دلار دولتی 4200 یورو 10396 پوند 11657 درهم امارات 2417 طلا ۱۸ عیار 265344 نفت سبک 68.13 نفت برنت 72.99 2102 7000 020 7450 2100 9400 0075 7900 2420D 0 2420H 7000 190 7150 209AA 7300 209AA 7400 BL3 8800 BL3 8900 EX5 8800 EX3 9300 EP440G 7800 EP440L 8050 821 17000 825 16800 781 16800 552R 9400 MR230C 10400 C30S 9450 S65 6500 S65 6500 5620 14000 52518 7600 0035 9500 F7000 8800 P100 9400 HI500 7500 3840 8500 550J 0 548R 8750 7240 9500 785 16800
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 8500 60 (0.71%) 7 ساعت پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 7800 100 (1.3%) 7 ساعت پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 6950 50 (0.72%) 7 ساعت پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 6600 100 (1.54%) 7 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 7880 80 (1.03%) 7 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 7850 50 (0.64%) 7 ساعت پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 7900 800 (10.13%) 7 ساعت پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 7450 50.00 (0.68%) 6 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 8800 100.00 (1.15%) 6 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 8700 8,700 (-100%) 6 ساعت پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 7000 100.00 (1.45%) 7 ساعت پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 7000 100 (1.45%) 7 ساعت پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 7150 150.00 (2.14%) 7 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 7400 300.00 (4.23%) 7 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 7300 300 (4.29%) 7 ساعت پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 7500 50.00 (0.67%) 6 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 7600 50.00 (0.66%) 6 ساعت پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 9000 0 (0%) 7 ساعت پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 14000 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 9500 50.00 (0.53%) 6 ساعت پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 9400 800.00 (9.3%) 7 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 8850 8,850 (-100%) 6 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی مارون
8800 8,800.00 (-100%) 6 ساعت پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 8800 8,800 (-100%) 6 ساعت پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 8500 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 8150 150 (1.88%) 7 ساعت پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 9500 100 (1.06%) 6 ساعت پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 8,600 (-100%) 7 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 8900 8,900.00 (-100%) 6 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 8800 8,800.00 (-100%) 6 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 8700 8,700 (-100%) 6 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 9400 200 (2.17%) 6 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 9400 200 (2.17%) 6 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 9300 250.00 (2.76%) 6 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 16800 800.00 (5%) 7 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 16650 850 (5.38%) 7 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 16800 800 (5%) 7 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 16600 800 (5.06%) 7 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 16800 800.00 (5%) 7 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 16500 700 (4.43%) 7 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 17000 1,000.00 (6.25%) 7 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 16800 1,000 (6.33%) 7 ساعت پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 9400 300 (3.3%) 6 ساعت پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 9300 350 (3.91%) 6 ساعت پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 9350 250 (2.75%) 6 ساعت پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 6900 200 (2.99%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 10400 50 (0.48%) 7 ساعت پیش
z30s
اراک
موجود 9700 9,700 (-100%) 6 ساعت پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 9,050 (-100%) 7 ساعت پیش
RP340R
اراک
موجود 10400 50 (0.48%) 6 ساعت پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 7 ساعت پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 9400 9,400 (-100%) 6 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 10500 200 (1.94%) 7 ساعت پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 8050 150.00 (1.9%) 7 ساعت پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 7800 100.00 (1.3%) 6 ساعت پیش
552R
اراک
موجود 9400 9,400 (-100%) 6 ساعت پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 9400 9,400 (-100%) 6 ساعت پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 9450 9,450.00 (-100%) 6 ساعت پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 10500 10,500 (-100%) 6 ساعت پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 9250 9,250 (-100%) 6 ساعت پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 7950 7,950 (-100%) 6 ساعت پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 8000 8,000 (-100%) 6 ساعت پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 8750 300 (3.55%) 6 ساعت پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 9,300.00 (-100%) 7 ساعت پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 10200 200 (2%) 7 ساعت پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 10400 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 6500 200 (3.17%) 6 ساعت پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 6400 200 (3.23%) 6 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 6500 100.00 (1.56%) 6 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 6400 200 (3.23%) 6 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 6500 200 (3.17%) 6 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 6400 200 (3.23%) 6 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 11000 0 (0%) 7 ساعت پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 10800 0 (0%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 10 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 9500 50.00 (0.53%) 6 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 10500 200.00 (1.94%) 7 ساعت پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 8800 8,800.00 (-100%) 6 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 8700 8,700.00 (-100%) 6 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 8850 8,850 (-100%) 6 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 7600 50.00 (0.66%) 6 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 17000 1,000.00 (6.25%) 7 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 16800 1,000 (6.33%) 7 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 16800 800.00 (5%) 7 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 16600 800 (5.06%) 7 ساعت پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 6 روز پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 16500 700 (4.43%) 7 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 154 43115 1397/04/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 54 170000 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 154 55189 1397/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 100 52411 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 319 55321 1397/04/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 30 69995 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 418 53601 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 67468 1397/04/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 600 74634 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 143 55650 1397/04/31
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 57323 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 187 57288 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 308 70645 1397/04/31
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 57919 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 209 65537 1397/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 100 52411 1397/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 396 62074 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 73431 1397/04/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 77 73102 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 66456 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 429 66441 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 65290 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 200 57919 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 550 71901 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 294 65451 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 73431 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 300 48603 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 52318 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 52318 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 52365 1397/04/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 728 69995 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 104747 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1320 52318 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 37403 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 220 38166 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 38166 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 89229 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 45878 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 330 52112 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 45878 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 400 52654 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 52083 1397/03/08
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 68000 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 286 47647 1397/04/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 700 67907 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 47224 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 400 58391 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 105 52654 1397/04/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 100 58470 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 2000 47922 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 47922 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 300 89229 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 47647 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1320 47647 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 45799 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 400 45799 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 59535 1397/04/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 68000 1397/04/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 584 64500 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 378 58470 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 52654 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 240 58470 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 132 58470 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 52654 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 147 55316 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 58470 1397/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 480 46697 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 480 45799 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 52654 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 58470 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 58470 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 52654 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 480 45799 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 176 52654 1397/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 636 47647 1397/04/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 53064 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 52654 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 110 59699 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 25 164200 1397/04/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 122200 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 58611 1397/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 52530 1397/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 48611 1397/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 47830 1397/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 52840 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 720 50242 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 52654 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 52840 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 110 59668 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 630 52840 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 110 58611 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 41200 1397/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 99 69347 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 78100 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 60064 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 132 60794 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 57073 1397/04/12
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 62000 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 60942 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 189 52572 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 52531 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 41186 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 47798 1397/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 221 52449 1397/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 1628 54864 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 80 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 48089 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 52099 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 45805 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 384 54083 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 165 63087 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 88 59279 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 200 52083 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 51749 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66085 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 68085 1397/02/30
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 64800 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 105 50242 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 52613 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 240 45310 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 209 44273 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 48578 1397/02/18
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1800 51575 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 312 45071 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 47880 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1000 44153 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 51124 1397/02/08
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 660 49763 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 440 51124 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 52112 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1008 52112 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 704 47032 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2992 46687 1397/01/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 71550 1397/01/19
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 11150 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50640 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 120 49812 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 1000 12550 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 132 57274 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 50 51150 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 57374 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 168 47480 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 600 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 58963 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 96 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 770 45580 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 240 52446 1397/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 52840 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 384 52204 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 52318 1397/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 594 51851 1397/03/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 58470 1397/04/26
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 73431 73431 1397/04/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 55321 55321 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 70645 70645 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 65537 65537 1397/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 52411 52411 1397/04/31
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 43115 43115 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 55650 55650 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 57288 57288 1397/04/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 52411 - 1397/04/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 170000 - 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 53601 53601 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 55189 55189 1397/04/31
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 57323 - 1397/04/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 74634 75729 1397/04/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 67468 67468 1397/04/31
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 57919 57919 1397/04/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 69995 - 1397/04/31
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 73102 - 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 66456 73101 1397/04/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 73431 1397/04/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 62074 - 1397/04/30
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 65451 65451 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 45878 50465 1397/04/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 68000 78456 1397/04/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 68000 77607 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 52318 52318 1397/04/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 67907 - 1397/04/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 69995 79637 1397/04/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 64500 67894 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 47922 49157 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 47922 49604 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 89229 93044 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 52318 52318 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 52318 57549 1397/04/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 104747 - 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47647 52411 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 52654 57919 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45799 50378 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45799 50378 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59535 65488 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47647 52411 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 45878 50465 1397/04/26
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 47224 51040 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47647 47647 1397/04/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 52112 57323 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52365 57601 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 46697 51366 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 52654 57919 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 52654 57919 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 52654 57919 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 45799 45799 1397/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47647 52411 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 55316 60847 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 59699 65668 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58470 64317 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 58470 64317 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 58470 64317 1397/04/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 53064 58370 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 58470 64317 1397/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 45799 50378 1397/04/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 52654 57919 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 58470 64317 1397/04/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58470 64317 1397/04/25
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 122200 122200 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 76126 85190 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 1397/04/24
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 164200 180620 1397/04/24
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48611 53472 1397/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 1397/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58611 58611 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59668 59668 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 58611 64472 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 52840 58124 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 52840 58124 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 52840 58124 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 50242 55266 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 52654 57919 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52530 53059 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 41200 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - 1397/04/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 69347 69347 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 62000 62000 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 60794 69913 1397/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 57073 65633 1397/04/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 1397/04/12
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 1397/04/11
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 38166 45799 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 38166 45799 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 37403 44883 1397/04/26
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 41186 48341 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 52531 57784 1397/04/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 54864 54864 1397/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47798 52577 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 52204 52204 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 52318 57549 1397/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 51851 54803 1397/03/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 48089 52897 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 52099 57308 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 45805 48653 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54083 55478 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 52654 57919 1397/04/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 59279 68170 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 63087 63087 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52083 57291 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 51749 56923 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 52613 52613 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 1397/02/19
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48578 49346 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 44273 47373 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 1397/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 1397/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 51124 51124 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 51124 56236 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 52112 57323 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 52112 57323 1397/04/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - 1397/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 46687 46687 1397/01/19
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 1396/12/23
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 65290 67044 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 66441 - 1397/04/30
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 1396/11/24
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 58963 64859 1397/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 58391 64230 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 71901 71901 1397/04/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52449 57693 1397/04/04
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 52446 57690 1397/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58470 64317 1397/04/26
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 22697.88 0.00 (0%) 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 28224.48 0.00 (0%) 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 2829.27 0.00 (0%) 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 36496.37 0.00 (0%) 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3431.74 0.00 (0%) 2 روز پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 385.62 0.00 (0%) 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7678.79 0.00 (0%) 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 12561.42 0.00 (0%) 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9724.8 0.00 (0%) 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5398.32 0.00 (0%) 2 روز پیش
Dow بورس جهانی 25058.12 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2801.83 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7820.2 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3034.04 0.00 (0%) 21 ساعت پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار دولتی ارز آزاد (بازار) 4200 0 (0%) 3 ماه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 10396 22 (0.21%) 3 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 11657 25 (0.21%) 3 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 2417 5 (0.21%) 3 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 6754 14 (0.21%) 3 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 6587 14 (0.21%) 3 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 8947 19 (0.21%) 3 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 10 ماه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 1004 2 (0.2%) 6 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 1397 3 (0.21%) 3 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 1086 2 (0.18%) 3 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1851 4 (0.22%) 6 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 2186 5 (0.23%) 3 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 1311 3 (0.23%) 3 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 266 1 (0.38%) 30 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 129 1 (0.78%) 1 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 2370 5 (0.21%) 6 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 10 ماه پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 139 1 (0.72%) 6 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 5191 11 (0.21%) 6 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 18 1 (5.88%) 9 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 3594 8 (0.22%) 3 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 29443 63 (0.21%) 3 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 23308 50 (0.21%) 3 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 22985 49 (0.21%) 3 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 2434 8 (0.33%) 3 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 17 1 (6.25%) 8 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 6518 14 (0.21%) 3 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 6045 13 (0.22%) 3 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 1131 2 (0.18%) 3 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 71 1 (1.41%) 3 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 122 1 (0.83%) 1 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 6 ماه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 10 ماه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 10 ماه پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 43650 0 (0%) 21 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 51199 0 (0%) 21 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 57333 0 (0%) 21 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11886 0 (0%) 21 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9104 0 (0%) 21 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 6452 0 (0%) 21 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 39176 0 (0%) 21 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33199 0 (0%) 21 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 32395 0 (0%) 21 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 43988 0 (0%) 21 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 598 0 (0%) 21 ساعت پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4928 0 (0%) 21 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6868 0 (0%) 21 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5339 0 (0%) 21 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 144109 0 (0%) 21 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11640 0 (0%) 21 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11992 0 (0%) 21 ساعت پیش
ریال عمان بانک مرکزی 113524 0 (0%) 21 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3665 0 (0%) 21 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 116090 0 (0%) 21 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 85 0 (0%) 6 روز پیش
روپیه هند بانک مرکزی 636 0 (0%) 21 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 33960 0 (0%) 21 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 32046 0 (0%) 21 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5562 0 (0%) 21 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10748 0 (0%) 21 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 130939 0 (0%) 21 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 688 0 (0%) 21 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 25677 0 (0%) 21 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 9082 0 (0%) 21 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 38744 0 (0%) 21 ساعت پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

محسن رضایی: از مواضع انقلابی رییس جمهور حمایت می‌کنیم/واکنش به اظهارات واعظی رییس قوه قضاییه: شاید تحریم ها مشکلاتی ایجاد کند اما می توانیم راه را بر دشمن سد کنیم وزیر کشور: موضوعاتی مانند ارز، سکه و مسکن، کمبود آب، مسائل کامیون‌داران، موسسات مالی به وزارت کشور ارتباطی ندارد/ من مسئول امنیت داخلی کشور هستم/700 افغانستانی را به افغانستان برگرداندیم ولی از مسیر دیگری به ایران برگشتند ادعای رویترز: خوابی که آمریکایی‌ها برای ایران دیده‌اند/ راه‌اندازی کارزاری تبلیغاتی علیه ایران برای ایجاد ناآرامی و اعمال فشار بر تهران وزیر کشور: موضوعاتی مانند ارز، سکه و مسکن، کمبود آب، مسائل کامیون‌داران، موسسات مالی و پولی و امثالهم به وزارت کشور ارتباطی ندارد/ من مسئول امنیت داخلی کشور هستم دبیرکل موتلفه: دولت خود را در اتاق شیشه ای بگذارد/ پیشنهاد روسها برای مقابله با تحریم‌ها شجاعانه است " با دم شیر بازی نکن" تیتر اخبار رسانه‌های عربی حضرتی: چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ بازتاب سخنان امروز روحانی در رسانه‌های خارجی کدخدایی در مورد عکسهای جلسه مجمع در پیام رسان سروش توضیح داد: عکس ها مربوط به رای‌گیری در مورد اقلیت ها نبود

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !