2102 : 5060 020 : 5130 2100 : 5250 0075 : 5120 2420D : 5020 2420H : 5030 190 : 5080 209AA : 4760 209AA : 4780 BL3 : 4380 BL3 : 4380 EX5 : 4370 EX3 : 4660 EP440G : 4680 EP440L : 4700 821 : 4620 825 : 4450 781 : 4450 552R : 4780 MR230C : 5910 C30S : 4600 S70 : 0 S70 : 0 S65 : 3840 S65 : 3850 S65 : 3830 5620 : 6000 52518 : 4570 0035 : 4380 F7000 : 4410 P100 : 4720 HI500 : 4830 3840 : 4760 550J : 4700 548R : 4690 7240 : 5620
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5180 0 (0%) 3 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5120 0 (0%) 3 ساعت پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5120 30 (0.59%) 1 ساعت پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 5130 30.00 (0.58%) 1 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4410 10.00 (0.23%) 1 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4400 0 (0%) 3 ساعت پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 5020 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 5030 10.00 (0.2%) 1 ساعت پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 5000 0 (0%) 3 ساعت پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 5060 20 (0.4%) 1 ساعت پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 5080 30.00 (0.59%) 3 ساعت پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 5000 120 (2.4%) 3 ساعت پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4780 20.00 (0.42%) 1 ساعت پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4760 30 (0.63%) 1 ساعت پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4830 30.00 (0.62%) 1 ساعت پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4570 30.00 (0.66%) 1 ساعت پیش
5218 پتروشیمی جم موجود 4600 10 (0.22%) 3 ساعت پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 6000 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4600 10 (0.22%) 1 ساعت پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4380 20.00 (0.46%) 1 ساعت پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5250 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4360 10 (0.23%) 1 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4370 20.00 (0.46%) 3 ساعت پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4760 70.00 (1.49%) 3 ساعت پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5350 10 (0.19%) 1 ساعت پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5620 0 (0%) 1 ساعت پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4500 20 (0.44%) 1 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4380 10.00 (0.23%) 3 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4380 10.00 (0.23%) 3 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4370 10 (0.23%) 3 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 4720 20 (0.43%) 3 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4720 20 (0.43%) 3 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 4660 10.00 (0.21%) 3 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4450 10.00 (0.22%) 3 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4350 10 (0.23%) 3 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4450 10 (0.22%) 3 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4380 10 (0.23%) 3 ساعت پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4620 10.00 (0.22%) 3 ساعت پیش
P100 پتروشیمی جم موجود 4720 20 (0.43%) 3 ساعت پیش
P600 کره موجود - 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4600 50 (1.09%) 3 ساعت پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4620 60 (1.3%) 3 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4660 50 (1.07%) 3 ساعت پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 4700 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 4680 30.00 (0.65%) 3 ساعت پیش
552R اراک موجود 4780 20 (0.42%) 3 ساعت پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4780 20 (0.42%) 3 ساعت پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4600 20.00 (0.43%) 3 ساعت پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4750 10 (0.21%) 3 ساعت پیش
332C نوید زرشیمی موجود 5250 30 (0.57%) 3 ساعت پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 4690 40 (0.85%) 1 ساعت پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 4700 50.00 (1.06%) 3 ساعت پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 5900 50 (0.85%) 3 ساعت پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 5910 60.00 (1.03%) 3 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
F-MS (برج 10) چین موجود 6800 0 (0%) 6 روز پیش
F-SA (برج 10) چین موجود 6800 0 (0%) 6 روز پیش
SHINHO شینهو کره موجود 6900 0 (0%) 3 ماه پیش
TAITA تایتا تایوان موجود 6950 0 (0%) 3 ماه پیش
ZKF-302 زینگدا چین موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
ZKF-301 زینگدا چین موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3850 0 (0%) 3 ساعت پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3780 0 (0%) 3 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر 3840 10.00 (0.26%) 3 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3770 10 (0.27%) 3 ساعت پیش
S65 پتروشیمی بندرامام 3830 0.00 (0%) 2 هفته پیش
S70 پتروشیمی بندرامام - 0.00 (0%) 2 هفته پیش
S70 پتروشیمی آبادان - 0.00 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 8110 10 (0.12%) 3 ساعت پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 8020 0 (0%) 3 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1215 0.00 (0%) 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1200 0.00 (0%) 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1130 0.00 (0%) 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1080 0.00 (0%) 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1110 0.00 (0%) 1 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
52518 پتروشیمی جم موجود 4570 30.00 (0.66%) 1 ساعت پیش
0035 پتروشیمی جم موجود 4380 20.00 (0.46%) 1 ساعت پیش
440L پتروشیمی جم موجود 4700 0.00 (0%) 4 ساعت پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 4680 30.00 (0.65%) 4 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4410 10 (0.23%) 1 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4660 50.00 (1.07%) 4 ساعت پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4380 10.00 (0.23%) 4 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4370 10.00 (0.23%) 4 ساعت پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4500 20 (0.44%) 1 ساعت پیش
X3 پتروشیمی شازند موجود 4720 20 (0.43%) 4 ساعت پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4370 30 (0.69%) 4 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5180 0 (0%) 4 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5120 0 (0%) 4 ساعت پیش
F-SA (برج 1) چین موجود 5700 400.00 (7.55%) 4 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 374 38751 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 59000 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 35229 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 36645 1395/10/26
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 49950 1395/10/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 50004 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 55 39343 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 59000 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 87452 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 100 87452 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 52000 1395/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 440 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 51806 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 40393 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 73696 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 33175 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 484 33175 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 33175 1395/10/22
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 87452 1395/10/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 900 51378 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 41165 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 49582 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 300 51806 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 51070 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 260 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 35918 1395/10/20
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 66 81000 1395/10/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 900 50004 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 51070 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 200 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 47096 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 105 73354 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 73354 1395/10/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2860 39372 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 300 43403 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 42273 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 41057 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1500 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 396 40439 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 35918 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 42081 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 100 39736 1395/01/31
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 714 85662 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 105 85662 1395/10/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 440 47835 1395/10/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 86513 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 704 34834 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 40393 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1188 40393 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 273 35918 1395/10/22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 35 70350 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 36492 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 550 41377 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 42273 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 38320 1395/10/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 36288 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1012 42081 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 1012 43403 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 704 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 189 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 630 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 41795 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 40698 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 41066 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 84043 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 440 47157 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 198 35877 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 73985 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 40617 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 40439 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 40617 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 504 40607 1395/10/13
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 240 41516 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1012 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 35760 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 2000 36492 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 330 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم - - 1395/03/17
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون - - -
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی - - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 770 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 35918 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 2002 40393 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 1000 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 59000 - 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 38751 38751 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 39343 39343 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 1395/10/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50004 - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 36645 36645 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 87452 87452 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 87452 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 1395/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40393 40393 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40393 40393 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 32890 - 1395/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42081 43110 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35862 35862 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 39736 39736 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 81000 - 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40439 40439 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36492 36492 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 47096 47096 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36492 36492 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 41165 41929 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 73354 - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 73354 73354 1395/10/22
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 41165 41165 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47096 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 51070 - 1395/10/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50004 50004 1395/10/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51378 51378 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 51070 51070 1395/10/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49582 49582 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 42273 42273 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47096 47096 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40393 40393 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51806 51806 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 43403 43403 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 85662 - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 85662 85662 1395/10/22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70350 - 1395/10/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39372 39372 1395/10/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47835 - 1395/10/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 37278 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51806 - 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41057 41491 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 86513 - 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 42273 42273 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 35918 38882 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35918 39509 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42081 42081 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 45575 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 41165 41165 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 41165 45281 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 43403 43403 1395/10/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 36288 39916 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41377 43451 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 38320 42152 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47157 - 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35877 39464 1395/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 41066 41066 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 73985 73985 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 35760 37205 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 41066 45172 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 35760 39336 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40617 40626 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40439 40439 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40617 40617 1395/10/14
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 41516 41705 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40607 - 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33738 34086 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 31453 31453 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37373 37604 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 27224 - 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45844 - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 36814 37424 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 31791 33995 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31526 34678 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33447 33447 1395/03/24
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40698 44499 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41795 41795 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36623 37216 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 25535 29451 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33175 34711 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33175 33599 1395/10/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33175 33175 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36623 36627 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 30962 32207 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32823 - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31434 34577 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 35918 39509 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36983 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40393 40393 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 41066 42594 1395/10/13

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 18813.53 25.80 (0.14%) 7 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 22840.97 13.84 (0.06%) 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3108.77 0.12 (0%) 6 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 27235.66 20.41 (0.07%) 3 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3055.7 0.24 (0.01%) 5 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 362.21 0.07 (0.02%) 5 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7284.56 1.17 (0.02%) 5 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11507.21 5.69 (0.05%) 5 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9393 5.40 (0.06%) 5 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4869.42 2.27 (0.05%) 5 دقیقه پیش
Dow بورس جهانی 19885.73 0.00 (0%) 4 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 2274.64 0.00 (0%) 4 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 5574.12 0.00 (0%) 4 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 2593.14 0.96 (0.04%) 5 دقیقه پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

خرید یک آپارتمان 100 تا 200 متری در نیاوران چقدر تمام می شود؟ ورود ۱۹ خودروساز بزرگ به کشور بعد از لغو تحریم‌ها جریمه ۶۵۰ میلیونی برای خودروی آمریکایی در کرج قیمت برخی خودرو ها در بازار+ جدول قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار +جدول قیمت خرید آپارتمان 50 تا 100 متری در تهران میتسوبیشی اوتلندر جدید از راه رسید +عکس وزیر نفت: درآمد نفتی ایران امسال به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد/ قیمت نفت بالا می‌رود خودروی احتمالی پورشه برای آفرود +عکس رشد 44درصدی بدهی خارجی ایران پس از برجام+سند دولت در مورد عدم واریز 26 هزار میلیارد تومان به خزانه پاسخگو باشد تحرکات جدید در مجلس برای محرمانه شدن حقوق مدیران/دست مخالفان را رو می‌کنیم وزارت ارتباطات پای کار رجیستری نیست/قانون مبارزه با قاچاق 3 سال خاک می‌خورد تغییر پول ملی از ریال به تومان تا 6 ماه آینده به صلاح نیست استارت‌آپ‌ها 100 هزار شغل ایجاد کردند بازار نفت در نیمه نخست 2017 به تعادل می رسد ایران به فیلیپین سیب صادر می‌کند تکلیف دولت برای کاهش 11 میلیارد مترمکعبی مصرف آب در کشور
گزارش چهارم برجام ؛ تمدید قانون آیسا ،تاثیر احتمالی انتخابات آمریکا و فضای ایران هراسی عراقچی: مذاکره حقوق بشری با ۱+۵ نداشته‌ایم توضیحات احمد خاتمی درباره چگونگی تعیین جانشین "آیت الله" در مجلس خبرگان ردگیری هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد هزینه‌نشده در شهرداری‌تهران/ حافظی: قالیباف باید پاسخگو باشد چمران چرا از روحانی خواسته شخصا به شورای شهر برود؟ زاکانی، دلواپس‌تر از دوران احمدی‌نژاد سیدحسن پیشنهاد دفن آیت‌الله هاشمی در حرم را داد/چرا همه از خبر فوت ایشان شوکه شدند؟/چیز غیرعادی وجود نداشت سیدحسن پیشنهاد دفن آیت‌الله هاشمی در حرم را داد/چیز غیرعادی وجود نداشت سیدحسن پیشنهاد دفن هاشمی در حرم را داد/چیز غیرعادی وجود نداشت واکنش کیهان به تصدی کتابخانه ملی توسط مسجدجامعی:او،هم پادوی خاتمی است،هم خلافکار،هم حامی فراماسونری کرباسچی: سیدحسن پیشنهاد دفن هاشمی در حرم را داد/ جنازه را با کفن دیدم، چیز غیرعادی وجود نداشت حمله کیهان به مطهری: قتل‌های زنجیره‌های کار حامیان خاتمی بود! تصویری دیده‌نشده از آیت‌الله هاشمی نخست وزیر سوریه وارد تهران شد محکومیت حادثه تروریستی اخیر در قندهار افغانستان امیر نعمتی و امیر جهانشاهی به درجه سرتیپی نائل شدند روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک: پلمپ دفاتر مشاوران آیت الله هاشمی اقدامی طبیعی است/ این محدودیت به زودی برطرف می شود احزاب به جای شعار و بیانیه باید به وظایف خود عمل کنند/ قدر آیت‌الله هاشمی را ندانستیم
خسارت ۳۵۰ میلیارد تومانی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی شکست انحصار اروپا در فناوری ساخت مبدل حرارتی توضیح وکیل بابک زنجانی درباره دستگیری متهم جدید نفتی ٤ قرارداد برای ساخت انواع لوله به‎زودی با سازندگان داخلی امضا می‎شود دارالفنون نفتي؛ جايي براي پرورش مديران ارشد وزير نفت از دبيركل اوپك تشكر كرد ايران بايد هاب صادرات تجهيزات فني منطقه باشد صنعت نفت ايران به 108 ميليارد دلار سرمايه‌‎گذاري نياز دارد قيمت نفت ايران در بازارهاي جهاني اندكي كاهش يافت تحولات صنعت نفت بعد از برجام، ضريب امنيت ملي را افزايش داد تشكيل كارگروه تشخيص عدم مغايرت مصوبات شركت نفت با مقررات وزارت نفت اعضاي هيئت مديره شركت بهينه سازي مصرف سوخت منصوب شدند 4 قرارداد براي ساخت انواع لوله به‎زودي با سازندگان داخلي امضا مي‎شود سئول مشتري بزرگ ميعانات گازي ايران افزايش 3 برابري صادرات نفت به هند ثمره برجام است چند طرح توسعه‎اي نفت در غرب كشور به ثمر مي‎نشيند زنگنه پس از وزارت کجا می رود؟ تشريح فرصت‎ها و چالش‎هاي پيش روي صنعت نفت در نمايشگاه انرژي كيش
انتشار گازهاي گلخانه‌اي از مشعل پالايشگاه‌ها كاهش مي‌يابد ارزش صادرات محصولات پتروشيمي از 6.4 ميليارد دلار گذشت ايران و اندونزي براي همكاري در صنعت پتروشيمي تفاهم‎نامه امضا كردند افزايش 7 درصدي صادرات محصولات پتروشيمي ايران گزارش پيشرفت و توليد طرح‎هاي پتروشيمي عسلويه اعلام شد صادرات پتروشيمي تبريز 16 درصد افزايش يافت بررسي دوباره امكان اجراي طرح‎هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد بررسي مجدد امكان اجراي طرح هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد توليد 37.6 ميليون تن محصولات پتروشيمي در 9 ماه نخست سال صنعت پتروشيمي ايران به 55 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد معاون وزير نفت از دهكده گردشگري پازارگاد بازديد كرد ساخت مدرسه به اندازه پروژه‎هاي پتروشيمي ارزشمند است دبيرستان شهداي اخند در عسلويه افتتاح شد معاون وزير نفت در پتروشيمي لوح مردمي آتيه‎بان دريافت كرد وزارت نفت در تحقق مسئوليت‌ اجتماعي در مناطق عملياتي پيشرو است تقاضاي اروپايي‎ها براي خريد محصولات پتروشيمي ايران افزايش مي‎يابد كلنگ طرح توسعه پتروشيمي تخت جمشيد به زمين زده شد وزارت نفت در حمايت از توليدات داخلي پرچمدار است
تفاوت های شیفت ترونیک و تیپ ترونیک را بدانید /گزارش تصویری/ مراسم معرفی نخستین 207آی صندوق دار و دناپلاس+تصاویر مازراتی مسی به فروش می رسد ایران چندبرابرجهان انرژی مصرف میکند؟! کارخانه‌های مهم خودروسازی خودران در سال 2017 مشاور اوباما پس از ترک کاخ سفید این خودرو را می‌خرد +عکس این آئودی بوگاتی ویرون را شرمنده خواهد کرد میوه هایی با ظاهر و طعمی عجیب مغز چرخ‌دار هوندا رونمایی شد یک ام‌پاور استادانه /گزارش خبری/ دلیل عرضه خودرو با پلاک 96‌ زودتر از موعد چه بوده است؟ /گزارش خبری/ قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار کاهش یافت+جدول قیمت معاون فروش گروه خودروسازی سایپا: 10روز دیگر خودروهای مدل96 سایپا به بازار می آید احتمال تقلب رنو در آزمایش‌های آلایندگی کاهش فروش خودروهای لوکس در کره جنوبی کاهش صادرات خودرو از هند خط و نشان ترامپ برای خودرو سازان آمریکایی مشهد اولین میزبان ایرباس جدید
«نصر» به کمک حمل‌ونقل اینترنتی می‌آید خودروهای برقی؛ عامل کاهش مشاغل بهترین گوشی‌های اندروید سال ۲۰۱۶ نمایندگان مازندران به وزیر نفت نامه نوشتند همه دستگاه‌ها از افزایش قیمت بدون هماهنگی منع شده‌اند طرح شکایت علیه تسلا هدف گذاری خودروسازان کره ای برای فروش بالاتر در سال ۲۰۱۷ ال‌جی ربات خانگی ساخت ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی متوقف شد خوراک مجتمع های پتروشیمی با همکاری شرکت گاز در حال تامین است اثرات مثبت مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی کشور کلاس‌های مختلف خودرو را بهتر بشناسید با 15 میلیون تومان چه خودرویی می‌توان سوار شد + جدول قیمت ورود ۶۵ واگن جدید به مترو از فردا توضیح بانک تجارت درخصوص تراکنش سپرده های کوتاه مدت النترا 2017 را بیشتر بشناسید + تصاویر و مشخصات

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3840 55 (1.43%) 26 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4309 1 (0.02%) 53 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4840 4 (0.08%) 1 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1097 1 (0.09%) 1 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3110 1 (0.03%) 1 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2945 5 (0.17%) 32 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3944 2 (0.05%) 1 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 343000 1,000 (0.29%) 6 ساعت پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 438 1 (0.23%) 1 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 556 2 (0.36%) 1 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 457 1 (0.22%) 3 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1082 1 (0.09%) 3 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 920 0 (0%) 1 روز پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 595 0 (0%) 1 روز پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 122 2 (1.67%) 1 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 53 0 (0%) 1 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1055 0 (0%) 1 روز پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 70 2 (2.86%) 3 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2160 10 (0.46%) 3 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 1 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1630 20 (1.23%) 3 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12750 50 (0.39%) 3 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 938 0 (0%) 1 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 10250 0 (0%) 1 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1080 5 (0.46%) 3 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 1 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2980 0 (0%) 1 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 560 0 (0%) 1 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 38 0 (0%) 1 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 59 1 (1.69%) 3 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3820 60 (1.57%) 2 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32369 1 (0%) 7 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 34425 84 (0.24%) 7 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 39090 150 (0.39%) 7 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8813 0 (0%) 1 هفته پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 8519 126 (1.48%) 7 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 4694 0 (0%) 1 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 28407 55 (0.19%) 7 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24634 4 (0.02%) 7 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24238 44 (0.18%) 7 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32078 64 (0.2%) 7 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 485 0 (0%) 6 روز پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3626 1 (0.03%) 7 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4629 10 (0.22%) 7 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3803 4 (0.11%) 7 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 105680 99 (0.09%) 7 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8631 1 (0.01%) 7 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8891 0 (0%) 5 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84077 2 (0%) 7 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2742 3 (0.11%) 7 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 85848 164 (0.19%) 7 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 1 هفته پیش
روپیه هند بانک مرکزی 476 1 (0.21%) 7 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30885 18 (0.06%) 7 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 22686 46 (0.2%) 7 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4174 1 (0.02%) 7 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7247 1 (0.01%) 7 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 91460 265 (0.29%) 7 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 542 2 (0.37%) 7 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 17672 42 (0.24%) 7 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6662 3 (0.05%) 7 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 27493 88 (0.32%) 7 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1213.15 0.27 (0.02%) 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 500200 100 (0.02%) 8 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115363 23 (0.02%) 8 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 153779 30 (0.02%) 8 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17 0.01 (0.06%) 5 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1185000 1,000 (0.08%) 14 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1155000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه نیم بازار طلا 602000 1,000 (0.17%) 4 ساعت پیش
سکه ربع بازار طلا 319000 1,000 (0.31%) 4 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 205000 0 (0%) 2 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 53.04 0.05 (0.09%) 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.43 0.07 (0.12%) 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.64 0.01 (0.61%) 1 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 496.88 0.25 (0.05%) 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.43 0.01 (0.29%) 23 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !