دلار 140460 یورو 159380 پوند 179120 درهم امارات 38670 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 58.55 نفت برنت 68.47 2102 0 020 0 2100 0 0075 0 2420D 0 2420H 0 190 0 209AA 0 209AA 0 BL3 0 BL3 0 EX5 0 EX3 0 EP440G 0 EP440L 0 821 0 825 0 781 0 552R 0 MR230C 0 C30S 0 S65 0 S65 0 5620 0 52518 0 0035 0 F7000 0 P100 0 HI500 0 3840 0 550J 0 548R 0 7240 0 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
EX5
پتروشیمی مارون
- 0.00 (0%) 3 ماه پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
z30s
اراک
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
552R
اراک
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 2 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 3 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 3 ماه پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 440 96900 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 594 86867 1398/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 720 94464 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 506 95539 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 99554 1398/02/31
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 95307 1398/02/31
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 95307 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 115329 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 118755 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 118755 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 113351 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1496 94364 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 40 110032 1398/02/31
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 121481 1398/02/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 136370 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 94364 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 400 92775 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 308 129702 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 308 122778 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 97555 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1518 97555 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 97555 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 103523 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 308 124766 1398/02/31
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 50 325000 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 308 127704 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 912 91078 1398/02/31
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 550 124972 1398/02/31
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 308 128647 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 116857 1398/02/31
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 100 318000 1398/02/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 128 318000 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 118755 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 118755 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 720 93287 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 118755 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 80 114434 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 125050 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 308 126847 1398/02/31
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 80 265000 1398/02/31
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 60 310000 1398/02/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 50 121481 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 134555 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 100 116857 1398/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 116857 1398/02/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 400 123229 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1800 91437 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 600 88838 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 94364 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 308 131510 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 94364 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 2000 96900 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 110032 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 506 135412 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 600 94364 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 900 94364 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 93287 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 600 93287 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 880 112917 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 264 94053 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 300 115329 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 110191 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 89207 1398/02/31
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 132 76701 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 88 73838 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2618 73838 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 73838 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 330 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 198 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 117026 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 110 111878 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 132469 1398/02/30
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 336 116513 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 79866 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 160 124232 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 840 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 315 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 124232 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 96 119365 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 200 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 432 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 400 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 124232 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 176 110942 1398/02/30
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 132 76098 1398/02/30
اوره پریل پتروشیمی خراسان 2500 19949 1398/02/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 123534 1398/02/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 123534 1398/02/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 600 90927 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 66 88469 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 198 118793 1398/02/24
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 66 73324 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 220 116591 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 66 95196 1398/02/24
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 224 114260 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 96 93399 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 114502 1398/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 286 105643 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 506 120742 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 154 124247 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 63 105643 1398/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 576 91647 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 97333 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 110 93250 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 336 92695 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 86441 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 88 115221 1398/02/16
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 528 106998 1398/02/16
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 110 116513 1398/02/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 264 86294 1398/02/10
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 312 86722 1398/02/10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 25 109048 1398/02/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 308 117839 1398/02/10
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 66 112633 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 315 115198 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 126 112633 1398/02/09
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 210 97678 1398/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 198 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 198 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 110 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 198 95562 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 308 121243 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1500 79907 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 96 80605 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 35 106782 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 114166 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 132 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 93997 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 94 91376 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 200 96904 1398/01/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 36 230000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 110 94202 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 744 79837 1397/12/21
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 240 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 330 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 105 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 50 105864 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1001 71961 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 70 94202 1397/12/20
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 40 101660 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 55 118671 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 110 105391 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 110 105391 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 165 126932 1397/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 84 104849 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 220 91348 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 91348 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 100 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 500 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 288 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 418 75136 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 90 74705 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 460 99355 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 99355 1397/12/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 82764 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 90 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 77491 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 82314 1397/11/30
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 25 103523 1398/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 105 98282 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 210 93551 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 200 118217 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 92275 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63 97366 1397/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 168 75702 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 154 81090 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 90278 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 240 77298 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 168 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 144 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 110 78484 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 88 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 320 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 420 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 88 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 105 94176 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 2000 118568 1398/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 63 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 50 69475 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 315 79866 1398/02/30
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80 82837 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 63 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 77 60436 1397/05/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 264 124232 1398/02/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 330 49181 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 51832 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 118755 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 400 93755 1398/02/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 288 82718 1397/11/15
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 744 105643 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 79452 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 97555 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 88103 1398/02/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 200 118406 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 42118 46994 1398/03/01
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 44786 44934 1398/03/01
اوره گرانول پتروشیمی رازی 20048 20048 1398/03/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 128647 128647 1398/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 94364 94364 1398/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 97555 97555 1398/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 97555 97555 1398/03/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 97555 97555 1398/03/01
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 265000 265000 1398/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 94364 94364 1398/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 91078 91078 1398/03/01
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 318000 318000 1398/03/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 93287 93287 1398/03/01
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 318000 318000 1398/03/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 94364 94364 1398/03/01
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 114434 - 1398/02/31
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 123229 123229 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 126847 162701 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 99554 102385 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 89207 91461 1398/02/31
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 121481 121481 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 113351 113351 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 118755 151198 1398/02/31
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 95307 95307 1398/02/31
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 95307 - 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 116857 - 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 118755 136438 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 135412 162409 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 125050 125050 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 94364 104412 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 115329 115329 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 110032 110032 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 94364 95331 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 122778 124121 1398/02/31
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 325000 346012 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 93287 94828 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 93287 93287 1398/02/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 95539 95539 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 134555 167182 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 124766 128979 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 127704 158062 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 129702 163462 1398/02/31
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 121481 - 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 96900 96900 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 92775 92775 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 131510 158312 1398/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 94364 94364 1398/02/31
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 310000 - 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 145789 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 115329 115329 1398/02/31
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116857 - 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 118755 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 103523 - 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 124426 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 96900 96900 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 86867 87315 1398/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 94464 94464 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110032 - 1398/02/31
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 119365 129224 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 110942 118542 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110942 112447 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 110942 111266 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 76701 76701 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 124232 185979 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 110942 114879 1398/02/30
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 76098 82636 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 110942 121588 1398/02/30
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 116513 144127 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 132469 141934 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 111878 117948 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 117026 127389 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 124232 171320 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 110942 118207 1398/02/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 116513 141160 1398/02/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 106998 143603 1398/02/16
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 79866 116150 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 110942 119444 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110942 112014 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 110942 111127 1398/02/30
اوره پریل پتروشیمی شیراز 19949 - 1398/02/29
اوره پریل پتروشیمی خراسان 19949 19949 1398/02/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 91437 91437 1398/02/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 123534 123534 1398/02/29
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 123534 - 1398/02/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 116591 - 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 1398/02/24
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 73324 73324 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95196 95929 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 114502 114779 1398/02/24
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 114260 - 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 118793 118793 1398/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 90927 91138 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 93399 105323 1398/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 105643 135950 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105643 125935 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 124247 152444 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 120742 120742 1398/02/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 93250 95219 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86441 86441 1398/02/17
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 91647 92435 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 97333 115446 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 1398/02/16
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 86722 86722 1398/02/11
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 109048 109048 1398/02/10
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 86294 93199 1398/02/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 117839 126899 1398/02/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 112633 182806 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 115198 143831 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 112633 169908 1398/02/09
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 97678 142858 1398/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 121243 161976 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 95562 114881 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 96904 127324 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 114166 138186 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 93997 98156 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 91376 - 1397/12/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 94202 117034 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 79837 79837 1397/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 71961 82217 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 1397/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 1397/12/14
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 91348 127583 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 75136 75136 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99355 141118 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 1397/12/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 82764 82764 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 103523 - 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 98282 98282 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 93551 147753 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 79452 79452 1397/11/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 97555 97555 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 88103 88103 1398/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 1397/11/10
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 74175 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 87749 108163 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 90603 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 118568 118568 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 1397/08/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 124232 140942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 124232 144111 1398/02/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 73838 74682 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 73838 74155 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 73838 75196 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 112917 112917 1398/02/31
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 124972 125814 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 110191 110191 1398/02/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 135519 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 93755 93755 1398/02/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 82718 86885 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 118406 146997 1398/02/23

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 21117.22 19.12 (0.09%) 37 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 27393.71 17.32 (0.06%) 4 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2857.9 0.02 (0%) 4 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 38811.39 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3207.05 0.08 (0%) 4 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 373.79 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7231.04 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11952.41 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9114 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5281.37 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 25490.47 0.07 (0%) 11 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2822.24 0.03 (0%) 11 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7628.28 0.15 (0%) 11 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2939.88 0.02 (0%) 4 دقیقه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 140460 0 (0%) 11 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 159380 0 (0%) 11 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 179120 0 (0%) 11 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 38670 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 105570 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 97620 0 (0%) 11 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 140750 0 (0%) 11 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 2 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 14740 0 (0%) 11 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 21170 0 (0%) 11 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 16220 0 (0%) 11 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 23130 0 (0%) 11 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 33870 0 (0%) 11 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 20540 0 (0%) 11 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4450 0 (0%) 11 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 2050 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 37870 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 2200 0 (0%) 11 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 83540 0 (0%) 11 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 300 0 (0%) 2 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 50850 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 466520 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 374030 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 367580 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 39000 0 (0%) 11 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 259 0 (0%) 3 هفته پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 102740 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 92220 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 18090 0 (0%) 11 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 940 0 (0%) 11 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 1780 0 (0%) 11 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 1 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 2 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 2 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 10 ماه پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 7 ماه پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 7 ماه پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 7 ماه پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 7 ماه پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 7 ماه پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 7 ماه پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 7 ماه پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 7 ماه پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 7 ماه پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 7 ماه پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 7 ماه پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 7 ماه پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 7 ماه پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 7 ماه پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 7 ماه پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 7 ماه پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 7 ماه پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 7 ماه پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 7 ماه پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 10 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 7 ماه پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 7 ماه پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 7 ماه پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 7 ماه پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 7 ماه پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 7 ماه پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 7 ماه پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 7 ماه پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 7 ماه پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 7 ماه پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

تولید غنی‌سازی اورانیوم کشور 4 برابر شد| سخنگوی سازمان انرژی اتمی: ایران به اندازه کافی صبر کرد| از برجام خارج نمی‌شویم| طرف‌های مقابل برجام را به جایگاه خود برگردانند ماجرای قرارداد ۲۵۰ میلیونی خبرگزاری فارس و یک متهم اقتصادی+سند جهانگیری: ان‌شاءالله جنگ نخواهد شد| مقامات آمریکا باید یک دوره تاریخ ایران را مرور کنند رحیم‌پور ازغدی: می‌خواهند از شورای انقلاب فرهنگی بیرونم کنند/ امام حسن نمی‌خواست درباره جنگ نظرسنجی کند؛ فرمودند: وظیفه شما جنگ است استیضاح وزیر ورزش به صحن علنی مجلس رفت تصویب جزئیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در کمیسیون قضایی/ ارجاع طرح به صحن مجلس توضیح شهردار تهران درباره انتصاب جنجالی مناف هاشمی توضیحات سفارت ایران در کابل درباره حادثه تروریستی هرات دو نماینده از پاسخ‌های زنگنه قانع شدند جهانگیری: موزه ورزش زمینه مناسبی برای شناخت قهرمانان ایران فراهم می‌کند

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !