2102 : 5060 020 : 5150 2100 : 5200 0075 : 5160 2420D : 5300 2420H : 5070 190 : 5060 209AA : 4750 209AA : 4800 BL3 : 4450 BL3 : 4450 EX5 : 4470 EX3 : 5400 EP440G : 4750 EP440L : 4950 821 : 4500 825 : 4420 781 : 4390 552R : 4960 MR230C : 5300 C30S : 5450 S65 : 3980 S65 : 3950 5620 : 5600 52518 : 4440 0035 : 4410 F7000 : 4500 P100 : 5550 HI500 : 4420 3840 : 4620 550J : 5600 548R : 4950 7240 : 6180 785 : 4400
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5800 0 (0%) 2 روز پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5160 0 (0%) 2 روز پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 5150 0.00 (0%) 2 روز پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4500 0.00 (0%) 2 روز پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4480 0 (0%) 2 روز پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 5300 0.00 (0%) 2 روز پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 5070 0.00 (0%) 2 روز پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 5040 0 (0%) 2 روز پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 5060 0 (0%) 2 روز پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 5060 0.00 (0%) 2 روز پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 5030 0 (0%) 2 روز پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4800 0.00 (0%) 2 روز پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4750 0 (0%) 2 روز پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4420 0.00 (0%) 2 روز پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4440 0.00 (0%) 2 روز پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 5600 0.00 (0%) 2 روز پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4400 0 (0%) 2 روز پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4410 0.00 (0%) 2 روز پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5200 0.00 (0%) 2 روز پیش
EX5 پتروشیمی جم موجود 4500 0 (0%) 2 روز پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4470 0.00 (0%) 2 روز پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4620 0.00 (0%) 2 روز پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5950 0 (0%) 2 روز پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 6180 0 (0%) 2 روز پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4490 0 (0%) 2 روز پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4450 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4450 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4440 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 5420 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 5460 0 (0%) 2 روز پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 5400 0.00 (0%) 2 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4420 0.00 (0%) 2 روز پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4350 0 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4390 0 (0%) 2 روز پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4310 0 (0%) 2 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان موجود 4400 0.00 (0%) 5 روز پیش
785 پتروشیمی تندگویان کف 4320 0 (0%) 5 روز پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4500 0.00 (0%) 2 روز پیش
P100 پتروشیمی جم موجود 5550 0 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 5300 0 (0%) 1 هفته پیش
510L پتروشیمی جم موجود 5400 0 (0%) 2 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4930 0 (0%) 2 روز پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 4950 0.00 (0%) 2 روز پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 4750 0.00 (0%) 2 روز پیش
552R اراک موجود 4960 0 (0%) 2 روز پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4960 0 (0%) 2 روز پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 5450 0.00 (0%) 2 روز پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 5000 0 (0%) 2 روز پیش
332C نوید زرشیمی موجود 5250 0 (0%) 3 هفته پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 4950 0 (0%) 2 روز پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 5600 0.00 (0%) 2 روز پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 5300 0 (0%) 2 روز پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 5300 0.00 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3950 0 (0%) 2 روز پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3880 0 (0%) 2 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر 3980 0.00 (0%) 2 روز پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3900 0 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 10500 0 (0%) 2 روز پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 9800 0 (0%) 2 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1320 0.00 (0%) 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1245 0.00 (0%) 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1165 0.00 (0%) 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1130 0.00 (0%) 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1145 0.00 (0%) 4 روز پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035 پتروشیمی جم موجود 4410 0.00 (0%) 2 روز پیش
440L پتروشیمی جم موجود 4950 0.00 (0%) 2 روز پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 4750 0.00 (0%) 2 روز پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4930 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4450 0.00 (0%) 2 روز پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4440 0.00 (0%) 2 روز پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4500 0 (0%) 2 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1320 46808 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 1260 37116 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 81878 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3000 40040 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 220 51489 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 42243 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 252 37116 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 62076 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2002 40040 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 4994 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2992 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 34432 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1320 40767 1395/12/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 58892 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 80 46808 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 62076 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 56267 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 37875 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 330 46808 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1012 41094 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 900 56267 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2002 37986 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 275 46447 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 43326 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 2142 109973 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 1012 44077 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1012 42742 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 42713 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 400 41778 1395/12/02
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 63200 1395/12/03
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 117052 1395/12/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 990 36154 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2200 107765 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 240 107765 1395/12/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 73200 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 330 45420 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2002 39161 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 450 42742 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1000 42742 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 41288 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 42243 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 40677 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2200 40767 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 42243 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2000 46808 1395/12/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 37187 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 210 94813 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1491 94813 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2464 35996 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 41842 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 500 40289 1395/11/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 37110 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 3014 39881 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 3000 46808 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 37116 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 720 42742 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 506 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1012 37116 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1500 37116 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 40677 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 40677 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 720 40677 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 504 40762 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 506 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 792 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 147 39462 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 672 37116 1395/12/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 62500 1395/12/01
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 56750 1395/12/01
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 57300 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 61500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 55000 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 61500 1395/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 330 38338 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 52000 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 62500 1395/12/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 108065 1395/11/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 117052 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 47051 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 504 37250 1395/11/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 60 54017 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 176 51756 1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 60 90790 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 902 37611 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 484 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 42379 1395/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 63 42379 1395/11/25
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 484 37250 1395/11/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 190 47051 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 374 45905 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 132 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 682 38797 1395/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 330 50495 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 35564 1395/11/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 504 35099 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 441 35099 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 63 41309 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 40226 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 400 36363 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 506 35099 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 40843 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 264 37250 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1008 35460 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 37116 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 73696 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 35918 1395/10/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 84043 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 2992 37875 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1012 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 40226 1395/11/04
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 46808 46808 1395/12/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 46808 46808 1395/12/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 46808 46808 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40767 40767 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40767 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 40040 40040 1395/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42742 42824 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 42742 42742 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 41288 41288 1395/11/12
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40677 40677 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 39161 39161 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 37110 37110 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 37116 40827 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 37875 37875 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37187 44624 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37875 37875 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 53129 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 42243 45203 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42243 43621 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34432 - 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 34432 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 34432 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34432 34432 1395/12/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 46808 - 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42742 - 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44077 44077 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37986 37986 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 41094 41094 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43326 44149 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 109973 - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46447 - 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36154 36154 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 56267 - 1395/12/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 63200 - 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 46808 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 45420 45420 1395/12/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 73200 74790 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 107765 - 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 107765 - 1395/12/03
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 - 1395/12/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40767 40767 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 56267 56267 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 94813 - 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 94813 - 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39881 39881 1395/12/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 58892 58892 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 37116 40827 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 62076 - 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 81878 81878 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 62076 - 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35996 35996 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 40040 40040 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 37116 40827 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37116 40827 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40677 40791 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40677 40677 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40677 40677 1395/12/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40762 40762 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 42742 42742 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 37116 40827 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 39462 43408 1395/12/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 61500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 61500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 55000 - 1395/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 38338 38338 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - 1395/12/01
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 57300 - 1395/12/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 108065 108065 1395/11/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 117052 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47051 - 1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 90790 - 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51756 51767 1395/11/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 54017 54412 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 1395/11/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 42379 46616 1395/11/25
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 1395/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 42379 46616 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47051 - 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 37278 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 1395/11/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41842 41885 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 38797 - 1395/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 50495 - 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 41309 - 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35099 38608 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35099 38608 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 35460 39006 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 1395/11/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41778 49099 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 42713 49278 1395/12/03
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36983 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40767 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 19283.54 3.86 (0.02%) 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 23965.7 17.94 (0.07%) 2 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3253.43 0.70 (0.02%) 3 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 28892.97 0.00 (0%) 1 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3202.23 0.02 (0%) 6 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 371.63 0.02 (0.01%) 3 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7252.74 1.98 (0.03%) 3 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11908.25 1.54 (0.01%) 3 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9477.9 2.30 (0.02%) 3 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4864.74 0.13 (0%) 3 دقیقه پیش
Dow بورس جهانی 20810.32 34.72 (0.17%) 5 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2363.81 0.99 (0.04%) 5 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 5835.51 25.12 (0.43%) 5 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2664.57 0.17 (0.01%) 3 دقیقه پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

چگونگی ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو اسنپ‌ها انحصار را شکستند ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان دولت واگذار می‌شود از کیفیت‌های شهری غافل مانده‌ایم دو مولفه تغییر روند دلار وزیر راه: مسئله ۱۹ میلیون بدمسکن‌ باید حل شود/۱.۶ میلیون خانه خالی داریم ورود سازمان حمایت به ماجرای پیش‌فروش "ساندرو" ​ریزش پول بانک‌ها از برج لاجوردی ناگفته‌های سعیدی‌کیا درباره فعالیت بنیاد مستضعفان مرگ یک نفر در شست‌و‌شوی تاسیسات برق اهواز کلاهبرداری در پوشش بیمه تکمیلی کشف سه میلیارد ریال عینک‎ قاچاق در دلفان مهلت دولت به بدهکاران حساب ذخیره ارزی رونمایی از سه گانه بنز در تولد AMG بنز +عکس برگزاری اولین جلسه دستمزد سال۹۶ چه بانک‌های خارجی پس از برجام با ایران همکاری می‌کنند؟ تصمیمات ترامپ درخصوص نقض برجام، بورس را قرمز می‌کند اولین جلسه دستمزد سال ۹۶ برگزار شد + جزئیات
خیز دوباره دلواپسان؛ نگران مردم یا موج‌سواری برای رسیدن به پاستور؟/چه کسانی قرار است با روحانی رقابت کنند؟+اسامی اخذ گواهینامه نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست تکذیب حساب کاربری رییسی در توییتر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی: نفس خلبانان رژیم صهیونیستی را با رادارهای ایرانی ‌‌حس‌ می‌کنیم سفر رئیس‌جمهور به خوزستان پایان یافت خیز دوباره دلواپسان؛ نگران مردم یا موج‌سواری برای رسیدن به پاستور؟ عملیات پهپادهای سپاه در قالب طرح ایجاد اشراف اطلاعاتی نهایی‌شدن کاندیدای اصولگرایان تکذیب شد لغو سفر وزیر بهداشت به استان سمنان سرلشکر ایزدی: ۵۴ میلیون گوشی هوشمند داریم و دشمن در داخل به دنبال از بین بردن اتحاد ماست پای «اکبر جوجه» هم به کمیسیون اصل ۹۰ باز شد توئیت‌های جدید محسن رضایی اصولگرایان به اسم ۱۰ کاندیدای نهایی نرسید بازدید روحانی از یک کانون ریزگرد در اطراف اهواز/ تجمع و درخواست مردم ابراز اطمینان آمانو از عدم لغو برجام از سوی آمریکا اخذ تعهد از ۱۰ کاندیدای اصولگرا بادامچیان: میرسلیم نسبت به دیگر گزینه‌های اصولگرایان اصلح است وجود 40 هزار هکتار کانون گرد و غبار فوق بحرانی در خوزستان
شرکت‎های اصلی وزارت نفت از فهرست یکسان تامین کالا استفاده می کنند ایران به جای جریمه به ترکیه گاز می‌دهد/ برای پرداخت طلب ترکمنستان پول نداشتیم/سر و صدای بی‌مورد درباره افزایش قیمت گاز اعلام خطر می کنیم.... نگرانی از مبتلا شدن بهداشت و درمان صنعت نفت به سرنوشت 100 فروشگاه زنجیره ای نفت / 12 پرسش مهم نفت نیوز از زمین شناس نقش آفرین در بهداشت و درمان نفت پیشنهاد توتال! ارایه ی تکنولوژی ایرانی متعلق به 50 سال پیش فاصله زیاد حقوق بازنشستگان قدیمی و جدید توضیحات یکی از متخصصان زمین شناسی درباره تحصیلات یک مدیر نفتی درباره قانون جامع ساماندهی گازهای همراه نفت ضعف ایمنی در مخازن پالایش و پخش باعت آتش سوزی در مخزن دو میلیون لیتری این شرکت شد+ عکس جزئیات آتش سوزی در پالایشگاه نفت آبادان مسوولان نفت و سازمان خصوصی سازی باید روز قیامت پاسخگو باشند فاز نخست طرح جایگزینی ١٤٠ هزار تاکسی تمام گازسوز کلید خورد سیاست های تشویقی وزارت نفت برای جابجایی بار و مسافر از جاده به راه آهن سومین تفاهم ‎نامه در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب امضا شد نظر بیطرف درباره نقش قراردادهای جدید نفتی برای ورود فناوری‎ به ایران بزرگترین توافق نفتی ایران-ژاپن/امضای ۸.۶میلیارد دلار قرارداد نفتی مشکلی از نظر تامین گاز در کشور وجود ندارد یک قاضی فدرال فرمان مهاجرتی ترامپ را تعلیق کرد جزئیات تحریم جدید آمریکا علیه ۱۲ شرکت و ۱۳ فرد مرتبط با ایران
مجتمع پتروشيميايي تخت جمشيد پارس آماده افتتاح رسمي است آغاز صادرات يك محصول استراتژيك پتروشيمي به هند پيشران‎هاي اصلي رشد اقتصادي ايران تزريق پايدار خوراك به خط لوله اتيلن غرب چهارمين دوره مسابقات آتش نشانان صنعت پتروشيمي برگزار شد ايراني‌ها بازهم در ميان 40 چهره تأثيرگذار پتروشيمي دنيا قرار گرفتند عربستان قيمت پروپان را افزايش داد ارزش صادرات محصولات پتروشيمي به 7 ميليارد دلار رسيد پتروشيمي ها با قيمت جديد خوراك 30 درصد سود مي كنند ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران 7.5 ميليون تن افزايش يافت توليد محصولات پتروشيمي ايران به بيش از 42 ميليون تن رسيد تداوم برداشت حداكثري از ميدان مشترك پارس جنوبي در فصل سرما عمده محصولات پتروشيمي بندرامام با 56 فروند كشتي صادر شد صادرات 45 ميليون تن محصول پتروشيمي و مواد صنعتي به بازارهاي جهاني صنعت نفت خدمات ارزنده‎ اي به مردم عسلويه ارائه كرده است معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي براي جذب سرمايه گذار پتروشيمي صنعتي منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي است قطار بهره برداري از طرح هاي پتروشيمي توقف ندارد
تاثیر مثبت خودرویی‌ها بر شاخص بورس آمادگی شرکت های ریلی برای ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی نگاهی به آلفارومئو Giulia مدل کوپه ۲۰۱۷ +تصاویر کشف قاره ای دراعماق اقیانوس هند+عکس حمایت سنگربان پرسپولیس ازتیم استقلال کشف بمب خنثی نشده درحیاط خانه آسفالت 1300 کیلومتر راه روستایی مازندران در دولت یازدهم ارسال پیامک‌ حذف یارانه به زودی /گزارش خبری/ استارت پیش فروش کپچر از 20بهمن ماه +جزئیات انتقاد تندیک بازیگر ازجشنواره فیلم فجر 18 ست ریل باس وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود تصادف سه کامیون در غرب استان تهران حضور رجا در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سهم ۵۰ درصدی هواپیمایی آسمان از مطالبات معوق «ملکه الیزابت» رکورد سلطنت را شکست سرقت تعداد زیادی موتور جگوار لندروور به ارزش ۳.۷ میلیون دلار پاداش ۵۴۰۰ یورویی مرسدس بنز به کارمندان خود در آلمان شلیک مرموز به 5 زن در پاکدشت
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3795 0 (0%) 1 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4083 0 (0%) 23 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4818 0 (0%) 1 روز پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1054 0 (0%) 2 روز پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3001 0 (0%) 23 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 3023 0 (0%) 23 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3881 0 (0%) 23 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 340000 0 (0%) 2 روز پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 425 0 (0%) 23 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 539 0 (0%) 23 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 454 0 (0%) 1 روز پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1095 0 (0%) 23 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 924 0 (0%) 23 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 581 0 (0%) 23 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 115 0 (0%) 23 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1023 0 (0%) 23 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 3 روز پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 67 0 (0%) 3 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2195 0 (0%) 3 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 9 0 (0%) 3 روز پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1525 0 (0%) 3 روز پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12350 0 (0%) 2 روز پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 10000 0 (0%) 3 روز پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 9900 0 (0%) 3 روز پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1050 0 (0%) 3 روز پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 9 0 (0%) 3 روز پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2850 0 (0%) 3 روز پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2980 0 (0%) 3 روز پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 525 0 (0%) 3 روز پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 37 0 (0%) 3 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 58 0 (0%) 3 روز پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3780 0 (0%) 1 روز پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4045 0 (0%) 23 ساعت پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1042 0 (0%) 1 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32401 0 (0%) 1 روز پیش
یورو بانک مرکزی 34226 0 (0%) 1 روز پیش
پوند بانک مرکزی 40331 0 (0%) 1 روز پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8824 0 (0%) 1 روز پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9049 0 (0%) 1 روز پیش
یوان چین بانک مرکزی 4710 0 (0%) 2 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 28610 0 (0%) 1 روز پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24654 0 (0%) 1 روز پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24914 0 (0%) 1 روز پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32074 0 (0%) 1 روز پیش
افغانی بانک مرکزی 486 0 (0%) 2 روز پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3612 0 (0%) 1 روز پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4605 0 (0%) 1 روز پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3875 0 (0%) 1 روز پیش
دینار کویت بانک مرکزی 106233 0 (0%) 1 روز پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8639 0 (0%) 1 روز پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8898 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84181 0 (0%) 1 روز پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2744 0 (0%) 1 روز پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 85967 0 (0%) 1 روز پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 152 0 (0%) 3 هفته پیش
روپیه هند بانک مرکزی 485 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30907 0 (0%) 1 روز پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 22901 0 (0%) 1 روز پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4176 0 (0%) 1 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7282 0 (0%) 1 روز پیش
بات تایلند بانک مرکزی 92581 0 (0%) 1 روز پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 560 0 (0%) 1 روز پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 18095 0 (0%) 1 روز پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6657 0 (0%) 1 روز پیش
وون کره بانک مرکزی 28488 0 (0%) 1 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1255.76 0.13 (0.01%) 3 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 500000 1,000 (0.2%) 5 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115317 231 (0.2%) 5 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 153718 307 (0.2%) 5 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 18.25 0.01 (0.05%) 3 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1201000 1,500 (0.13%) 5 ساعت پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1172000 1,000 (0.09%) 5 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 659000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه ربع بازار طلا 367000 0 (0%) 1 روز پیش
سکه گرمی بازار طلا 225000 0 (0%) 1 روز پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.19 0.03 (0.06%) 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.31 0.03 (0.05%) 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.52 0.01 (0.66%) 4 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 497.63 0.25 (0.05%) 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.78 0.01 (0.36%) 6 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !