دلار 135460 یورو 154440 پوند 176060 درهم امارات 36880 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 64 نفت برنت 71.95 2102 0 020 0 2100 0 0075 0 2420D 0 2420H 0 190 0 209AA 0 209AA 0 BL3 0 BL3 0 EX5 0 EX3 0 EP440G 0 EP440L 0 821 0 825 0 781 0 552R 0 MR230C 0 C30S 0 S65 0 S65 0 5620 0 52518 0 0035 0 F7000 0 P100 0 HI500 0 3840 0 550J 0 548R 0 7240 0 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
EX5
پتروشیمی مارون
- 0.00 (0%) 2 ماه پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
z30s
اراک
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
552R
اراک
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 2 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 2 ماه پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 2 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 2 ماه پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
اوره پریل پتروشیمی خراسان 2500 17239 1398/01/31
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 50 256000 1398/01/31
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 80 276000 1398/01/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 40 251000 1398/01/31
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 100 276000 1398/01/31
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 100 230000 1398/01/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 117397 1398/01/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 300 83665 1398/01/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 83665 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 111704 1398/01/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 105315 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 572 79907 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120 105315 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 308 121243 1398/01/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 103246 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1980 86467 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 308 112578 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 308 122080 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 91223 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 102277 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 88103 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 83665 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 86467 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 500 83104 1398/01/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 113493 1398/01/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 400 128523 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 506 115202 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 198 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 408 81556 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 308 118001 1398/01/27
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 106439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 95562 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 105315 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 198 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 97926 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 264 94053 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 220 119291 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 308 120128 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 83665 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1500 79907 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 81556 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1518 88103 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 4004 88103 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 330 86867 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 198 86867 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 360 86867 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 308 114414 1398/01/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 87332 1398/01/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 87332 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 308 123847 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 198 95562 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 110 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 900 86467 1398/01/27
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 50 106439 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 900 86467 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1500 81905 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 80 77789 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 108556 1398/01/26
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 132 68079 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1968 98914 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 110 98914 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 96854 1398/01/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 65217 1398/01/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2596 65217 1398/01/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 65217 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 126 108556 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 357 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 113913 1398/01/26
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 154 67746 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 960 100974 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 200 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 111029 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 88 108556 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 105 97678 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 768 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 300 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 108556 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 330 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 315 98914 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 108556 1398/01/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 294 118790 1398/01/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 88298 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 130 87648 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 308 110758 1398/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 84533 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 25 98953 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 93101 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 35 106782 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 1398/01/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 50 128171 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 600 87410 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 86993 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 96 80605 1398/01/20
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 50 113988 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 93997 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 94 91376 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 200 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 132 96904 1398/01/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 71378 1398/01/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 114166 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 800 96904 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 330 96854 1398/01/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 360 85919 1398/01/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 126343 1398/01/10
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 120 86794 1398/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 240 100878 1398/01/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 36 230000 1397/12/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 240 82679 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 110 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 88 94202 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 94202 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 480 84691 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 744 79837 1397/12/21
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 240 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 84 99540 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1001 71961 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 105 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 330 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 50 105864 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 70 94202 1397/12/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 55 75828 1397/12/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 110 103438 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 55 118671 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 110 105391 1397/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 66 83191 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 40 101660 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 165 126932 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 110 105391 1397/12/14
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 220 91348 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 91348 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 100 260000 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 84 104849 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 500 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 418 75136 1397/12/07
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 288 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 90 74705 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 460 99355 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 106322 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 99355 1397/12/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 82764 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 82314 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 90 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 77491 1397/11/30
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 25 91819 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 50 90744 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 105 98282 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 210 93551 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 200 118217 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 92275 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63 97366 1397/11/15
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 90278 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 110 78484 1397/11/09
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 168 75702 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 154 81090 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 240 77298 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 168 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 144 74175 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 88 92436 1397/11/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 506 111656 1397/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 97420 1397/11/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 320 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 420 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 154 81645 1397/11/08
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 77 147699 1397/10/01
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 105 94176 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 2000 102773 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 63 104188 1397/09/19
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 30 100533 1397/08/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 50 69475 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 800 76061 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80 82837 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 63 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 77 60436 1397/05/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 59694 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 330 49181 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 51832 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 84077 1398/01/27
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 288 82718 1397/11/15
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 480 96854 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 504 79452 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 88103 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 88398 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 108745 1398/01/20
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
اوره پریل پتروشیمی شیراز 17239 17239 1398/01/31
اوره پریل پتروشیمی خراسان 17239 17239 1398/01/31
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 230000 230000 1398/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 81556 81556 1398/01/31
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 276000 276000 1398/01/31
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 251000 298301 1398/01/31
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 256000 301704 1398/01/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 117397 117397 1398/01/31
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 276000 276000 1398/01/31
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 45657 45657 1398/01/28
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 42443 57265 1398/01/28
اوره گرانول پتروشیمی رازی 16483 - 1398/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 88103 88103 1398/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 88103 88103 1398/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 81556 81556 1398/01/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 83665 98438 1398/01/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 83665 98492 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 113579 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 86467 86467 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 112578 118921 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 83665 88164 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 114414 138211 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 122080 165646 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 120128 164721 1398/01/27
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 113493 113493 1398/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 83665 93360 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 121243 161976 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 1398/01/27
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 103246 103246 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 102277 102277 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 83104 90346 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 105315 142337 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 116271 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 115202 122942 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 91223 104673 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 95562 114881 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 86467 101343 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 123847 160405 1398/01/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 87332 87332 1398/01/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 87332 - 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 79907 85568 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 86467 94388 1398/01/27
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 106439 106439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 1398/01/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 128523 130521 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 118001 120775 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 86867 91327 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 86867 92090 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 86867 92058 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 119291 162817 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 86467 91643 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 88103 90455 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 105315 132390 1398/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 108556 174034 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 100974 135699 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 96854 130527 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 98914 143152 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 98914 146062 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 96854 138168 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 96854 128849 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 97678 139163 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 96854 133593 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 96904 125661 1398/01/19
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 68079 68079 1398/01/26
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 67746 67746 1398/01/26
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 98914 146120 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 111029 161253 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 108556 168443 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 96854 133671 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 96854 132065 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 96904 131717 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 108556 171837 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 113913 155621 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 108556 163739 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 96854 134892 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 96854 132289 1398/01/26
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 96854 134822 1398/01/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 118790 118790 1398/01/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 87648 92647 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 88298 90143 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 98953 98953 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 110758 110758 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 93101 - 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 1398/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 84533 84533 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 87410 87410 1398/01/20
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 113988 - 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 86993 88281 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 114166 138186 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 96904 126091 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 96904 127324 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 93997 98156 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 91376 - 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 96904 130109 1398/01/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 71378 78806 1398/01/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 126343 137296 1398/01/10
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86794 89191 1398/01/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 85919 85990 1398/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100878 - 1398/01/06
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 76061 76061 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 1397/08/28
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 94202 123067 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 94202 118046 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 94202 117034 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 82679 - 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 84691 84691 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 79837 79837 1397/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 99540 146803 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 71961 82217 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 1397/12/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 75828 75828 1397/12/18
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 139489 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 139886 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 1397/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 83191 95399 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 103438 - 1397/12/14
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 91348 127583 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 75136 75136 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 106322 131791 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99355 141118 1397/12/06
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 77789 85024 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 81905 101116 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 82764 82764 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 91819 - 1398/01/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 93551 147753 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 98282 98282 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 79452 79452 1397/11/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 88103 89920 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 88398 88398 1398/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 1397/11/10
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 74175 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 1397/11/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 111656 111656 1397/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 97420 97420 1397/11/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 90603 90603 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 87749 108163 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 81645 108472 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 147699 147699 1397/10/01
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 102773 126310 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - 1397/09/19
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 100533 100533 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 1397/08/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 108556 158998 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 92436 114987 1397/11/08
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 65217 67459 1398/01/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 65217 65217 1398/01/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 65217 68012 1398/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 97926 115157 1398/01/27
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 111704 111965 1398/01/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 95562 113442 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 146239 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 84077 84077 1398/01/27
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 82718 86885 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 108745 159434 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 22200.56 0.00 (0%) 1 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 29963.26 0.00 (0%) 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3270.8 0.00 (0%) 1 روز پیش
Sensex بورس جهانی 39140.28 0.00 (0%) 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3431.35 0.00 (0%) 1 روز پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 390.46 0.00 (0%) 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7459.88 0.00 (0%) 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 12222.39 0.00 (0%) 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9581.9 0.00 (0%) 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5580.38 0.00 (0%) 2 روز پیش
Dow بورس جهانی 26559.54 0.00 (0%) 1 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 2905.03 0.00 (0%) 1 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 7998.06 0.00 (0%) 1 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3094.62 0.00 (0%) 11 ساعت پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 135460 10 (0.01%) 6 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 154440 20 (0.01%) 9 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 176060 0 (0%) 11 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 36880 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 101150 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 96890 0 (0%) 11 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 133530 0 (0%) 11 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 2 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 14560 0 (0%) 11 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 20400 0 (0%) 11 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 15920 0 (0%) 11 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 23310 0 (0%) 11 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 32790 0 (0%) 11 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 20210 0 (0%) 11 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4250 0 (0%) 11 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 1950 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 36130 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 2 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 2110 0 (0%) 11 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 79680 0 (0%) 11 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 280 0 (0%) 1 هفته پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 50070 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 444830 0 (0%) 11 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 356740 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 350630 0 (0%) 11 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 37200 0 (0%) 11 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 260 0 (0%) 4 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 99960 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 90590 0 (0%) 11 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 17270 0 (0%) 11 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 950 0 (0%) 11 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 1750 0 (0%) 11 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 1 سال پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 2 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 2 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 8 ماه پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 6 ماه پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 6 ماه پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 6 ماه پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 6 ماه پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 6 ماه پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 6 ماه پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 6 ماه پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 6 ماه پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 6 ماه پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 6 ماه پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 6 ماه پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 6 ماه پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 6 ماه پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 6 ماه پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 6 ماه پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 6 ماه پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 6 ماه پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 6 ماه پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 6 ماه پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 8 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 6 ماه پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 6 ماه پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 6 ماه پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 6 ماه پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 6 ماه پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 6 ماه پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 6 ماه پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 6 ماه پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 6 ماه پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 6 ماه پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !