دلار 10790 یورو 12261 پوند 13519 درهم امارات 2937 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 51.56 نفت برنت 60.83 2102 10200 020 10500 2100 10600 0075 10600 2420D 10500 2420H 10300 190 10300 209AA 11600 209AA 11850 BL3 10600 BL3 10500 EX5 11050 EX3 11100 EP440G 12500 EP440L 12700 821 16500 825 16200 781 16000 552R 12500 MR230C 13500 C30S 12150 S65 8400 S65 8400 5620 20000 52518 11300 0035 10700 F7000 11300 P100 11100 HI500 11500 3840 10100 550J 13900 548R 12700 7240 12450 785 15900
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 10000 200 (2%) 7 ساعت پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 18000 0 (0%) 7 ساعت پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 10700 50 (0.47%) 6 ساعت پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 12300 0 (0%) 7 ساعت پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 11600 0 (0%) 7 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 11850 50 (0.42%) 7 ساعت پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 11700 100 (0.85%) 7 ساعت پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 10600 100 (0.94%) 7 ساعت پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 10500 100.00 (0.95%) 7 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 11300 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 11250 50 (0.44%) 7 ساعت پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10500 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10300 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 10400 0 (0%) 7 ساعت پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 10200 0 (0%) 7 ساعت پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 10300 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 11850 100.00 (0.84%) 7 ساعت پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 11600 0 (0%) 7 ساعت پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 11500 300.00 (2.61%) 7 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 11300 550.00 (4.87%) 7 ساعت پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 17000 0 (0%) 7 ساعت پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 20000 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 12000 0 (0%) 7 ساعت پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 10700 100.00 (0.93%) 7 ساعت پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 10600 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 11050 150 (1.36%) 7 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی مارون
11050 150.00 (1.36%) 7 ساعت پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 11050 150 (1.36%) 7 ساعت پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 10100 100.00 (0.99%) 7 ساعت پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 11850 0 (0%) 7 ساعت پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 12450 100 (0.81%) 7 ساعت پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 11200 100 (0.89%) 7 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 10500 100.00 (0.95%) 7 ساعت پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 10600 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 10500 100 (0.95%) 7 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 11200 0 (0%) 7 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 11200 0 (0%) 7 ساعت پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 11100 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 16200 500.00 (3.18%) 6 ساعت پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 15800 300 (1.94%) 6 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 16000 300 (1.91%) 6 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 15600 400 (2.63%) 6 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 15900 400.00 (2.58%) 6 ساعت پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 15600 500 (3.31%) 6 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 16500 500.00 (3.13%) 6 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 16000 500 (3.23%) 6 ساعت پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 4 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 4 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 11100 0 (0%) 7 ساعت پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 11000 100 (0.91%) 7 ساعت پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 11100 100 (0.91%) 6 ساعت پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 11500 1,200 (11.65%) 6 ساعت پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 10300 0 (0%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 20000 0 (0%) 7 ساعت پیش
z30s
اراک
موجود 12500 50 (0.4%) 6 ساعت پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 16000 0 (0%) 7 ساعت پیش
RP340R
اراک
موجود 18000 0 (0%) 7 ساعت پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 3 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 12000 100 (0.84%) 7 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 22000 0 (0%) 7 ساعت پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 12700 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 12500 100.00 (0.8%) 7 ساعت پیش
552R
اراک
موجود 12500 50 (0.4%) 6 ساعت پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 12500 50 (0.4%) 6 ساعت پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 12150 150.00 (1.25%) 7 ساعت پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 15000 0 (0%) 7 ساعت پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 12350 0 (0%) 7 ساعت پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 13500 0 (0%) 7 ساعت پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 13400 0 (0%) 7 ساعت پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 12700 0 (0%) 7 ساعت پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 13900 300.00 (2.21%) 7 ساعت پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 13500 100 (0.75%) 6 ساعت پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 13500 100.00 (0.75%) 6 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 8400 0 (0%) 7 ساعت پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 8250 0 (0%) 7 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 8400 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 8250 0 (0%) 7 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 8400 0 (0%) 7 ساعت پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 8250 0 (0%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 14700 0 (0%) 7 ساعت پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 16700 100 (0.6%) 7 ساعت پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 1 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 10700 100.00 (0.93%) 7 ساعت پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 22000 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 10600 0.00 (0%) 7 ساعت پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 10500 100.00 (0.95%) 7 ساعت پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 11050 150 (1.36%) 7 ساعت پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 11300 550.00 (4.87%) 7 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 16500 500.00 (3.13%) 6 ساعت پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 16000 500 (3.23%) 6 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 16000 300.00 (1.91%) 6 ساعت پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 15600 400 (2.63%) 6 ساعت پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 5 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 15600 500 (3.31%) 6 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 147 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 63 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 97815 1397/09/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 378 93263 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 105 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 147 106671 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 80 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 105 109568 1397/09/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 72762 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 126 92435 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1500 70642 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1001 70642 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 70642 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 111472 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 50 76294 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 104188 1397/09/19
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 1000 15650 1397/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 77 98949 1397/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 300 79302 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 360 85563 1397/09/13
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 107663 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 92102 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 89937 1397/08/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 480 84853 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 93160 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 96720 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 100 86720 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 110 92102 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 98729 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 192 85053 1397/09/13
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 107663 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 105351 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 154 83476 1397/09/13
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 110435 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 300 107319 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 91997 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 308 89879 1397/09/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 91997 1397/09/13
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 110435 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 55 95901 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1210 83476 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105351 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 198 99267 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 150 84853 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 84853 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 86815 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 102312 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 110 94793 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 117845 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 408 83476 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 506 94793 1397/09/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 84311 1397/09/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 66 84311 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 85469 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 51262 1397/05/15
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 648 84853 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 300 83476 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 154 95046 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 506 91997 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 154 98448 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 95855 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 66 85145 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 91997 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 576 85053 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 95316 1397/09/13
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 107663 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 150 91830 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 144 85053 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 120 83476 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 200 83476 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 101360 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 600 85053 1397/09/13
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 66 108714 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 198 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 105 97698 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 96863 1397/09/12
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 84 117659 1397/09/11
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 19719 1397/09/10
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 100 295000 1397/09/10
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 75 380000 1397/09/10
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 50 290000 1397/09/10
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 117659 1397/09/10
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 73431 1397/04/30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 113769 1397/09/10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 66 66773 1397/09/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 116502 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60 100533 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 100533 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 100533 1397/09/06
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 92291 1397/09/05
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 55 67095 1397/09/03
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 506 99931 1397/08/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 102805 1397/09/13
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 408 93062 1397/08/29
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110 87846 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 30 100533 1397/08/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 576 81420 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 30 93190 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 40 97633 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 105 92291 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 92291 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 50 69475 1397/08/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 99 100043 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 360 84300 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1518 103047 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 97138 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80 82837 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 86671 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 110 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 95545 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 108142 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 352 96205 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 73528 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 40 123645 1397/07/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1694 40863 1397/07/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 126 58214 1397/07/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 63 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 40 74500 1397/07/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 120 47487 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 330 54350 1397/07/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 77 60436 1397/05/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 126 59694 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 104188 1397/09/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 66 47006 1397/05/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 330 49181 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 616 47630 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 59694 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 240 51832 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 400 50125 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 147 58660 1397/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 53328 1397/05/01
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 200 57919 1397/04/30
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 100 58470 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 176 52654 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60 76126 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 480 46568 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 46005 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 52840 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 78100 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 60064 1397/04/12
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 189 52572 1397/04/11
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 60942 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 176 52409 1397/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 70830 1397/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 80 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 200 52083 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66085 1397/02/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1800 51575 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 71550 1397/01/19
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 120 92435 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 120 96863 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 288 92102 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 92102 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 308 89937 1397/09/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 140 104188 1397/09/19
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 92435 103994 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 92435 101823 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 92435 95173 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 92435 105221 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 92435 105152 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 96863 97121 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 104188 108057 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 76294 82583 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 104188 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 104188 104188 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 92435 101406 1397/09/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 93263 141647 1397/09/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 72762 72762 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 111472 111472 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 97815 108613 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 106671 124495 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 104188 115928 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 92435 100222 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 109568 119103 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 92435 106386 1397/09/19
اوره پریل پتروشیمی شیراز 20231 - 1397/09/18
اوره پریل پتروشیمی خراسان 19719 19719 1397/09/10
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 15650 16265 1397/09/18
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 380000 380000 1397/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 98949 98949 1397/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 83476 83476 1397/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 86815 86815 1397/09/18
اوره گرانول پتروشیمی رازی 19623 - 1397/09/14
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 44025 44025 1397/09/14
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 52579 52579 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85053 85053 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 79302 - 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 85563 85563 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 83476 83476 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 92102 92102 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 94793 94793 1397/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 84311 84311 1397/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 84311 - 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 85053 85053 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 83476 83476 1397/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 87397 87397 1397/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 85145 85145 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 92102 92102 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 92102 92159 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89937 89937 1397/09/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 95316 136655 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105351 - 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105351 105577 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 102312 - 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 84853 84853 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 98729 121894 1397/09/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 117845 117845 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 93160 132296 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 107319 107319 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 99267 99267 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 98448 101538 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 83476 83476 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 91997 91997 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 89879 89879 1397/09/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 91997 91997 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 95855 120384 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 92102 96180 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 89937 89937 1397/08/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 83476 83476 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 84853 94989 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 84853 87070 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 110435 110435 1397/09/13
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 107663 107663 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 95046 135324 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 96720 100225 1397/09/13
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 110435 - 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 83476 83476 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 95901 98311 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 91997 - 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 85053 - 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 85053 - 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 86720 136127 1397/09/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 91830 - 1397/09/13
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 107663 107663 1397/09/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 101360 108302 1397/09/13
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 84853 84853 1397/09/13
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 96863 97886 1397/09/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 97698 97698 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 108714 113417 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 96863 101323 1397/09/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92435 105368 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 96863 100025 1397/09/12
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 117659 - 1397/09/11
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 117659 117659 1397/09/10
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - 1397/04/30
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 295000 - 1397/09/10
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 290000 290000 1397/09/10
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 66773 66773 1397/09/10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100533 104805 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100533 100533 1397/09/06
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 92291 92291 1397/09/06
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100533 115554 1397/09/06
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 67095 67095 1397/09/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 92291 92291 1397/09/03
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 100533 100533 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 97633 98919 1397/08/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 87846 87846 1397/08/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 81420 81420 1397/08/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99931 105149 1397/08/29
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 102805 102805 1397/09/14
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 93190 93190 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 92291 94898 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 100043 100043 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 84300 - 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 86671 86671 1397/08/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 1397/08/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 108142 109508 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 96205 96205 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 123645 - 1397/07/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 73528 76026 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 40863 114015 1397/07/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58214 146662 1397/07/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 47487 96262 1397/07/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 74500 149364 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54350 54350 1397/07/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 104188 110084 1397/09/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 104188 104188 1397/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 85469 85469 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 1397/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 50125 52631 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 1397/04/30
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 1397/04/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 1397/04/11
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 70642 70642 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 70642 70642 1397/09/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 70642 70642 1397/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52083 57291 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 1397/02/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - 1397/01/19
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 97138 97138 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 103047 103047 1397/08/23
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 113769 113769 1397/09/10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 94793 96654 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 93062 129614 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 134859 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96863 97045 1397/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 104188 104188 1397/09/19

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 21219.5 18.64 (0.09%) 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 25752.38 4.13 (0.02%) 9 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2584.58 0.26 (0.01%) 10 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 34959.72 29.71 (0.09%) 7 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3120.15 0.18 (0.01%) 45 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 338.99 0.01 (0%) 27 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6721.54 8.40 (0.12%) 27 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 10622.07 16.90 (0.16%) 27 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8660 2.10 (0.02%) 24 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4742.38 4.31 (0.09%) 27 دقیقه پیش
Dow بورس جهانی 24022.08 25.21 (0.11%) 3 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2602.24 3.70 (0.14%) 3 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 6933.85 12.69 (0.18%) 3 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 2785.66 1.27 (0.05%) 3 دقیقه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 10790 2 (0.02%) 45 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 12261 2 (0.02%) 48 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 13519 1 (0.01%) 48 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 2937 1 (0.03%) 57 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 8058 2 (0.02%) 48 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 7754 6 (0.08%) 48 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 10905 2 (0.02%) 48 دقیقه پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 1 سال پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 1186 1 (0.08%) 54 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 1643 1 (0.06%) 51 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 1261 1 (0.08%) 51 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 2019 2 (0.1%) 48 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 2585 1 (0.04%) 57 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 1561 1 (0.06%) 1 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 327 1 (0.31%) 51 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 148 1 (0.68%) 1 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 2877 1 (0.03%) 48 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 1 سال پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 161 1 (0.62%) 51 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 6309 1 (0.02%) 48 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 21 1 (4.76%) 10 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 4033 1 (0.02%) 48 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 35628 3 (0.01%) 51 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 28354 11 (0.04%) 57 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 27928 2 (0.01%) 51 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 2961 1 (0.03%) 48 دقیقه پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 20 1 (5%) 3 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 7851 1 (0.01%) 48 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 7419 2 (0.03%) 48 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 1380 1 (0.07%) 51 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 76 1 (1.32%) 3 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 143 1 (0.7%) 2 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 11 ماه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 1 سال پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 1 سال پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 4 ماه پیش
یورو بانک مرکزی 48494 0 (0%) 2 ماه پیش
پوند بانک مرکزی 55053 0 (0%) 2 ماه پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11436 0 (0%) 2 ماه پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 7139 0 (0%) 2 ماه پیش
یوان چین بانک مرکزی 6071 0 (0%) 2 ماه پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 37478 0 (0%) 2 ماه پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 32243 0 (0%) 2 ماه پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29837 0 (0%) 2 ماه پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42399 0 (0%) 2 ماه پیش
افغانی بانک مرکزی 553 0 (0%) 2 ماه پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4680 0 (0%) 2 ماه پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6501 0 (0%) 2 ماه پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5134 0 (0%) 2 ماه پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138353 0 (0%) 2 ماه پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11200 0 (0%) 2 ماه پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11538 0 (0%) 2 ماه پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109229 0 (0%) 2 ماه پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3525 0 (0%) 2 ماه پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111697 0 (0%) 2 ماه پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 82 0 (0%) 4 ماه پیش
روپیه هند بانک مرکزی 569 0 (0%) 2 ماه پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 32081 0 (0%) 2 ماه پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 30463 0 (0%) 2 ماه پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5359 0 (0%) 2 ماه پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10101 0 (0%) 2 ماه پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128184 0 (0%) 2 ماه پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 636 0 (0%) 2 ماه پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24755 0 (0%) 2 ماه پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8648 0 (0%) 2 ماه پیش
وون کره بانک مرکزی 37050 0 (0%) 2 ماه پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !