دلار آمریکا 4190 یورو 5003 پوند 5763 درهم امارات 1163 طلا ۱۸ عیار 128163 نفت سبک 57.34 نفت برنت 63.23 2102 5750 020 5940 2100 6000 0075 5730 2420D 5500 2420H 5690 190 5750 209AA 5180 209AA 5380 BL3 5220 BL3 5150 EX5 5320 EX3 6050 EP440G 6000 EP440L 5700 821 5650 825 5580 781 5550 552R 5520 MR230C 5810 C30S 5620 S65 4370 S65 4400 5620 10000 52518 4700 0035 5390 F7000 5320 P100 6120 HI500 4600 3840 4830 550J 5700 548R 5700 7240 6900 785 5530
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 4820 10 (0.21%) 5 ساعت پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 5920 20 (0.34%) 4 ساعت پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 4700 0 (0%) 5 ساعت پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 4700 0 (0%) 5 ساعت پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 4950 50 (1.02%) 5 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 6500 0 (0%) 5 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 6450 0 (0%) 5 ساعت پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 5730 40 (0.7%) 5 ساعت پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 5940 10.00 (0.17%) 4 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 5320 20.00 (0.38%) 5 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 5280 0 (0%) 5 ساعت پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5500 0.00 (0%) 1 هفته پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5690 60.00 (1.05%) 4 ساعت پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5750 90 (1.59%) 5 ساعت پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 5750 50 (0.87%) 4 ساعت پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 5750 30.00 (0.52%) 5 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5380 30.00 (0.56%) 4 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 5180 20 (0.39%) 4 ساعت پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 4600 30.00 (0.65%) 5 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 4700 20.00 (0.43%) 4 ساعت پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 7000 0 (0%) 5 ساعت پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 10000 0.00 (0%) 5 ساعت پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 4780 0 (0%) 1 ماه پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 5390 40.00 (0.74%) 5 ساعت پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 6000 0.00 (0%) 5 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 5330 10 (0.19%) 5 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی مارون
5320 20.00 (0.38%) 5 ساعت پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 5310 10 (0.19%) 5 ساعت پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 4830 0.00 (0%) 5 ساعت پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 6610 10 (0.15%) 5 ساعت پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 6900 0 (0%) 5 ساعت پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 5290 10 (0.19%) 5 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 5150 20.00 (0.39%) 5 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 5220 20.00 (0.38%) 5 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 5140 30 (0.58%) 5 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 6100 0 (0%) 5 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 6120 20 (0.33%) 5 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 6050 20.00 (0.33%) 5 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 5580 40.00 (0.72%) 5 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 5490 50 (0.91%) 5 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 5550 50 (0.9%) 5 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 5450 60 (1.1%) 5 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 5530 50.00 (0.9%) 5 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 5430 50 (0.92%) 5 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 5650 50.00 (0.88%) 5 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 5560 50 (0.9%) 5 ساعت پیش
TEXPET
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 4 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 4 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 6120 0 (0%) 5 ساعت پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 6120 0 (0%) 5 ساعت پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 6000 0 (0%) 5 ساعت پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 5600 0 (0%) 5 ساعت پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 5860 40 (0.68%) 5 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 6200 10 (0.16%) 5 ساعت پیش
z30s
اراک
موجود 5530 10 (0.18%) 4 ساعت پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 5810 0 (0%) 2 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود 5250 0 (0%) 1 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 5710 50 (0.88%) 5 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 7500 0 (0%) 5 ساعت پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 5700 30.00 (0.53%) 5 ساعت پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 6000 0.00 (0%) 5 ساعت پیش
552R
اراک
موجود 5520 20 (0.36%) 4 ساعت پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 5520 20 (0.36%) 4 ساعت پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 5620 30.00 (0.53%) 5 ساعت پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 5530 10 (0.18%) 4 ساعت پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 5520 20 (0.36%) 4 ساعت پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 6300 0 (0%) 5 ساعت پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 6220 30 (0.48%) 4 ساعت پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 5700 30 (0.53%) 5 ساعت پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 5700 150.00 (2.7%) 5 ساعت پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 5810 40 (0.69%) 4 ساعت پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 5810 40.00 (0.69%) 4 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 4400 0 (0%) 5 ساعت پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 4300 0 (0%) 5 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 4370 10.00 (0.23%) 5 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 4280 0 (0%) 5 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 4400 0 (0%) 5 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 4300 0 (0%) 5 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 10000 0 (0%) 5 ساعت پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 9450 30 (0.32%) 5 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 3 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 5390 40.00 (0.74%) 5 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 7500 0.00 (0%) 5 ساعت پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 5220 20.00 (0.38%) 5 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 5140 40.00 (0.78%) 5 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 5330 10 (0.19%) 5 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 4700 20.00 (0.43%) 4 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 5650 50.00 (0.88%) 5 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 5560 50 (0.9%) 5 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 5550 50.00 (0.9%) 5 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 5450 60 (1.1%) 5 ساعت پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0.00 (0%) 4 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 5430 50 (0.92%) 5 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 168 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 45492 1396/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 252 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 210 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 700 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 252 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 63 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 198 47223 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 66 44542 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2002 44542 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1008 44542 1396/09/14
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 58960 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 484 47282 1396/09/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 35601 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 330 49527 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 60000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 61583 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 60000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 62733 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 62733 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 62000 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 748 39453 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 62733 1396/09/19
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 50 81200 1396/09/19
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 57500 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 41019 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 330 41347 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1276 39551 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 506 39797 1396/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 340 46707 1396/09/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 60248 1396/09/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 240 53479 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 36260 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1518 44008 1396/09/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1008 43851 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 54197 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 54532 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 660 53676 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 50181 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 43851 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 44401 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 49165 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 315 43617 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 56277 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 48262 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 286 48158 1396/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 52228 1396/09/14
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 44008 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 41074 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 86248 1396/09/14
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 60248 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 53155 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 48262 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 168 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 120 47480 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 51705 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 506 44542 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 42922 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 180 38163 1396/04/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 47451 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 57778 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1001 41855 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 101247 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 41855 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47480 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 58175 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 420 44542 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 46157 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 57916 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 480 41074 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 58175 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 880 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 47480 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 210 53988 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 49165 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 110 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 32964 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1782 45562 1396/09/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 60406 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 52228 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 86248 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1012 47480 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 57916 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 49165 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2002 41074 1396/09/14
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 80 94200 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 220 38640 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 58500 1396/09/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 506 50075 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 600 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 48859 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 288 46471 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 52409 1396/09/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1012 43738 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 528 45402 1396/09/07
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 242 115000 1396/09/05
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 63 43177 1396/09/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 84 43057 1396/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 43617 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 44163 1396/09/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 440 43174 1396/08/30
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 43057 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 40875 1396/08/21
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 50 40970 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 66 44423 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 250 47020 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 418 42391 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 594 45952 1396/08/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2486 36347 1396/08/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 47395 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 96 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 66 47896 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 88 44099 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 40237 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 240 51476 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51105 1396/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 41543 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 441 39743 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 40088 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 66 39668 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 242 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 110 39543 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 39521 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 770 45580 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 396 37639 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 572 41521 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 36074 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 1496 41183 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 43789 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 140 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 440 37505 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 132 37679 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 80 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 62000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 154 43057 1396/08/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 43617 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 66 45074 1396/09/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 2002 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 44401 44401 1396/09/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 54532 54532 1396/09/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 53676 53676 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 54197 54197 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 42617 42617 1396/09/22
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 44163 48688 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 49781 55527 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 44163 48994 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 44163 48489 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 44163 48922 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 49781 51608 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 44163 48372 1396/09/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 49781 - 1396/09/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 62733 - 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 62733 - 1396/09/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 45492 45492 1396/09/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 44163 48136 1396/09/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 49527 49527 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 61583 - 1396/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 1396/09/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 35601 35601 1396/09/19
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 58960 - 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 47282 47282 1396/09/19
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 81200 - 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 39453 39453 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 62733 - 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 62000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - 1396/09/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 60248 60248 1396/09/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 53479 - 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 44542 44542 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 44542 44542 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 44542 44542 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47480 47480 1396/09/18
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 45562 45562 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47480 47480 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 41019 41019 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 39797 39797 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 39551 39551 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52228 52228 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 41347 41347 1396/09/18
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36260 41564 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 43617 46463 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 49165 49165 1396/09/14
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 44008 48398 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 41074 41220 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48262 - 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 44542 48060 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47451 47743 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 101247 - 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 50181 - 1396/09/14
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 60248 60248 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 58175 - 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 32964 36402 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 32964 38245 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 32964 34742 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 32305 37209 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43851 45880 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 44401 45101 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 53988 53988 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52228 52228 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 41074 41081 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 43617 46786 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47480 48433 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 41074 41074 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 41855 41855 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 86248 86248 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 51705 51797 1396/09/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 60406 61269 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 58175 58175 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 57916 57916 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 44542 44542 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 57916 57916 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48262 49466 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 48158 51622 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 45562 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 45562 45562 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 49165 50963 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 46157 49361 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 49165 49165 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 56277 56277 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58500 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - 1396/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 38640 38640 1396/09/12
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 94200 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 52409 52409 1396/09/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 50075 52447 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 46471 - 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 45402 45531 1396/09/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 43738 43738 1396/09/07
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/09/05
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 43177 43177 1396/09/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 43057 44510 1396/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 43617 45391 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 44163 48367 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 43057 43779 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 40875 40875 1396/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 42391 45098 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47020 47020 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 40970 41570 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 45952 - 1396/08/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36347 38000 1396/08/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47158 47158 1396/08/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 44099 - 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 42808 42808 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 47896 52769 1396/08/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 40237 41477 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 51476 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51105 51105 1396/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 41543 41543 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 39743 40871 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 39668 43634 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 38467 42313 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40088 40088 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 39543 40817 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 39521 - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38668 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 45074 45074 1396/09/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 45562 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 41521 41521 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43789 - 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 53155 53347 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 57778 58070 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 42922 42922 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 44008 47969 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 62000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 42970 44965 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 22553.22 0.00 (0%) 1 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 28848.11 0.00 (0%) 1 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3266.14 0.00 (0%) 1 روز پیش
Sensex بورس جهانی 33462.97 0.00 (0%) 1 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3582.87 0.00 (0%) 20 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 388.19 0.00 (0%) 21 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7490.57 0.00 (0%) 22 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 13103.56 0.00 (0%) 22 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10150.4 0.00 (0%) 22 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5349.3 0.00 (0%) 22 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 24651.74 0.59 (0%) 17 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2675.81 0.01 (0%) 17 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 6936.58 2.58 (0.04%) 17 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3040.96 0.19 (0.01%) 16 ساعت پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4190 3 (0.07%) 2 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 5003 5 (0.1%) 3 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 5763 3 (0.05%) 3 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1163 1 (0.09%) 5 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3361 1 (0.03%) 2 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 3265 1 (0.03%) 3 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 4345 3 (0.07%) 1 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 3 ماه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 504 1 (0.2%) 4 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 663 1 (0.15%) 8 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 502 1 (0.2%) 7 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1118 1 (0.09%) 3 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 1063 1 (0.09%) 6 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 654 2 (0.31%) 6 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 138 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 66 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1123 2 (0.18%) 6 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 ماه پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 70 1 (1.43%) 6 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2523 7 (0.28%) 6 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 9 1 (11.11%) 6 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1665 35 (2.1%) 6 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 13890 10 (0.07%) 6 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 11150 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 10950 0 (0%) 3 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1128 2 (0.18%) 6 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 12 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 3120 0 (0%) 4 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 3000 0 (0%) 5 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 550 0 (0%) 5 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 39 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 60 0 (0%) 2 هفته پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4179 1 (0.02%) 1 ساعت پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 3 ماه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 3 ماه پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 35659 60 (0.17%) 9 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 41913 204 (0.49%) 9 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 47506 317 (0.67%) 9 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 9710 16 (0.17%) 9 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9231 106 (1.15%) 9 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 5396 10 (0.19%) 9 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 31668 58 (0.18%) 9 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 27732 51 (0.18%) 9 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 27265 32 (0.12%) 9 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 36001 160 (0.44%) 9 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 515 1 (0.19%) 9 ساعت پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4188 43 (1.03%) 9 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 5574 85 (1.52%) 9 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4255 22 (0.52%) 9 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 117843 52 (0.04%) 9 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 9510 16 (0.17%) 9 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 9797 17 (0.17%) 9 ساعت پیش
ریال عمان بانک مرکزی 92741 155 (0.17%) 9 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3010 2 (0.07%) 9 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 94837 158 (0.17%) 9 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 70 0 (0%) 4 روز پیش
روپیه هند بانک مرکزی 557 3 (0.54%) 9 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32476 35 (0.11%) 9 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 26111 320 (1.23%) 9 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4566 7 (0.15%) 9 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 8739 8 (0.09%) 9 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 109684 11 (0.01%) 9 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 606 2 (0.33%) 9 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 20976 97 (0.46%) 9 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 7393 30 (0.41%) 9 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 32775 15 (0.05%) 9 ساعت پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !