دلار 14588 یورو 17026 پوند 19181 درهم امارات 3970 طلا ۱۸ عیار 401879 نفت سبک 70.75 نفت برنت 78.64 2102 12500 020 13200 2100 13400 0075 13500 2420D 13000 2420H 12500 190 12500 209AA 12700 209AA 12800 BL3 13500 BL3 13500 EX5 13200 EX3 14000 EP440G 14000 EP440L 13200 821 26500 825 26000 781 25500 552R 14000 MR230C 19000 C30S 19000 S65 15600 S65 15500 5620 21000 52518 16200 0035 13100 F7000 13200 P100 14000 HI500 16000 3840 11700 550J 17500 548R 14000 7240 15000 785 25000
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 11500 0 (0%) 3 روز پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 19000 0 (0%) 3 روز پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 13000 0 (0%) 3 روز پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 13500 0 (0%) 3 روز پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 12600 0 (0%) 3 روز پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 12500 0 (0%) 3 روز پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 12500 0 (0%) 3 روز پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 13500 0 (0%) 3 روز پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 13200 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 13200 0.00 (0%) 3 روز پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 13200 0 (0%) 3 روز پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 13000 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 12500 0.00 (0%) 3 روز پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 12600 0 (0%) 3 روز پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 12500 0 (0%) 3 روز پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 12500 0.00 (0%) 3 روز پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 12800 0.00 (0%) 3 روز پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 12700 0 (0%) 3 روز پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 16000 0.00 (0%) 3 روز پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 16200 0.00 (0%) 3 روز پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 18000 0 (0%) 3 روز پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 21000 0.00 (0%) 3 روز پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 13000 0 (0%) 3 روز پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 13100 0.00 (0%) 3 روز پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 13400 0.00 (0%) 3 روز پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 13200 0 (0%) 3 روز پیش
EX5
پتروشیمی مارون
13200 0.00 (0%) 3 روز پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 13200 0 (0%) 3 روز پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 11700 0.00 (0%) 3 روز پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 13500 0 (0%) 3 روز پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 15000 0 (0%) 3 روز پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 13500 0 (0%) 3 روز پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 13500 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 13500 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 13200 0 (0%) 3 روز پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 14000 0.00 (0%) 3 روز پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 26000 0.00 (0%) 3 روز پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 25500 0 (0%) 3 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 25500 0 (0%) 3 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 25000 0 (0%) 3 روز پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 25000 0.00 (0%) 3 روز پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 24500 0 (0%) 3 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 26500 0.00 (0%) 3 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 26000 0 (0%) 3 روز پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 1 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 14000 0 (0%) 3 روز پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 13000 0 (0%) 3 روز پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 12200 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 20000 0 (0%) 3 روز پیش
z30s
اراک
موجود 15500 0 (0%) 3 روز پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 17000 0 (0%) 3 روز پیش
RP340R
اراک
موجود 20000 0 (0%) 3 روز پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 1 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 18000 0 (0%) 3 روز پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 20000 0 (0%) 3 روز پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 13200 0.00 (0%) 3 روز پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 14000 0.00 (0%) 3 روز پیش
552R
اراک
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 19000 0.00 (0%) 3 روز پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 17500 0 (0%) 3 روز پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 15500 0 (0%) 3 روز پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 15000 0 (0%) 3 روز پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 17000 0 (0%) 3 روز پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 14000 0 (0%) 3 روز پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 17500 0.00 (0%) 3 روز پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 19500 0 (0%) 3 روز پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 19000 0.00 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 15500 0 (0%) 3 روز پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 15100 0 (0%) 3 روز پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 15600 0.00 (0%) 3 روز پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 15200 0 (0%) 3 روز پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 15500 0 (0%) 3 روز پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 15200 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 17000 0 (0%) 3 روز پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 18000 0 (0%) 3 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 13100 0.00 (0%) 3 روز پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 20000 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 13500 0.00 (0%) 3 روز پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 13200 0.00 (0%) 3 روز پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 13200 0 (0%) 3 روز پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 16200 0.00 (0%) 3 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 26500 0.00 (0%) 3 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 26000 0 (0%) 3 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 25500 0.00 (0%) 3 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 25000 0 (0%) 3 روز پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 24500 0 (0%) 3 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 220 38957 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 57777 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 62097 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 53385 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 53385 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 41949 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 154 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 144 52670 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 154 47487 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 47487 1397/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 110 53385 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 53452 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 48722 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 120 47487 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 59630 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 150 59923 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 792 61920 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 61920 1397/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 47487 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 61751 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 330 46725 1397/06/27
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 52250 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 140 37535 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 154 38301 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 38301 1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 60 87882 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 65022 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 294 52670 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 48722 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 48722 1397/06/27
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 39140 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 53580 1397/06/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 72646 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 73100 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 59474 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 47565 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120 73100 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 69767 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 147 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 147 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 150 48767 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 51262 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 53580 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 52112 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 53580 1397/06/27
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 100 103166 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 58214 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 120 58214 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 61910 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 105 60944 1397/06/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 87882 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 100 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 52083 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 54980 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 58214 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 73100 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100 69767 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 52250 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 54164 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 55 64333 1397/06/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1276 59871 1397/06/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 52320 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 168 58284 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 77 60436 1397/05/01
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 41694 1397/06/20
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 50210 1397/06/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 46920 1397/06/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 52320 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1870 60916 1397/06/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1012 54420 1397/06/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 47487 1397/06/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 294 68223 1397/06/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 90 260000 1397/06/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 60 73985 1397/06/18
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 120 340000 1397/06/18
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 88750 1397/06/18
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 120 260000 1397/06/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 32 71465 1397/06/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 560 88750 1397/06/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1100 77043 1397/06/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 209 65483 1397/06/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 50427 1397/06/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 47830 1397/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 84 58602 1397/06/13
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 71465 1397/06/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 506 59026 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 126 59694 1397/06/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 40836 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 616 53861 1397/06/13
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 84 52638 1397/06/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 198 58210 1397/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 814 54698 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132 58602 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 66 47006 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 78810 1397/05/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 616 47630 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 58602 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 59694 1397/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 312 49803 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 330 49181 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 210 55255 1397/05/16
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 73081 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 400 50125 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 56597 1397/05/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 51832 1397/05/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 88 54462 1397/05/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 30 71479 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 53328 1397/05/01
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 77 73102 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 64160 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 200 57919 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 300 48603 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1320 52318 1397/04/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 100 58470 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 176 52654 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 52840 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 78100 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 77980 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 41200 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 60064 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 60942 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 189 52572 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 52531 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 41186 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 47798 1397/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 80 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 165 63087 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 200 52083 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66085 1397/02/30
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 64800 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 105 50242 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 240 45310 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 312 45071 1397/02/17
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1800 51575 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 47880 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 704 47032 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 71550 1397/01/19
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 11150 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50640 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 120 49812 1396/12/14
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 1000 12550 1396/12/13
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 132 57274 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 57374 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 96 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 78810 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 144 52320 1397/06/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 52840 1397/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 120 53385 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 53558 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 616 53677 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 100 58602 1397/05/22
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 48722 103201 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 47487 102679 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 47487 90470 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 53452 89566 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 47487 108803 1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 47487 100417 1397/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 62097 170419 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 53580 99706 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 53385 69751 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 53558 53558 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 53677 53677 1397/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 48722 105260 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 61751 95718 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 48722 108836 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 53385 106781 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 53385 101184 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 46725 118832 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 57777 105947 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 65022 178172 1397/06/27
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 52670 103134 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 59630 127769 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 48722 100491 1397/06/27
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 39140 39140 1397/06/27
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 52250 119809 1397/06/27
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 38957 38957 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 48722 104366 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 53385 105385 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 53580 98859 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 52112 57323 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 53580 67692 1397/06/27
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 52250 57468 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 60944 68886 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 73100 155438 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 47565 98457 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 58214 107165 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 69767 111227 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 58214 115515 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 54980 138853 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 59474 139633 1397/06/26
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103166 103166 1397/06/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 72646 114955 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 73100 73100 1397/06/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 87882 97822 1397/06/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 73100 147567 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 61910 61910 1397/06/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69767 95484 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 52250 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 52250 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 52250 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 58214 139363 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 52250 127089 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 58214 98510 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 52250 52250 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 52250 134618 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 54164 54164 1397/06/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 50210 50210 1397/06/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 41694 43778 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58284 61198 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 63812 - 1397/06/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 52320 54936 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 64333 67549 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 59871 59871 1397/06/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 52320 54936 1397/06/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 60916 63961 1397/06/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 46920 46920 1397/06/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 47487 47487 1397/06/19
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54420 54420 1397/06/19
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 340000 357000 1397/06/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 73985 77684 1397/06/18
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 273000 1397/06/18
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/06/18
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 88750 - 1397/06/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71465 71465 1397/06/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 68223 68223 1397/06/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 88750 88750 1397/06/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 52638 55269 1397/06/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 40836 40836 1397/06/13
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 71465 71465 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 58602 61532 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 1397/06/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 59026 61977 1397/06/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 50427 52948 1397/06/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 1397/01/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 53861 53861 1397/06/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 58602 61532 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 58602 61532 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 1397/05/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 54698 57432 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 58210 61120 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 1397/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 49803 52293 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 55255 58017 1397/05/16
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 73081 - 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 48767 92164 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 56597 59426 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 50125 52631 1397/05/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 54462 54462 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 71479 - 1397/05/07
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 73102 - 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 64160 104032 1397/06/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 1397/04/30
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 52318 52318 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 76126 85190 1397/04/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 52840 58124 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 41200 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 77980 - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 38301 92087 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 38301 89995 1397/06/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 37535 98461 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 52531 57784 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 41186 48341 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47798 52577 1397/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 52250 56460 1397/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 63087 63087 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52083 57291 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 1397/02/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 1397/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - 1397/01/19
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 1396/12/23
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 61920 96666 1397/06/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 61920 95343 1397/06/27
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 1396/11/24
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 41949 79493 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 59923 99715 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 77043 77043 1397/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52670 85601 1397/06/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 1397/05/30
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 52320 54936 1397/06/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58602 61532 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 23869.93 17.70 (0.07%) 13 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 27953.58 23.05 (0.08%) 11 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2797.48 2.50 (0.09%) 12 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 36841.6 44.16 (0.12%) 9 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3504.11 1.18 (0.03%) 2 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 384.29 0.01 (0%) 3 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7490.23 13.29 (0.18%) 3 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12430.88 2.95 (0.02%) 3 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9590.4 5.70 (0.06%) 3 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5494.17 0.40 (0.01%) 3 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 26728.26 1.78 (0.01%) 57 دقیقه
S&P 500 بورس جهانی 2930.77 0.47 (0.02%) 57 دقیقه
Nasdaq بورس جهانی 7992.08 1.68 (0.02%) 57 دقیقه
GlobalDow بورس جهانی 3154.78 0.08 (0%) 57 دقیقه

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 14588 0 (0%) 2 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 17026 0 (0%) 2 روز پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 19181 0 (0%) 2 روز پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 3970 0 (0%) 2 روز پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 11229 0 (0%) 2 روز پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 10519 0 (0%) 2 روز پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 15144 0 (0%) 2 روز پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 1 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 1637 0 (0%) 2 روز پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 2283 0 (0%) 2 روز پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 1787 0 (0%) 2 روز پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 2302 0 (0%) 2 روز پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 3525 0 (0%) 2 روز پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 2124 0 (0%) 2 روز پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 447 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 200 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 3887 0 (0%) 2 روز پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 216 0 (0%) 2 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 8496 0 (0%) 2 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 30 0 (0%) 2 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 5521 0 (0%) 2 روز پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 48167 0 (0%) 2 روز پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 38412 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 37741 0 (0%) 2 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 4001 0 (0%) 2 روز پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 28 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 10637 0 (0%) 2 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 9603 0 (0%) 2 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 1859 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 116 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 194 0 (0%) 2 روز پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 8 ماه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 1 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 1 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 1 ماه پیش
یورو بانک مرکزی 49113 0 (0%) 3 روز پیش
پوند بانک مرکزی 55265 0 (0%) 3 روز پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 1 هفته پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 6638 0 (0%) 3 روز پیش
یوان چین بانک مرکزی 6120 0 (0%) 3 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37519 0 (0%) 3 روز پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32204 0 (0%) 3 روز پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30203 0 (0%) 3 روز پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 43657 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 3 روز پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4716 0 (0%) 3 روز پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6583 0 (0%) 3 روز پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5143 0 (0%) 3 روز پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138652 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 6 روز پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 3 روز پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3501 0 (0%) 3 روز پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111702 0 (0%) 3 روز پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 1 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 580 0 (0%) 4 روز پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 33878 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30617 0 (0%) 3 روز پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5354 0 (0%) 3 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10130 0 (0%) 3 روز پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128864 0 (0%) 3 روز پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 617 0 (0%) 6 روز پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24758 0 (0%) 3 روز پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8659 0 (0%) 3 روز پیش
وون کره بانک مرکزی 37320 0 (0%) 3 روز پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

ایجاد نارضایتی برای مردم، خیانت است ممانعت انتقال وسایل شخصی رئیس سابق دانشگاه آزاد؟ تحقیق و تفحص از وزارت کار کلید خورد مرخصی نازنین زاغری؛ تشکر وزیر خارجه بریتانیا و خرسندی سفیر ایران آغاز رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی از ۴ شهریور خطیب نماز جمعه تهران: مردم گرفتارند اما مشکلات را تحمل می‌کنند| دشمن امکانات دارد ولی خدا را ندارد| ایران بیخ گوش اسراییل رسیده| موشک‎های حزب‌الله و حماس، تلاویو را با خاک یکسان خواهد کرد اگر نتوانیم جلوی گرانی را بگیریم باید در حقوق‌ها تجدیدنظر کنیم/ نمایندگان اگر به انتخابات دور بعد فکر نکنند، می‌توانند مملکت را درست کنند مافیا، پیمانکاران باصلاحیتِ شهرداری را می‌ترساند/به‌خاطر رویکرد ضدفساد جریمه می‌شویم آغاز محاکمه یک متهم فساد اقتصادی در دادگاه انقلاب ظریف: «آیت‌الله هاشمی» معمار هسته‌ای ایران است/امروز در کشور بحران نداریم

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !