریز می‌شود حمایت آیت‌الله بیات زنجانی از روحانی در حوزه بهداشت و درمان کشور نه تنها تحول بلکه انقلاب رخ داد انتقاد شدید کانال سعید جلیلی از هنرمندان بخاطر حمایت از روحانی+تصویر تکذیب ادعای بی اعتنایی دولت به ابلاغیه برنامه ششم بازرسی از ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری واکنش نماینده نزدیک به شهردار تهران به پیشی‌گرفتن رئیسی از قالیباف در نظرسنجی‌ها/نظرسازی است نامزدها و کارنامه‌ها هاشمی‌طبا: تنها راه رفع محرومیت قطع یارانه‌ها است
گزارش کارشناسی درباره امکان افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت‌ها / درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان؛ سهم مردم فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان! +نمودار ۶ اقدام برای شفاف شدن حقوق مردم ایران در پرونده کرسنت/ رنجنامه معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی را منتشر کنید نفت خزر و افق روشن توسعه ورود شركت‎هاي جديد فرانسوي به ايران از محسوس‎ترين آثار برجام است چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ايران روشن است رقابت تنگاتنگ اروپايي‎ها براي مشاركت در صنعت نفت ايران نخستين المپياد علمي و دانشجويي مهندسي نفت ايران برگزار مي‎شود افزايش حقوق عمومي و كمك هزينه عائله‌مندي سال 1396 اعلام شد نمايشگاه نفت، شركت‎هاي E&P ايراني و چشم‎انداز توسعه اروپايي‌ها آماده فعاليت در صنعت نفت ايران هستند زنگنه جلوی رشد علمی کارکنان را گرفت نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران آغاز به‎کار می‎کند روحانی آخرین فرصت "احیا" را هم از دست داد در قرارداد کرسنت هیچ جریمه ای نشدیم مناظره ای بین احمدی نژاد و روحانی برگزار شود رئیسی: دولت توانایی نقد کردن چک برجام را ندارد مناظره بین احمدی نژاد و روحانی؛ خط پایان تئوری "مقصر سازی" دولت قبل/ آیا روحانی از شفافیت استقبال می کند؟ اداره کشور با نفت خطاست/ پژو باید از صادرات به ایران افتخار کند نه ما به خرید از آن
استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد نشست وزير نفت با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ميزان اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي متناسب با واحد توليدي متفاوت است حجم توليد در صنعت پتروشيمي معيار قطعي براي سنجش اشتغالزايي نيست 7 طرح جديد در صنعت پتروشيمي تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد صنعت پتروشيمي توان محدودي براي اشتغالزايي دارد عكس يادگاري با تاسيساتي كه «واقعا» وجود دارند! اشتغال حداكثر 24 هزار نفر به ازاي هر يك ميليون تن محصول پتروشيمي پتروشيمي پرديس تا 24 ساعت آينده به مدار توليد باز مي‌گردد
پیشنهادمحرمانه آمریکا به کره‌ شمالی /گزارش خبری/ «نیسان» یک رکورد جهانی به ثبت رساند /گزارش خبری/ گواهینامه رانندگی ایران در چند کشور معتبر است؟ خودروی که طبق نیاز سرنشینان فضایش تغییرمی کند روباتها مجهزبه حس لامسه می شوند این شاهکار آئودی! ممنوعیت تردد خودروها به سمت مرزن آباد جریمه مالیاتی کم فرزندها در روسیه /گزارش خبری/ نخستین محموله از نسل دوم رنو کولئوس به ایران رسید+عکس /گزارش خبری/ پربیننده ترین اخبار دنیای خودرو در بیست اردیبهشت /خبر/ آخر هفته با روزنامه دنیای خودرو+صفحه اول /گزارش خبری/ فروش نسخه نظامی هامر در پایگاه نظامی آمریکا /گزارش خبری/سفر با طعم کشتی کروز، فراری و پیست رانندگی؛ تجربه رانندگی با «فراری» در پیست رانندگی حین سفر دریایی!+تصاویر /گزارش خبری/ 3 سال متوالی ضرر برای تاکاتا /گزارش خبری/ هشدار وزیر صنعت به قطعه‌سازان تویوتا به‌دنبال کاهش مخارج /گزارش خبری/ ب‌ام‌و سری ۶ دیگر در کلاس کوپه تولید نمی‌شود؛ خداحافظی با سری 6 کوپه بی.ام.دبلیو /گزارش خبری/شبیه‌ساز فرمول یک مک‌لارن در اختیار گیمرهای حرفه ای؛ گیمرهایی که راننده فرمول یک «مک لارن» می شوند!
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3753 3 (0.08%) 7 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4234 1 (0.02%) 7 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4873 2 (0.04%) 11 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1038 2 (0.19%) 8 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 2865 1 (0.03%) 7 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2881 2 (0.07%) 11 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3889 4 (0.1%) 10 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 34700 0 (0%) 1 روز پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 434 2 (0.46%) 12 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 565 1 (0.18%) 10 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 447 1 (0.22%) 11 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1083 1 (0.09%) 8 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 892 1 (0.11%) 12 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 578 1 (0.17%) 11 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 115 0 (0%) 1 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 1 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1003 0 (0%) 1 روز پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 68 0 (0%) 1 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2250 0 (0%) 1 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 9 0 (0%) 1 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1660 0 (0%) 1 روز پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12280 0 (0%) 1 روز پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 9900 0 (0%) 1 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 9750 0 (0%) 1 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1035 0 (0%) 1 روز پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 8 0 (0%) 1 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2800 0 (0%) 1 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2800 0 (0%) 1 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 500 0 (0%) 1 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 36 0 (0%) 1 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 56 1 (1.79%) 11 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3730 0 (0%) 1 روز پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4147 0 (0%) 1 روز پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1022 0 (0%) 1 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32440 3 (0.01%) 14 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 36489 182 (0.5%) 14 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 42117 64 (0.15%) 14 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8832 1 (0.01%) 14 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9101 31 (0.34%) 14 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 4709 1 (0.02%) 14 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 29183 79 (0.27%) 14 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24052 70 (0.29%) 14 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24306 161 (0.67%) 14 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 33348 44 (0.13%) 14 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 475 2 (0.42%) 14 ساعت پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3736 20 (0.54%) 14 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4902 24 (0.49%) 14 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3892 20 (0.52%) 14 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 106850 127 (0.12%) 14 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8650 1 (0.01%) 14 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8908 1 (0.01%) 14 ساعت پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84304 41 (0.05%) 14 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2745 14 (0.51%) 14 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 86124 17 (0.02%) 14 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 3 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 502 1 (0.2%) 14 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30946 8 (0.03%) 14 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 23384 6 (0.03%) 14 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4167 1 (0.02%) 14 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7549 17 (0.23%) 14 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 94359 99 (0.1%) 14 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 574 2 (0.35%) 14 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 19205 3 (0.02%) 14 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6719 4 (0.06%) 14 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 28910 154 (0.53%) 14 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1253.24 0.34 (0.03%) 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 500300 100 (0.02%) 5 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115386 23 (0.02%) 5 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 153810 31 (0.02%) 5 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17.1 0.01 (0.06%) 8 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1212000 1,500 (0.12%) 7 ساعت پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1183000 77,000 (6.96%) 7 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 558000 92,000 (16.49%) 7 ساعت پیش
سکه ربع بازار طلا 371000 1,000 (0.27%) 8 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 256000 1,000 (0.39%) 8 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 51.49 0.02 (0.04%) 8 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 54.19 0.04 (0.07%) 8 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.66 0.01 (0.6%) 17 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 479.63 0.25 (0.05%) 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.31 0.01 (0.3%) 26 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !