2102 : 4820 020 : 5050 2100 : 5400 0075 : 5260 2420D : 5300 2420H : 5090 190 : 5110 209AA : 4770 209AA : 4880 BL3 : 4280 BL3 : 4360 EX5 : 4400 EX3 : 5340 EP440G : 4800 EP440L : 4950 821 : 4500 825 : 4340 781 : 4310 552R : 4550 MR230C : 5350 C30S : 4880 S65 : 3930 S65 : 3940 5620 : 5700 52518 : 4170 0035 : 4270 F7000 : 4750 P100 : 5400 HI500 : 4250 3840 : 4650 550J : 4850 548R : 5050 7240 : 6070 785 : 4230
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5850 0 (0%) 2 هفته پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5260 0 (0%) 2 هفته پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 5050 0.00 (0%) 2 هفته پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4750 0.00 (0%) 2 هفته پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4700 0 (0%) 2 هفته پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 5300 0.00 (0%) 2 هفته پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 5090 0.00 (0%) 2 هفته پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 5000 0 (0%) 2 هفته پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 4820 0 (0%) 2 هفته پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 5110 0.00 (0%) 2 هفته پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 5000 0 (0%) 2 هفته پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4880 0.00 (0%) 2 هفته پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4770 0 (0%) 2 هفته پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4250 0.00 (0%) 2 هفته پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4170 0.00 (0%) 2 هفته پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 5700 0.00 (0%) 2 هفته پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4300 0 (0%) 2 هفته پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4270 0.00 (0%) 2 هفته پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5400 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EX5 پتروشیمی جم موجود 4380 0 (0%) 2 هفته پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4400 0.00 (0%) 2 هفته پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4650 0.00 (0%) 2 هفته پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 6070 0 (0%) 2 هفته پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 6070 0 (0%) 2 هفته پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4500 0 (0%) 2 هفته پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4360 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4280 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4350 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 5250 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 5360 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 5340 0.00 (0%) 2 هفته پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4340 0.00 (0%) 2 هفته پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4250 0 (0%) 2 هفته پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4310 0 (0%) 2 هفته پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4200 0 (0%) 2 هفته پیش
785 پتروشیمی تندگویان موجود 4230 0.00 (0%) 2 هفته پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 4100 0 (0%) 2 هفته پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4500 0.00 (0%) 2 هفته پیش
P100 پتروشیمی جم موجود 5400 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4720 0 (0%) 2 هفته پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4830 0 (0%) 2 هفته پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4970 0 (0%) 2 هفته پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 4950 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 4800 0.00 (0%) 2 هفته پیش
552R اراک موجود 4550 0 (0%) 2 هفته پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4550 0 (0%) 2 هفته پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4880 0.00 (0%) 2 هفته پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4870 0 (0%) 2 هفته پیش
332C نوید زرشیمی ناموجود 4740 0 (0%) 2 هفته پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 5050 0 (0%) 2 هفته پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 4850 0.00 (0%) 2 هفته پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 5370 0 (0%) 2 هفته پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 5350 0.00 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3940 0 (0%) 2 هفته پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3880 0 (0%) 2 هفته پیش
S65 پتروشیمی غدیر موجود 3930 0.00 (0%) 2 هفته پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3850 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 9030 0 (0%) 2 هفته پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 8950 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1345 0.00 (0%) 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1280 0.00 (0%) 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1192 0.00 (0%) 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1150 0.00 (0%) 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1210 0.00 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4270 0.00 (0%) 2 هفته پیش
440L پتروشیمی جم ناموجود 4950 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 4800 0.00 (0%) 2 هفته پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4970 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4280 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4350 0.00 (0%) 2 هفته پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4380 0 (0%) 2 هفته پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2002 37240 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 66 36435 1396/01/06
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 37476 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1012 40288 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 37704 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 902 36265 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 506 39433 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1518 38392 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2200 35176 1396/01/06
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 38856 1396/01/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 539 95037 1396/01/06
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 240 95037 1395/12/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1488 45234 1396/01/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 43942 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 60 45234 1396/01/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 43942 1396/01/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 798 96983 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 34700 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 34700 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 34700 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 34700 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 315 38856 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 60 40851 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 60 45234 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2002 39099 1396/01/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1395/12/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 66700 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 38170 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 76700 1395/12/24
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 55800 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 240 87188 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 693 87188 1396/01/06
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 43447 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 44800 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3003 39763 1395/12/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 420 38856 1395/12/23
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 315 112555 1395/12/23
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 54970 1395/12/23
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 57034 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 525 38856 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 399 38856 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 600 40480 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2000 39763 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 25000 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 43447 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 40480 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 40851 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 3003 40851 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 40851 1395/12/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 41184 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 56657 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 57800 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 43447 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2000 42144 1395/12/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 38856 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 450 41552 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 500 40289 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 45234 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1000 43561 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5005 42472 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1000 42472 1395/12/16
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 41451 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 66 41451 1396/01/06
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 450 59336 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 450 56657 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 1012 38856 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 38856 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2000 38856 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 190 45234 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 57800 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 55000 1395/12/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 112555 1395/12/21
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 117052 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1012 36581 1395/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 550 47095 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 52649 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1320 41451 1395/12/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1518 45234 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 300 54182 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 79076 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 168 38856 1395/12/16
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 39214 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 43942 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 45017 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 38856 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 37116 1395/12/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 52000 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/15
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 60 81878 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 46808 1395/12/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 20 96118 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 242 37116 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 42243 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42243 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 672 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 504 37250 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 176 51756 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 902 37611 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 484 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 484 37250 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 132 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 45950 1395/12/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 330 50495 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 35564 1395/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 374 45905 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 40226 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 400 36363 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 63 41309 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 264 37250 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 40843 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 38856 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 84043 1395/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 506 38170 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 41451 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 3003 41451 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 40226 1395/11/04
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38856 42741 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39433 - 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 45234 44421 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 45234 44421 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36435 - 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39099 38467 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35176 - 1396/01/06
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37476 37320 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 36265 35653 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 45234 44421 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 38392 37772 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40851 40717 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 38170 - 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43942 47194 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 37704 37068 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37240 36638 1396/01/06
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 38856 42741 1396/01/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 43942 46553 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 40288 - 1396/01/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 96983 - 1396/01/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34700 - 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 34700 34556 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 34700 34726 1395/12/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34700 34556 1396/01/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 76700 76700 1395/12/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 66700 66700 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 38170 38170 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 1395/12/24
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 55800 - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 95037 - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 95037 - 1396/01/06
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 112555 - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 43447 - 1395/12/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38856 41010 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44800 - 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 42472 42472 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 42472 42984 1395/12/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 43561 43561 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 39763 - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 87188 - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 87188 - 1396/01/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 43447 43447 1395/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 45234 - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1395/12/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41184 42210 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 41451 - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 41451 - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43447 43447 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 42144 42144 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 45234 - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 55000 - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 38856 39488 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38856 39195 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38856 38969 1395/12/16
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 38856 41859 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 56657 - 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 56657 - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40480 - 1395/12/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 59336 - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38856 42741 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40851 40851 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40851 40851 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40851 - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 41451 41451 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 41451 41451 1396/01/06
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 57034 - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40480 40480 1395/12/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 112555 - 1395/12/21
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 117052 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 36581 36581 1395/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 41451 41451 1395/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 45234 45234 1395/12/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 79076 79076 1395/12/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47095 47095 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 54182 54182 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 52649 52701 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43942 44838 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38856 41299 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39214 43135 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 38856 42741 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 45017 - 1395/12/16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 96118 - 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37116 39433 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42243 43798 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38856 40005 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51756 51767 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45950 45950 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 1395/11/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41552 41748 1395/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 50495 - 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 41309 - 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19393.54 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Hang Seng بورس جهانی 23792.84 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Shanghai بورس جهانی 3246.93 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Sensex بورس جهانی 28921.86 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Asia Dow بورس جهانی 3177 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 370.24 0.00 (0%) 4 هفته پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7263.44 0.00 (0%) 4 هفته پیش
DAX بورس جهانی 11834.41 0.00 (0%) 4 هفته پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9555.5 0.00 (0%) 4 هفته پیش
CAC 40 بورس جهانی 4858.58 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Dow بورس جهانی 20812.24 0.00 (0%) 4 هفته پیش
S&P 500 بورس جهانی 2363.64 0.00 (0%) 4 هفته پیش
Nasdaq بورس جهانی 5825.44 0.00 (0%) 4 هفته پیش
GlobalDow بورس جهانی 2653.96 0.00 (0%) 4 هفته پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

ماکسیما جدید 2017، لوکس، کاربردی و عضلانی‌تر از همیشه +عکس ۹ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال۹۶ قیمت اینترنت کاهش می یابد؟ اولویت‌های نفتی ایران در سال ۹۶ انصاری: کاهش تورم به زیر 8 درصد، معجزه اقتصادی است قیمت جهانی طلا برای دومین هفته متوالی افزایش یافت بازی ارزی سه نشد شاخص بورس، سال جدید سبزپوش شد میزان صادرات نفت، اگر برجام نبود! خودروسازان به وعده خود عمل کنند تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق/ نیازمند افزایش زیرساخت های گمرکی سرگردانی 6 ساعته مسافران آلمان در فرودگاه‌های تهران و کلن برای خرید آپارتمان چقدر باید هزینه کرد؟ نخستین محموله نفت ایران به بلاروس تحویل شد عدم توافق بر سرقیمت گاز صادراتی ایران به هند آخوندی: سابقه نداشته دولت مسکن بسازد ماموریت جدید علی لاریجانی به روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس برای خرید خودرو دست دوم چقدر باید هزینه کرد؟
پهلوگیری ناوهای ایرانی در هند متلک جدید به بذرپاش، محسن رضایی و چمران! معاون حقوقی رئیس جمهور: تعداد زیادی رسانه و سایت با پول بیت المال علیه دولت فعالیت می کنند عکس/ دیدار نوروزی شمخانی با عشایر لالی خوزستان رستم قاسمی: جمنا دیر تشکیل شد/عبور از روحانی کار آسانی نیست/انتخاب نامزد نهایی جمنا براساس نظرسنجی ماجرای برخورد تند امام با بنی‌صدر /اقداماتی که بوی خیانت می‌دادند /عکس لیست های انتخاباتی وراثتی، رفاقتی و شراکتی نباشد/اصولگرایان به کاندیدای واحد نمی رسند ادعای بحرین مبنی بر بازداشت یک گروه مرتبط با ایران وزیر دفاع اسرائیل: ایران یک کشور تروریستی خطرناک است/ سازمان های خرابکار بدون ایران قادر به زیستن نیستند اعضای کمیته نظارت جمنا مشخص شدند/جمع‌بندی درباره برگزاری مجمع ملی دوم بیانیه وزارت خارجه در دومین سال تجاوز نیروهای خارجی به یمن فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تا ساعت ۲۴ امروز از داوطلبان ثبت نام می‌کنند مسجدجامعی: به دنبال استیضاح نمایشی نیستیم/ تهرانگردی ما جز مینی‌بوس و ناهار هزینه دیگری نداشت لیست انتخاباتی ورزشکاران برای شورای شهر مشخص شد؛ خدمت، همراه با اصولگرایان برای به چنگ آوردن قدرت، کشور و امنیت ملی آن را به مخاطره نیندازید روحانی فردا به مسکو می‌رود انتشار لیست اصلاح‌طلبان شورای شهر پنجم با تایید رییس دولت اصلاحات وزیر کشور از فرمانداری تهران بازدید کرد
تفاهم نامه همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب و تات نفت روسیه امضا شد بعد از برجام بانک‌های بزرگ با ما وارد معامله نشدند تشریح سیاست‌های راهبردی مدیریت توزیع سوخت توسط زنگنه افتتاح پارک 4 هزار متری کوی فداییان اسلام اهواز همزمان با روز درختکاری وعده کاظمی برای افزایش 16 میلیون لیتری بنزین در کشور و دو برابر شدن تولید بنزین یورو 4 مهار ریزگردها با چیدمان ترکیبی گونه‌های بادشکن گیاهی درس‌هایی از حمله «ریزگردها» به زیرساخت‌های اقتصادی خوزستان/ ضرورت لحاظ کردن مدیریت بحران و ریسک در طرح های توسعه ای نفت شورای نگهبان بار دیگر مصوبه سقف حقوق مدیران را رد کرد نفت میدان آذر به تاسیسات دهلران منتقل شد وضعیت نیروهای پیمانکاری نفت بررسی می‎شود نخستین واحد یوتیلیتی پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی راه‎اندازی شد اولین واحد سرویس های جانبی پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی راه اندازی شد پنج ایستگاه تقویت فشار خط هشتم سراسری گاز افتتاح شد سوخت مایع نیروگاه های کشور به 10 درصد رسید آخرین وضعیت همکار نفت برای آبگیری تالاب هورالعظیم گفت و گوی تفصیلی با زنگنه آخرین سکوی فاز ١٩ پارس جنوبی نصب شد ادعای وزارت نفت مبنی بر رفع دغدغه جایگاه‌داران خلاف واقع است
بيش از 90 درصد كاركنان پتروشيمي كردستان بومي هستند افزايش 9.5 ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي افتخار ملي است پتروشيمي كردستان؛ بزرگترين سرمايه گذاري صنعتي تاريخ استان توسعه صنايع پايين دستي به افزايش اشتغال‎زايي در غرب كشور كمك مي‎كند مجتمع پتروشيمي كردستان افتتاح شد مهمترين پروژه صنعتي استان كردستان هفته آينده افتتاح مي شود صنعت پتروشيمي، كليد خودكفايي و رونق اقتصادي صادرات 430 هزار تن محصول پتروشيمي مرواريد به چين و هند پتروشيمي انتخاب 70 درصد نياز بازار داخلي پلي استايرن را تامين مي‎كند مقاصد صادراتي پتروشيمي تخت جمشيد پارس افزايش مي يابد تزريق 770 هزار تن خوراك به خط لوله اتيلن غرب تدوام تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي در تعطيلات نوروزي ضرورت همبستگي بانوان براي گسترش فعاليت هاي مديريتي شرايط براي تحقق تعهد‎هاي زيست محيطي نفت تسهيل مي‎شود تفاهم‌نامه 20 پروژه محيط زيستي به ‎زودي امضا مي‎شود طرح مكانيزم توسعه پاك پتروشيمي شيراز افتتاح شد نخستين طرح مكانيزم توسعه پاك كشور افتتاح شد آفريقاي جنوبي براي همكاري با بخش پتروشيمي ايران مصمم است
تاثیر مثبت خودرویی‌ها بر شاخص بورس آمادگی شرکت های ریلی برای ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی نگاهی به آلفارومئو Giulia مدل کوپه ۲۰۱۷ +تصاویر کشف قاره ای دراعماق اقیانوس هند+عکس حمایت سنگربان پرسپولیس ازتیم استقلال کشف بمب خنثی نشده درحیاط خانه آسفالت 1300 کیلومتر راه روستایی مازندران در دولت یازدهم ارسال پیامک‌ حذف یارانه به زودی /گزارش خبری/ استارت پیش فروش کپچر از 20بهمن ماه +جزئیات انتقاد تندیک بازیگر ازجشنواره فیلم فجر 18 ست ریل باس وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود تصادف سه کامیون در غرب استان تهران حضور رجا در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سهم ۵۰ درصدی هواپیمایی آسمان از مطالبات معوق «ملکه الیزابت» رکورد سلطنت را شکست سرقت تعداد زیادی موتور جگوار لندروور به ارزش ۳.۷ میلیون دلار پاداش ۵۴۰۰ یورویی مرسدس بنز به کارمندان خود در آلمان شلیک مرموز به 5 زن در پاکدشت
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3825 83 (2.22%) 33 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4136 2 (0.05%) 4 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4776 1 (0.02%) 4 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1061 1 (0.09%) 4 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 2943 3 (0.1%) 4 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2965 5 (0.17%) 4 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3864 4 (0.1%) 4 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 346000 0 (0%) 2 هفته پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 425 0 (0%) 6 روز پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 542 2 (0.37%) 4 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 442 0 (0%) 1 هفته پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1080 1 (0.09%) 4 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 906 1 (0.11%) 4 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 592 4 (0.68%) 4 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 117 0 (0%) 2 هفته پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1010 0 (0%) 2 هفته پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2 هفته پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 68 0 (0%) 2 هفته پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2400 0 (0%) 1 هفته پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 9 0 (0%) 2 هفته پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1620 0 (0%) 2 هفته پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12300 0 (0%) 2 هفته پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 9950 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 9800 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1040 0 (0%) 2 هفته پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 8 0 (0%) 2 هفته پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2830 0 (0%) 2 هفته پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2980 0 (0%) 2 هفته پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 510 0 (0%) 2 هفته پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 36 0 (0%) 2 هفته پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 57 0 (0%) 2 هفته پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3815 80 (2.14%) 33 دقیقه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4070 0 (0%) 1 هفته پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1045 0 (0%) 2 هفته پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32416 2 (0.01%) 6 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 35166 139 (0.4%) 6 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 40609 179 (0.44%) 6 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8828 1 (0.01%) 6 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 8992 13 (0.14%) 6 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 4722 8 (0.17%) 6 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 29379 262 (0.9%) 6 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24327 95 (0.39%) 6 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24732 17 (0.07%) 6 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32821 127 (0.39%) 6 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 488 2 (0.41%) 6 ساعت پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3693 12 (0.33%) 6 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4729 21 (0.45%) 6 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3835 13 (0.34%) 6 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 106390 72 (0.07%) 6 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8645 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8904 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84216 4 (0%) 6 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2758 16 (0.58%) 6 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 86156 145 (0.17%) 6 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 3 هفته پیش
روپیه هند بانک مرکزی 497 1 (0.2%) 6 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30984 36 (0.12%) 6 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 23240 68 (0.29%) 6 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4174 0 (0%) 2 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7349 23 (0.31%) 6 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 94145 317 (0.34%) 6 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 569 1 (0.18%) 6 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 19021 1 (0.01%) 6 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6698 0 (0%) 2 روز پیش
وون کره بانک مرکزی 29097 90 (0.31%) 6 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1257.08 0.05 (0%) 3 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 506900 300 (0.06%) 1 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 116908 69 (0.06%) 1 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 155839 92 (0.06%) 1 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17.94 0.01 (0.06%) 3 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1211000 1,000 (0.08%) 1 ساعت پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1171000 0 (0%) 1 هفته پیش
سکه نیم بازار طلا 691000 0 (0%) 1 هفته پیش
سکه ربع بازار طلا 373000 1,000 (0.27%) 24 دقیقه پیش
سکه گرمی بازار طلا 244000 1,000 (0.41%) 1 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 47.56 0.02 (0.04%) 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 50.49 0.02 (0.04%) 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.6 0.01 (0.63%) 8 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 450.88 0.25 (0.06%) 6 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.2 0.01 (0.31%) 9 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !