2102 : 4960 020 : 5120 2100 : 5150 0075 : 5060 2420D : 4900 2420H : 4950 190 : 5020 209AA : 4670 209AA : 4670 BL3 : 4340 BL3 : 4340 EX5 : 4280 EX3 : 4760 EP440G : 4560 EP440L : 4600 821 : 4450 825 : 4320 781 : 4430 552R : 4700 MR230C : 5100 C30S : 4480 S70 : 0 S70 : 0 S65 : 3860 S65 : 3870 S65 : 3830 5620 : 6100 52518 : 4350 0035 : 4310 F7000 : 4390 P100 : 4850 HI500 : 4800 3840 : 4700 550J : 4700 548R : 4650 7240 : 5600
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5150 10 (0.19%) 2 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5120 20 (0.39%) 2 ساعت پیش
0075 پتروشیمی بندرامام موجود 5060 80 (1.58%) 2 ساعت پیش
020 پتروشیمی بندرامام موجود 5120 20.00 (0.39%) 2 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4390 40.00 (0.92%) 2 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی ایلام موجود 4360 10 (0.23%) 2 ساعت پیش
2420D پتروشیمی امیرکبیر موجود 4900 20.00 (0.41%) 2 ساعت پیش
2420H پتروشیمی امیرکبیر موجود 4950 30.00 (0.61%) 2 ساعت پیش
2420K پتروشیمی امیرکبیر موجود 4900 0 (0%) 2 ساعت پیش
2102 پتروشیمی لاله موجود 4960 10 (0.2%) 2 ساعت پیش
190 پتروشیمی آریا ساسول موجود 5020 60.00 (1.21%) 2 ساعت پیش
1922 پتروشیمی لاله موجود 4900 80 (1.63%) 2 ساعت پیش
209AA پتروشیمی امیرکبیر موجود 4670 20.00 (0.43%) 2 ساعت پیش
209AA پتروشیمی شازند موجود 4670 10 (0.21%) 2 ساعت پیش
HI500 پتروشیمی بندرامام موجود 4800 0.00 (0%) 2 ساعت پیش
52518 پتروشیمی جم موجود 4350 30.00 (0.69%) 2 ساعت پیش
5218 پتروشیمی جم موجود 4350 30 (0.69%) 2 ساعت پیش
5620 پتروشیمی شازند موجود 6100 50.00 (0.83%) 2 ساعت پیش
60507 پتروشیمی جم موجود 4450 10 (0.22%) 2 ساعت پیش
0035 پتروشیمی بندرامام موجود 4310 0.00 (0%) 2 ساعت پیش
2100 پتروشیمی لاله موجود 5150 30.00 (0.59%) 2 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی جم موجود 4280 0 (0%) 2 ساعت پیش
EX5 پتروشیمی مارون 4280 0.00 (0%) 2 ساعت پیش
3840 پتروشیمی تبریز موجود 4700 10.00 (0.21%) 2 ساعت پیش
1540 پتروشیمی تبریز موجود 5350 30 (0.56%) 2 ساعت پیش
7240 پتروشیمی تبریز موجود 5600 0 (0%) 2 ساعت پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4440 10 (0.23%) 2 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی مارون موجود 4340 50.00 (1.17%) 2 ساعت پیش
BL3 پتروشیمی جم موجود 4340 20.00 (0.46%) 2 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4310 0 (0%) 2 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی شازند موجود 4760 10 (0.21%) 2 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر موجود 4800 50 (1.05%) 2 ساعت پیش
EX3 پتروشیمی امیرکبیر کف 4760 50.00 (1.06%) 2 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان موجود 4320 120.00 (2.78%) 2 ساعت پیش
825 پتروشیمی تندگویان کف 4280 60 (1.4%) 2 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان موجود 4430 10 (0.23%) 2 ساعت پیش
781 پتروشیمی تندگویان کف 4360 10 (0.23%) 2 ساعت پیش
821 پتروشیمی تندگویان موجود 4450 160.00 (3.6%) 2 ساعت پیش
P100 پتروشیمی جم موجود 4850 0 (0%) 2 ساعت پیش
P600 کره موجود - 0 (0%) 3 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
510L نوید زرشیمی موجود 4500 50 (1.12%) 2 ساعت پیش
510L پتروشیمی جم موجود 4500 0 (0%) 2 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4600 40 (0.88%) 2 ساعت پیش
EP440L پلی پروپیلن جم موجود 4600 20.00 (0.44%) 2 ساعت پیش
EP440G پلی پروپیلن جم موجود 4560 10.00 (0.22%) 2 ساعت پیش
552R اراک موجود 4700 20 (0.43%) 2 ساعت پیش
552R پتروشیمی جم موجود 4700 20 (0.43%) 2 ساعت پیش
C30S پتروشیمی مارون موجود 4480 30.00 (0.67%) 2 ساعت پیش
Z30S پتروشیمی مارون موجود 4700 30 (0.64%) 2 ساعت پیش
332C نوید زرشیمی موجود 5250 0 (0%) 6 روز پیش
548R پلی پروپیلن جم موجود 4650 50 (1.09%) 2 ساعت پیش
550J پلی پروپیلن جم موجود 4700 170.00 (3.75%) 2 ساعت پیش
ZR230C پتروشیمی مارون موجود 5100 0 (0%) 2 ساعت پیش
MR230C پتروشیمی مارون موجود 5100 0.00 (0%) 2 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65 پتروشیمی اروند موجود 3870 0 (0%) 2 ساعت پیش
S65 پتروشیمی اروند کف 3780 0 (0%) 2 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر 3860 0.00 (0%) 2 ساعت پیش
S65 پتروشیمی غدیر کف 3770 0 (0%) 2 ساعت پیش
S65 پتروشیمی بندرامام 3830 0.00 (0%) 3 هفته پیش
S70 پتروشیمی بندرامام - 0.00 (0%) 3 هفته پیش
S70 پتروشیمی آبادان - 0.00 (0%) 3 هفته پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150 پتروشیمی تبریز موجود 9300 300 (3.33%) 2 ساعت پیش
N50 پتروشیمی قائد بصیر موجود 5700 3,100 (54.39%) 2 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE خلیج فارس موجود 1214 1.00 (0.08%) 3 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE خلیج فارس موجود 1200 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس موجود 1128 2.00 (0.18%) 3 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس موجود 1080 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس موجود 1110 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
گرید گرید تولید کننده تولید کننده وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
52518 پتروشیمی جم موجود 4350 30.00 (0.69%) 3 ساعت پیش
0035 پتروشیمی جم موجود 4310 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
440L پتروشیمی جم موجود 4600 20.00 (0.44%) 3 ساعت پیش
EP440G پتروشیمی جم موجود 4560 10.00 (0.22%) 3 ساعت پیش
F7000 پتروشیمی مهر موجود 4390 40 (0.92%) 3 ساعت پیش
RP340R پتروشیمی جم موجود 4600 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
BL3 جم پتروشیمی جم موجود 4340 20.00 (0.46%) 3 ساعت پیش
BL3 باختر پلیمر کرمانشاه موجود 4310 0.00 (0%) 3 ساعت پیش
5110 پتروشیمی آریا ساسول موجود 4440 10 (0.23%) 3 ساعت پیش
X3 پتروشیمی شازند موجود 4760 10 (0.21%) 3 ساعت پیش
x5 پتروشیمی جم موجود 4280 0 (0%) 3 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود 5150 10 (0.19%) 3 ساعت پیش
1551 پتروشیمی تخت جمشید کف 5120 20 (0.39%) 3 ساعت پیش
F-SA (برج 1) چین موجود 5700 0.00 (0%) 3 ساعت پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 814 35229 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 110 39030 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 60000 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 176 35229 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 418 36645 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 52000 1395/11/03
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 49950 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 60000 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 60000 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 60000 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 60000 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 59000 1395/11/02
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 59000 1395/11/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 87452 1395/11/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 87452 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 320 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 320 51806 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 51070 1395/10/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 900 51378 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 50004 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 51070 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2486 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 484 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 33175 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 35918 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 40 70350 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 66 81000 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 400 41377 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 40698 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 440 47096 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 36492 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 440 47835 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 49582 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 408 40028 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 990 34834 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1155 85662 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 105 85662 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 110 35918 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 900 50004 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 42081 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 100 39736 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 600 42081 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1012 36288 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000 40439 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 42273 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1364 39372 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 77 37512 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 902 40393 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 160 73354 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 630 73354 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 748 39703 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 41165 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 86513 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 73696 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 41057 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 300 51806 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 260 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 300 43403 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 105 87452 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 38320 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 550 41377 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 36288 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 42273 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 630 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1012 42081 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 704 45575 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 1012 43403 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 41165 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 440 47157 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 198 35877 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 73985 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 200 84043 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 35760 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 40617 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012 40439 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 408 40439 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1012 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول - - 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 2000 36492 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار - - 1395/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 35918 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند - - 1395/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام - - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم - - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی - - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 770 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 35918 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 2002 40393 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 1000 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 39030 39030 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 60000 - 1395/11/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 36645 36645 1395/11/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - 1395/11/02
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - 1395/11/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39372 39372 1395/11/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 87452 - 1395/11/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36492 36492 1395/10/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47096 47096 1395/10/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40028 40028 1395/10/29
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42081 42081 1395/10/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 32890 - 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 47096 - 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40439 40439 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36492 36492 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51378 51378 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 41165 41610 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 41165 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42081 42562 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35862 35862 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 39736 39736 1395/01/31
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 51070 51070 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49582 49582 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 42273 42273 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51806 51806 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 51070 51257 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47096 47096 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 81000 - 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 41165 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40393 40393 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 35918 39394 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 73354 - 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 73354 73354 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50004 - 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47835 47835 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 37278 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39703 39703 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 43403 43403 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70350 - 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50004 50004 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37512 38555 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41057 41491 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 86513 - 1395/10/22
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51806 - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 85662 - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 85662 85662 1395/11/03
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 41165 45281 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 45575 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 41165 41165 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42081 42081 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41377 43451 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 35918 38882 1395/10/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 36288 39916 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 38320 42152 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 42273 42273 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35918 39509 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 43403 43403 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47157 - 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35877 39464 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 73985 73985 1395/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 41066 45172 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 35760 39336 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40617 40626 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40439 40439 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40439 40439 1395/10/29
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 35760 37205 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33738 34086 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 31453 31453 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37373 37604 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 36814 37424 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31526 34678 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 27224 - 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45844 - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33447 33447 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40698 44499 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41377 43527 1395/10/28
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36623 36627 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 25535 29451 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33175 34983 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33175 34150 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33175 33749 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32823 - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31434 34577 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 35918 39509 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 35918 39509 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36983 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40393 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 41066 42594 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 18891.03 8.76 (0.05%) 6 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 22898.52 7.55 (0.03%) 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3136.77 0.22 (0.01%) 5 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 27117.34 9.00 (0.03%) 2 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3054.1 0.09 (0%) 5 دقیقه پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 362.11 0.19 (0.05%) 5 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7171.36 1.41 (0.02%) 5 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11603.88 9.11 (0.08%) 5 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9358.4 6.20 (0.07%) 5 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4841.83 3.19 (0.07%) 5 دقیقه پیش
Dow بورس جهانی 19827.25 0.00 (0%) 3 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 2271.31 0.00 (0%) 3 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 5555.33 0.00 (0%) 3 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 2591.4 0.24 (0.01%) 5 دقیقه پیش
آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

قیمت آپارتمان در محدوده حکیمیه 49 میلیارد تومان از خسارات پلاسکو بیمه داشت/پرداخت 9 میلیارد طی 2 روز ‌تعدادی از بازاریان واحدهای تجاری خود را رایگان در اختیار کسبه پلاسکو گذاشتند+عکس قدبلندترین فساد مالی تاریخ ایران واکنش عربستان به اظهارات ترامپ در مورد استقلال انرژی آمریکا قیمت جهانی طلا به 1217 دلار رسید آغاز صادرات سیمان از بورس کالا بزودی ثریا مغضوب «یک‌درصدی»های سرمایه‌دار شد/خودتحریمی «پایتخت» و «خندوانه» عرضه نخستین محصول پتروشیمی MDI ایران در نیمه نخست سال 96 تخلف وزارت کار در ماجرای پلاسکو روشن است/کارگران بدون بیمه شکایت کنند احتمال انحلال شرکتهای استانی سهام عدالت چرا پلاسکو فرو ریخت؟ شکر کیلویی 32 هزار ریال شد دولت پرونده فیش‌های نجومی را سرسری نگیرد/مردم هنوز منتظر برخورد با متخلفان هستند 2 عامل ظهور فقر شدید در خانوارهای کارگری خرید کالای خارجی برای ترمینال سلام از سر ناچاری بود/ایران‌ایر اصلی‌ترین بدهکار فرودگاه امام کاهش صادرات غیرنفتی عربستان با وجود برنامه کاهش وابستگی به نفت کارگره تنظیم بازار قیمت جدید کره را اعلام کرد
صدور حکم قطعی برای طه هاشمی اژه ای: رشوه برای امثال من عتبات است نه آنتالیا/ برای مبارزه با فساد باید تشکیلات سالم داشت جزئیاتی از ارتباطات «مالامیری» با برادر رئیس‌جمهور/ واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن و کانادا خاطره‌ رهبر انقلاب از بستری شدن امام روح‌الله در روز برفی دادستانی مشهد پرونده "تغییر کاربری پدیده" را مختومه اعلام کرد + جزئیات گزارش «رحمانی‌فضلی» و «قالیباف» از حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس هیئت‌های نظارت مانع ورود افراد با اغراض سیاسی به شوراهای شهر شوند افزایش توان بالگردی هوانیروز سپاه/ در حال توسعه هوانیروز هستیم مجموعه‌ای از اتهامات اقتصادی برادر رئیس‌جمهور/ فریدون کیست و چه می‌کند؟ «حسین ناجی» رئیس شورای رقابت شد ربیعی پاسخ‌گوی تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران باشد هفته آینده؛ بررسی طرح تغییر در جدول زمان‌بندی انتخابات شوراها وزیر کشور: ما کی گفتیم آمریکایی‌ها خوش قول هستند؟ لزوم افزایش قدرت دفاعی نیروی زمینی ارتش/ نباید لحظه‌ای از اندیشیدن به افزایش قدرت دفاعی غفلت کنیم 15 بهمن؛ انتخاب کاندیدای ویژه برای انتخابات در کنگره حزب اصلاح‌‌طلب هفته آینده؛ نشست کارگروه پیگیری پرونده تحصیلی «فریدون» در مجلس بررسی 399 پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان عدالت اداری/ دولت هنوز پرونده‌ای به قوه‌ قضائیه نداده است وزارت کشور برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای خبرگان در تهران آمادگی دارد
زنگ خطر حادثه «پلاسکو» و «شهران» برای تهران‌نشینان/ ایمنی شبکه گاز شهری کجاست؟ اقدامات مناطق نفتخیز برای برخورد با عاملان حادثه تاسیسات نرگسی تیم تخصصی ملی حفاری برای مشارکت در عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو عازم تهران شد هاشمی در آخرین سفر خود به جزیره خارک سراغ کدام مدیر نفتی را گرفت؟ + عکس آماده باش بيمارستان نفت تهران براي كمك به مصدومان حادثه پلاسكو ادامه دارد دومين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت برگزار مي‎شود اهتمام صنعت نفت به پياده‎سازي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي نگاه بازيگران صنعت نفت به اجراي توافق اوپك است اوپك خواهان همكاري بلندمدت با روسيه است سطح ذخيره‎سازي‎هاي نفت جهان رو به كاهش است توليد ميدان مجنون عراق 2 برابر مي‎شود احكام تازه وزير نفت براي پيشبرد پژوهش و فناوري در صنعت نفت 1.5 ميليون بشكه از توليد روزانه نفت جهان كاسته شد قيمت 55 دلار براي بازسازي ذخاير مالي روسيه مطلوب است عربستان توليد گاز را افزايش مي‎دهد گازپروم چاه‎هاي نفتي بيشتري در قطب شمال حفر مي‎كند فعاليت هاي سلامت محور كاركنان نفت توسعه يابد كارگاه معرفي قراردادهاي جديد نفتي برگزار شد
پتروشيمي ونيران آپادانا ركورد تازه‎اي از خود به جا گذاشت پايانه پتروشيمي پارس توسعه مي‎يابد پتروشيمي نوري عنوان مركز برتر تحقيق و توسعه را به دست آورد پتروشيمي كارون سالانه 300 ميليون دلار صرفه جويي ايجاد مي كند الگوي ديپلماسي نفتي براي ديپلماسي اقتصادي آرامكو به افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز ادامه مي‎دهد انتشار گازهاي گلخانه‌اي از مشعل پالايشگاه‌ها كاهش مي‌يابد ارزش صادرات محصولات پتروشيمي از 6.4 ميليارد دلار گذشت ايران و اندونزي براي همكاري در صنعت پتروشيمي تفاهم‎نامه امضا كردند افزايش 7 درصدي صادرات محصولات پتروشيمي ايران گزارش پيشرفت و توليد طرح‎هاي پتروشيمي عسلويه اعلام شد صادرات پتروشيمي تبريز 16 درصد افزايش يافت بررسي دوباره امكان اجراي طرح‎هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد بررسي مجدد امكان اجراي طرح هاي پتروشيمي با پيشرفت كمتر از 10 درصد توليد 37.6 ميليون تن محصولات پتروشيمي در 9 ماه نخست سال صنعت پتروشيمي ايران به 55 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد معاون وزير نفت از دهكده گردشگري پازارگاد بازديد كرد ساخت مدرسه به اندازه پروژه‎هاي پتروشيمي ارزشمند است
قابلیت رانندگی خودکار به تمامی خودروهای «تسلا» اضافه شد وحشی ترین حشره روی کره زمین آلفا GTL تافته‌ای جدا بافته نگاهی به ب ام‌ و 5series مدل۲۰۱۷ +تصاویر رستورانی روی تخته سنگ دراقیانوس هند /خبر/ صفحه اول روزنامه دنیای خودرو در یک نگاه+تصویر /گزارش خبری/ قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار کاهش یافت+جدول /گزارش خبری/ برخی نمایندگی‌های رسمی هم دیگر نمی‌توانند خودرو وارد کنند! گاز سی‌ان‌جی مازندران وصل است تسهیلات جهت بازسازی ناوگان تاکسیرانی بندر عباس انسداد ۱۳ محور به دلیل‌ شرایط نامساعد جوی قوچان نژادبهترین بازیکن هفته نوزده لیگ هلند پیش‌بینی صادرات ۳۰ هزار دستگاهی خودرو تا سال ۱۴۰۴ /اختصاصی/ خرید MVM X22 تنها با پرداخت 14 میلیون تومان+جزئیات خانم بازیگر عروس شد +عکس معترضان به نرخ بنزین، گذرگاه مرزی مکزیک با آمریکا را بستند رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا: مه‌گرفتگی، بارش برف و باران در اغلب محورهای کشور دولت چه نقشی در به ثمر رسیدن خودروهای برقی دارد؟
برجام مشکلات بین المللی سازمان استاندارد را رفع کرد عوامل حادثه نفتی میدان نرگسی برکنار شدند سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جنرال موتورز درآمریکا باهشدار ترامپ برنامه ایرباس برای تولید خودروی پرنده رولز رویس نسخه ای جدید از ریس را آماده می کند بازگشت کارلسون، با تیونینگ مرسدس کلاس S کوپه تولید مدل‌های دیزلی 2017 بی ام و به زودی آغاز می‌شود اطلاعات کیا K7 منتشر شد رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، ملموس ترین دستاوردهای برجام است کاهش شکایت از شرکت های بیمه در 2 سال گذشته الزام به تولید ۵۰ درصد خودروها با برند داخلی آخرین آمار دامنه‌های فارسی اعلام شد 50 میلیون تومان برای یک ستاره کیفی/ نابسامانی تولیدات خودرو داخلی صادرات ظروف ملامین به افغانستان و استرالیا بسته حمایتی از اصناف سبب خروج بازار از رکود می شود ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج_تهران+تصاویر واکنش هیوندای به تهدیدهای ترامپ آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ای‌.تی‌.آر

قیمت ارز، طلا و انرژی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3838 2 (0.05%) 6 ساعت پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 4249 1 (0.02%) 44 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 4859 3 (0.06%) 56 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 1085 4 (0.37%) 3 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 3039 1 (0.03%) 1 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 2949 1 (0.03%) 2 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 3911 4 (0.1%) 2 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 338000 304,200 (900%) 4 ساعت پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 435 1 (0.23%) 1 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 556 2 (0.36%) 3 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 457 1 (0.22%) 3 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1075 1 (0.09%) 56 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 919 1 (0.11%) 3 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 580 3 (0.52%) 3 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 120 0 (0%) 4 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 53 0 (0%) 4 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1025 3 (0.29%) 4 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 4 ساعت پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 70 0 (0%) 4 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 2150 0 (0%) 4 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 4 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 1580 0 (0%) 4 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 12550 50 (0.4%) 3 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 938 0 (0%) 4 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 10150 0 (0%) 4 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 1060 0 (0%) 4 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 10 0 (0%) 4 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 4 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 2980 0 (0%) 4 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 560 0 (0%) 4 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 37 0 (0%) 4 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 59 0 (0%) 4 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 3815 5 (0.13%) 6 ساعت پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4220 2 (0.05%) 47 دقیقه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1073 2 (0.19%) 2 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 32360 2 (0.01%) 7 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 34765 134 (0.39%) 7 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 40208 155 (0.39%) 7 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 8811 1 (0.01%) 7 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 8613 26 (0.3%) 7 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 4714 7 (0.15%) 7 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 28480 239 (0.85%) 7 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 24355 53 (0.22%) 7 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 24497 37 (0.15%) 7 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 32396 106 (0.33%) 7 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 485 0 (0%) 2 هفته پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 3656 12 (0.33%) 7 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 4675 19 (0.41%) 7 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 3862 15 (0.39%) 7 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 105705 278 (0.26%) 7 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 8629 1 (0.01%) 7 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 8888 0 (0%) 2 روز پیش
ریال عمان بانک مرکزی 84051 50 (0.06%) 7 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2738 0 (0%) 2 روز پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 85868 32 (0.04%) 7 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 151 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه هند بانک مرکزی 476 0 (0%) 2 روز پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 30878 12 (0.04%) 7 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 22791 94 (0.41%) 7 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 4172 0 (0%) 2 روز پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 7288 10 (0.14%) 7 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 91680 274 (0.3%) 7 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 543 1 (0.18%) 7 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 17276 1 (0.01%) 7 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 6656 13 (0.2%) 7 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 27730 181 (0.66%) 7 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
اونس طلا بازار طلا 1214.8 0.32 (0.03%) 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 498700 100 (0.02%) 1 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115017 23 (0.02%) 1 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 153318 31 (0.02%) 1 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) 17.19 0.01 (0.06%) 5 دقیقه پیش
سکه امامی بازار طلا 1188500 500 (0.04%) 20 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1151000 5,000 (0.44%) 6 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 603000 4,000 (0.67%) 11 دقیقه پیش
سکه ربع بازار طلا 319000 1,000 (0.31%) 4 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 204000 1,000 (0.49%) 5 ساعت پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
نفت سبک بازار آزاد 52.55 0.02 (0.04%) 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 54.97 0.03 (0.05%) 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.55 0.01 (0.65%) 1 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 483.88 0.13 (0.03%) 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.2 0.01 (0.31%) 5 دقیقه پیش

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !