دلار آمریکا 4899 یورو 5836 پوند 6847 درهم امارات 1350 طلا ۱۸ عیار 153210 نفت سبک 65.81 نفت برنت 70.36 2102 5800 020 5900 2100 6600 0075 6400 2420D 5800 2420H 5820 190 5920 209AA 5750 209AA 5850 BL3 6600 BL3 6800 EX5 6380 EX3 7500 EP440G 6650 EP440L 6850 821 7000 825 6900 781 6860 552R 6500 MR230C 6600 C30S 6700 S65 4720 S65 4700 5620 12000 52518 5550 0035 6300 F7000 6400 P100 7500 HI500 5450 3840 6210 550J 7500 548R 7200 7240 9100 785 6850
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 6210 0 (0%) 2 هفته پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 6450 0 (0%) 2 هفته پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 5800 0 (0%) 2 هفته پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 5800 0 (0%) 2 هفته پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 5660 0 (0%) 2 هفته پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 7600 0 (0%) 2 هفته پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 7580 0 (0%) 2 هفته پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 6400 0 (0%) 2 هفته پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 5900 0.00 (0%) 2 هفته پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 6400 0.00 (0%) 2 هفته پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 6360 0 (0%) 2 هفته پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5800 0.00 (0%) 3 هفته پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5820 0.00 (0%) 2 هفته پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5800 0 (0%) 2 هفته پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 5800 0 (0%) 2 هفته پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 5920 0.00 (0%) 2 هفته پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 5850 0.00 (0%) 2 هفته پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 5750 0 (0%) 2 هفته پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 5450 0.00 (0%) 2 هفته پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 5550 0.00 (0%) 2 هفته پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 8000 0 (0%) 2 هفته پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 12000 0.00 (0%) 2 هفته پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 4780 0 (0%) 5 ماه پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 6300 0.00 (0%) 2 هفته پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 6600 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 6390 0 (0%) 2 هفته پیش
EX5
پتروشیمی مارون
6380 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 6380 0 (0%) 2 هفته پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 6210 0.00 (0%) 2 هفته پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 7850 0 (0%) 2 هفته پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 9100 0 (0%) 2 هفته پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 6350 0 (0%) 2 هفته پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 6800 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 6600 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 6300 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 7500 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 7520 0 (0%) 2 هفته پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 7500 0.00 (0%) 2 هفته پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 6900 0.00 (0%) 2 هفته پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 6810 0 (0%) 2 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 6860 0 (0%) 2 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 6770 0 (0%) 2 هفته پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 6850 0.00 (0%) 2 هفته پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 6760 0 (0%) 2 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 7000 0.00 (0%) 2 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 6900 0 (0%) 2 هفته پیش
TEXPET
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 7 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 7 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 7500 0 (0%) 2 هفته پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 7500 0 (0%) 2 هفته پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 7420 0 (0%) 2 هفته پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 6400 0 (0%) 3 هفته پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 5900 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 7000 0 (0%) 2 هفته پیش
z30s
اراک
موجود 6510 0 (0%) 2 هفته پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 7500 0 (0%) 2 هفته پیش
RP340R
اراک
موجود 6880 0 (0%) 2 هفته پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود 5250 0 (0%) 4 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 6700 0 (0%) 2 هفته پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 9500 0 (0%) 2 هفته پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 6850 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 6650 0.00 (0%) 2 هفته پیش
552R
اراک
موجود 6500 0 (0%) 2 هفته پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 6500 0 (0%) 2 هفته پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 6700 0.00 (0%) 2 هفته پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 6550 0 (0%) 2 هفته پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 6480 0 (0%) 2 هفته پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 6900 0 (0%) 2 هفته پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 8500 0 (0%) 2 هفته پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 7200 0 (0%) 2 هفته پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 7500 0.00 (0%) 2 هفته پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 6600 0 (0%) 2 هفته پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 6600 0.00 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 4700 0 (0%) 2 هفته پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 4600 0 (0%) 2 هفته پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 4720 0.00 (0%) 2 هفته پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 4620 0 (0%) 2 هفته پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 4780 0 (0%) 2 هفته پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 4680 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 11500 0 (0%) 2 هفته پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 10750 0 (0%) 2 هفته پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 6 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 6300 0.00 (0%) 2 هفته پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 9500 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 6600 0.00 (0%) 2 هفته پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 6300 0.00 (0%) 2 هفته پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 6390 0 (0%) 2 هفته پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 5550 0.00 (0%) 2 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 7000 0.00 (0%) 2 هفته پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 6900 0 (0%) 2 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 6860 0.00 (0%) 2 هفته پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 6770 0 (0%) 2 هفته پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0.00 (0%) 7 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 6760 0 (0%) 2 هفته پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 11150 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1012 54517 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 56288 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 5005 57274 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 55103 1396/12/15
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 54717 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 220 51194 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 264 47722 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 71000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 72900 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 66 56599 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 49328 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 286 58596 1396/12/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 240 65720 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 72730 1396/12/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 72022 1396/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3003 49793 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 315 69829 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 72730 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 49205 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50640 1396/12/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 44762 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 836 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 57787 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 55580 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2002 43948 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 55103 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 66 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110 44250 1396/10/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1500 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 2520 54388 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 56718 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 52534 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 440 62733 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 52534 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 120 49812 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 59980 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 61081 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 50640 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 168 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 210 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 59980 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 68739 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 84 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1920 54388 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 49793 1396/12/14
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 1000 12550 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 100184 1396/12/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 72088 1396/12/08
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 69957 1396/12/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 44701 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 117607 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 220 53185 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 55692 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 506 55692 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 53060 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 180 38163 1396/04/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 440 53164 1396/12/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 50488 1396/12/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 51353 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 41390 1396/12/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 572 39472 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 34631 1396/10/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 40693 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 220 53164 1396/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 88 50775 1396/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 440 58481 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 100184 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 65429 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 67335 1396/12/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 69957 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 67335 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 65149 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 552 55398 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 110 60654 1396/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 51637 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 168 59362 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 126 53244 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 54 160000 1396/12/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 60 144200 1396/12/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 220 53203 1396/12/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 60 104200 1396/12/06
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 70980 1396/12/06
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 68780 1396/12/06
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 53631 1396/11/30
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 54323 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 60690 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 506 64246 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 132 57274 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 480 52676 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 50 51150 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 57374 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 352 51315 1396/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 77 53533 1396/11/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 53718 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 240 57192 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 58580 1396/11/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 48790 1396/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 110 54834 1396/11/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 67905 1396/11/08
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 3597 49164 1396/11/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 132 53331 1396/11/02
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 400 53331 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 53331 1396/11/02
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 60000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 60000 1396/10/17
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 44508 1396/10/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 330 51896 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2000 42622 1396/10/05
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 210 44250 1396/10/04
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 44458 1396/09/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 340 46707 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 168 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 54197 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 65290 1396/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 600 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 48859 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 288 46471 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 43057 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 66 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 594 45952 1396/08/14
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 47395 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 96 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 66 39668 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 242 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 41543 1396/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 770 45580 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 36074 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 1496 41183 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 46000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 140 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 440 37505 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 80 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 72795 1396/12/13
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 792 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 46680 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 57778 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 57778 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 52044 52044 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 1396/12/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 57248 57248 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 52044 52044 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 52044 52044 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 51030 52186 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 51353 - 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 52044 52044 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 114947 - 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69195 - 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 53066 58372 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 57727 57727 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 61853 61853 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 53266 54686 1396/12/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 69195 69195 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 97918 97918 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 67242 67242 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 67242 67242 1396/12/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 47722 47722 1396/12/20
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 56599 56599 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 51194 51194 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 58596 58596 1396/12/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 65720 - 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 49205 49205 1396/12/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 52534 52534 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 49328 49328 1396/12/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 43948 43948 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 61203 63784 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 55580 55580 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 55580 55580 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 52534 52534 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 62733 62733 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 43948 - 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 53965 57572 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 44762 44762 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 52534 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 55103 - 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 55580 55580 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 51421 56563 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 53381 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 53381 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 49793 49793 1396/12/15
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 70874 73857 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 65571 65571 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 57787 57787 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 51353 - 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 52534 52603 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 54476 58573 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 56718 58034 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 53965 57995 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 59980 59980 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 50640 50640 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 53965 58756 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 65290 67044 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 64938 64938 1396/12/15
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 54388 59826 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 53965 56395 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 44250 48780 1396/10/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 53965 55700 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 49793 49793 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 68739 70195 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 53965 56348 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 53965 56407 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 53965 57940 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 53965 58316 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 59980 59980 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 52534 - 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 51353 - 1396/12/14
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 73976 - 1396/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 51354 53316 1396/12/12
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 73976 73976 1396/12/12
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 72022 - 1396/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 50775 50775 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 53244 56085 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 51637 51637 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 53244 57588 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71295 - 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 55398 55398 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 60654 - 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 59362 65298 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 75757 - 1396/12/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 104200 104200 1396/12/06
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 68780 - 1396/12/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 144200 144200 1396/12/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 160000 160000 1396/12/06
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 53631 53631 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 60690 60690 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 1396/11/28
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 53718 53718 1396/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 1396/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 53533 56692 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 1396/11/24
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 57192 - 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 54834 54834 1396/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 58580 58580 1396/11/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 67905 - 1396/11/08
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 49164 - 1396/11/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 53331 55580 1396/11/02
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 53331 - 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 53331 53333 1396/11/02
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - 1396/10/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34669 34669 1396/10/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 39472 41732 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 40693 40705 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 40693 40693 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 42622 42622 1396/10/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 44508 44508 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 46680 46680 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 57778 - 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 57778 57778 1396/11/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 44250 48269 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 45986 46458 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 57274 57274 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 55103 55103 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 46471 - 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 43057 43779 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 45952 - 1396/08/14
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47158 47158 1396/08/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 64653 65865 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 68936 68936 1396/12/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 52033 54874 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 54388 59826 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 54717 56599 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 1396/03/29

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 20617.86 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 30309.29 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3152.76 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 32596.54 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3561.46 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 365.82 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6921.94 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11886.31 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9393.1 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5095.22 0.00 (0%) 11 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 23533.2 0.14 (0%) 10 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2588.26 0.01 (0%) 10 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 6992.67 11.36 (0.16%) 10 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2988.62 0.31 (0.01%) 8 ساعت پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4899 18 (0.37%) 13 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 5836 0 (0%) 4 روز پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 6847 0 (0%) 6 روز پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1350 0 (0%) 5 روز پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3847 0 (0%) 5 روز پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 3879 0 (0%) 4 روز پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 5240 0 (0%) 5 روز پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 6 ماه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 600 0 (0%) 6 روز پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 800 0 (0%) 5 روز پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 625 0 (0%) 2 هفته پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1312 0 (0%) 4 روز پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 1328 0 (0%) 5 روز پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 800 0 (0%) 4 روز پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 167 0 (0%) 4 روز پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 84 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1270 0 (0%) 2 هفته پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 6 ماه پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 89 0 (0%) 5 روز پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2970 0 (0%) 5 روز پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 11 0 (0%) 1 ماه پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 2131 5 (0.23%) 37 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 15800 0 (0%) 1 هفته پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 12750 49 (0.39%) 37 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 12350 0 (0%) 2 هفته پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1300 0 (0%) 2 هفته پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 12 0 (0%) 3 ماه پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 3900 0 (0%) 1 هفته پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 3750 0 (0%) 1 هفته پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 640 0 (0%) 2 هفته پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 44 0 (0%) 2 روز پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 71 0 (0%) 3 هفته پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 2 ماه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 6 ماه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 6 ماه پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 37690 0 (0%) 4 روز پیش
یورو بانک مرکزی 46249 0 (0%) 4 روز پیش
پوند بانک مرکزی 52498 0 (0%) 4 روز پیش
درهم امارات بانک مرکزی 10263 0 (0%) 1 هفته پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 9609 0 (0%) 4 روز پیش
یوان چین بانک مرکزی 5943 0 (0%) 4 روز پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 35622 0 (0%) 4 روز پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 28756 0 (0%) 4 روز پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 29023 0 (0%) 4 روز پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 39527 0 (0%) 4 روز پیش
افغانی بانک مرکزی 546 0 (0%) 1 هفته پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4590 0 (0%) 4 روز پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6209 0 (0%) 4 روز پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4875 0 (0%) 4 روز پیش
دینار کویت بانک مرکزی 125218 0 (0%) 4 روز پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 10051 0 (0%) 1 هفته پیش
ریال قطر بانک مرکزی 10355 0 (0%) 1 هفته پیش
ریال عمان بانک مرکزی 98021 0 (0%) 4 روز پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3181 0 (0%) 1 هفته پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 100237 0 (0%) 4 روز پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 74 0 (0%) 1 هفته پیش
روپیه هند بانک مرکزی 580 0 (0%) 1 هفته پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 34067 0 (0%) 4 روز پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 28589 0 (0%) 4 روز پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4805 0 (0%) 4 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 9630 0 (0%) 4 روز پیش
بات تایلند بانک مرکزی 120720 0 (0%) 4 روز پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 657 0 (0%) 4 روز پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 22171 0 (0%) 6 روز پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 7847 0 (0%) 1 هفته پیش
وون کره بانک مرکزی 35184 0 (0%) 4 روز پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !