دلار دولتی 4200 یورو 8687 پوند 9920 درهم امارات 2037 طلا ۱۸ عیار 222100 نفت سبک 65.81 نفت برنت 73.31 2102 6390 020 6580 2100 7000 0075 6800 2420D 6200 2420H 6380 190 6500 209AA 6280 209AA 6350 BL3 8650 BL3 8650 EX5 7200 EX3 8900 EP440G 7250 EP440L 7350 821 10400 825 10350 781 10420 552R 8580 MR230C 8000 C30S 7660 S65 5100 S65 5000 5620 14000 52518 6080 0035 12000 F7000 7400 P100 8900 HI500 6150 3840 8000 550J 7690 548R 7690 7240 9300 785 10400
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود 8000 0 (0%) 1 روز پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود 6700 0 (0%) 1 روز پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود 5500 0 (0%) 2 ماه پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود 5560 0 (0%) 2 ماه پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود 5900 0 (0%) 1 روز پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود 7550 0 (0%) 1 روز پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف 7500 0 (0%) 1 روز پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود 6800 0 (0%) 1 روز پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود 6580 0.00 (0%) 1 روز پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود 7400 0.00 (0%) 1 روز پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود 7350 0 (0%) 1 روز پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 6200 0.00 (0%) 3 هفته پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 6380 0.00 (0%) 1 روز پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 6390 0 (0%) 1 روز پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود 6390 0 (0%) 1 روز پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 6500 0.00 (0%) 1 روز پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 6350 0.00 (0%) 1 روز پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود 6280 0 (0%) 1 روز پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود 6150 0.00 (0%) 1 روز پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 6080 0.00 (0%) 1 روز پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود 9000 0 (0%) 1 روز پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود 14000 0.00 (0%) 1 روز پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود 4780 0 (0%) 7 ماه پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 12000 0.00 (0%) 1 روز پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود 7000 0.00 (0%) 1 روز پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 7200 0 (0%) 1 روز پیش
EX5
پتروشیمی مارون
7200 0.00 (0%) 1 روز پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 7200 0 (0%) 1 روز پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود 8000 0.00 (0%) 1 روز پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود 7650 0 (0%) 1 روز پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود 9300 0 (0%) 1 روز پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود 7250 0 (0%) 1 روز پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود 8650 0.00 (0%) 1 روز پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود 8650 0.00 (0%) 1 روز پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 8600 0 (0%) 1 روز پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود 9000 0 (0%) 1 روز پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود 9000 0 (0%) 1 روز پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف 8900 0.00 (0%) 1 روز پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود 10350 0.00 (0%) 1 روز پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 10420 0 (0%) 1 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود 10400 0.00 (0%) 1 روز پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 10400 0.00 (0%) 1 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
TEXPET
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 10 ماه پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0 (0%) 10 ماه پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود 8900 0 (0%) 1 روز پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف 8800 0 (0%) 1 روز پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود 8900 0 (0%) 1 روز پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود 5850 0 (0%) 4 هفته پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود 6000 0 (0%) 1 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود 8400 0 (0%) 1 روز پیش
z30s
اراک
موجود 8600 0 (0%) 1 روز پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود 8600 0 (0%) 1 روز پیش
RP340R
اراک
موجود 7850 0 (0%) 1 روز پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود 7200 0 (0%) 1 ماه پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود 5250 0 (0%) 7 ماه پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود 7650 0 (0%) 1 روز پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود 8050 0 (0%) 1 روز پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود 7350 0.00 (0%) 1 روز پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود 7250 0.00 (0%) 1 روز پیش
552R
اراک
موجود 8580 0 (0%) 1 روز پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود 8580 0 (0%) 1 روز پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود 7660 0.00 (0%) 1 روز پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود 8800 0 (0%) 1 روز پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود 8590 0 (0%) 1 روز پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود 7700 0 (0%) 1 روز پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود 8000 0 (0%) 1 روز پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود 7690 0 (0%) 1 روز پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود 7690 0.00 (0%) 1 روز پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود 7900 0 (0%) 1 روز پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود 8000 0.00 (0%) 1 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود 5000 0 (0%) 1 روز پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف 4870 0 (0%) 1 روز پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود 5100 0.00 (0%) 1 روز پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف 4950 0 (0%) 1 روز پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود 5050 0 (0%) 1 روز پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف 4920 0 (0%) 1 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود 10400 0 (0%) 1 روز پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود 10250 0 (0%) 1 روز پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 9 ماه پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود 12000 0.00 (0%) 1 روز پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود 8050 0.00 (0%) 1 روز پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود 8650 0.00 (0%) 1 روز پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود 8600 0.00 (0%) 1 روز پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود 7200 0 (0%) 1 روز پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود 6080 0.00 (0%) 1 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود 10400 0.00 (0%) 1 روز پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود 10420 0.00 (0%) 1 روز پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش
KOHAP
کره
ناموجود 4870 0.00 (0%) 10 ماه پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف 10200 0 (0%) 1 روز پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 100 76126 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 440 50292 1397/03/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 100 52897 1397/03/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 800 80957 1397/03/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 160 77787 1397/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 100 52897 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 297 72077 1397/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 300 74634 1397/03/27
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 75497 1397/03/27
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 70043 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 352 50811 1397/03/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 25 154200 1397/03/27
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 122200 1397/03/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 37849 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 198 68835 1397/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 76126 1397/03/27
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 54 170000 1397/03/27
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 748 63666 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 65290 1396/12/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1000 36385 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 37128 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37128 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 37128 1397/03/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 94221 1397/03/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 504 68854 1397/03/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 836 52080 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 1639 54684 1397/03/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 69049 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 52204 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1001 45805 1397/03/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 872 71954 1397/03/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 94221 1397/03/22
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 80957 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 61546 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 40732 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 52099 1397/03/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 48890 1397/03/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 47830 1397/01/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 52099 1397/03/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 512 68000 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 80 56055 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1001 45599 1397/03/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 63000 1397/03/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 110607 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 484 48089 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 50172 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 45805 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 45805 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 200 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1500 47630 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 180 38163 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 52204 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 52204 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 48089 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 48089 1397/03/22
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 400 57789 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 189 52099 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 46400 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 420 57789 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 200 57789 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 330 52099 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 720 50242 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 52099 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 168 48089 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 420 52099 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 48089 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 61316 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 60394 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 52099 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 52099 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 54703 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 57789 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 110 57789 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 154 57789 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 45805 1397/03/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 60 52099 1397/03/21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 660 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 57789 1397/03/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 176 53482 1397/03/13
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 840 52483 1397/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 46312 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 384 54083 1397/03/12
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1000 51720 1397/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 220 59966 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 52083 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 52083 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 57763 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 165 63087 1397/03/08
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 64000 1397/03/08
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 64000 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 110 61321 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 88 59279 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 66 58963 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 200 52083 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون - - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 65210 1397/03/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 65210 1397/03/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 33000 1397/03/06
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 51749 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 64800 1397/02/30
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 30 65880 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 68085 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66085 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 440 47830 1397/02/26
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 105 50242 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 1188 67553 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 67909 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 2134 50904 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 55295 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 52613 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 52613 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 105 51639 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1050 50242 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 240 45310 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 66 58281 1397/02/23
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 48578 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 52558 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 209 44273 1397/02/18
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 1800 51575 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 312 45071 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 45071 1397/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 47880 1397/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1000 44153 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66829 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 65329 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 51124 1397/02/08
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 660 49763 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 440 51124 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1111 51870 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 432 51870 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 704 47032 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 56682 1397/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 53503 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 71550 1397/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2992 46687 1397/01/19
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
اوره پریل پتروشیمی خراسان 1500 11150 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 50640 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 180 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 120 49812 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 53965 1396/12/14
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 1000 12550 1396/12/13
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 150 53244 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 75757 1396/12/06
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 132 57274 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 50 51150 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 57374 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 352 51315 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 49100 1396/11/10
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62000 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 330 51896 1396/10/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 340 46707 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 168 47480 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 600 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 58963 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 264 40014 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 66 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 96 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 40 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 770 45580 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 36074 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 110 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 1001 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 68085 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 150 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 3000 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 330 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 80 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1008 52099 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 540 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 504 52083 1397/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان - - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 66 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 189 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 384 52204 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 52204 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 594 51851 1397/03/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 396 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 57763 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 50292 50292 1397/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 74634 74634 1397/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83289 1397/03/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 154200 - 1397/03/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 80957 80957 1397/03/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 77787 - 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 50811 50811 1397/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 76126 84439 1397/03/27
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 122200 - 1397/03/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37849 37849 1397/03/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 52897 52897 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 68835 68835 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 70043 70043 1397/03/27
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 52897 52897 1397/03/27
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 170000 - 1397/03/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 72077 72077 1397/03/27
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 52204 52204 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 52204 52453 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 52204 52204 1397/03/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45805 50385 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45805 50385 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 50172 50172 1397/03/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 94221 94221 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 52099 57308 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 52204 52204 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 52204 52204 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 51851 54803 1397/03/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 71954 84744 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 40732 42843 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 45599 49790 1397/03/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 68000 70138 1397/03/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 68854 68854 1397/03/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 48089 52897 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 52099 57308 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37128 37128 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 37128 39918 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 37128 41356 1397/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 36385 37836 1397/03/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48890 51267 1397/03/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 48089 52897 1397/03/22
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 80957 - 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 54684 - 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 45805 46727 1397/03/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 110607 - 1397/03/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 52080 55638 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 1397/03/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69049 69049 1397/03/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 63000 69042 1397/03/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 48089 52897 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 61316 61316 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 48089 52897 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 52099 57308 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 52099 57308 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 48089 51023 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 57789 63567 1397/03/21
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 57789 57789 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 46400 48684 1397/03/21
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 45805 48653 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60394 66433 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 57789 63567 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 54703 60173 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 52099 57308 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 50242 55266 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 52099 57308 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 57789 63061 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 57789 63567 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 52099 57308 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 57789 63567 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 52099 57308 1397/03/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 57789 59319 1397/03/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 53482 53482 1397/03/13
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54083 55478 1397/03/12
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 52483 57731 1397/03/12
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 51720 56892 1397/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 59966 65363 1397/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 46312 50943 1397/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 57763 63539 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 61321 61321 1397/03/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 59279 68170 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 52083 57291 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 63087 63087 1397/03/08
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 64000 68800 1397/03/08
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 64000 67162 1397/03/08
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 58963 64859 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52083 57291 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 33000 - 1397/03/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - 1397/03/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - 1397/03/06
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 69552 69552 1397/03/02
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 67909 67909 1397/03/21
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 51749 56923 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - 1397/02/30
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 65880 - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47830 52613 1397/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52613 52613 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 52613 52613 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 55295 60824 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 50904 50904 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 50242 55266 1397/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 58281 58281 1397/02/23
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 1397/02/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 44273 47373 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48578 49346 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52558 53136 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 1397/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 1397/02/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 65329 - 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66829 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 51124 51124 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 51124 56236 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 51870 57057 1397/03/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 51870 55601 1397/03/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 56682 62350 1397/01/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 53503 55803 1397/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - 1397/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 46687 46687 1397/01/19
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 1396/12/23
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 53266 54686 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 1396/12/21
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 65290 67044 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 63666 74226 1397/03/23
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 1396/12/14
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 1396/11/24
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 1396/11/11
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 1396/10/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 58963 64859 1397/03/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 61546 70368 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 75497 75497 1397/03/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 47630 52393 1397/03/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52099 52099 1397/03/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 69036 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 52083 57291 1397/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 57763 62142 1397/03/12
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 22693.04 158.71 (0.7%) 1 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29296.05 1,013.44 (3.46%) 1 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2875.81 146.09 (5.08%) 1 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 35432.39 189.75 (0.54%) 1 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3435.3 77.66 (2.26%) 1 ساعت پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 380.85 8.28 (2.17%) 1 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7556.44 77.47 (1.03%) 1 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12511.91 498.64 (3.99%) 1 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9702.1 148.90 (1.53%) 1 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5316.01 185.87 (3.5%) 1 ساعت پیش
Dow بورس جهانی 24461.7 628.78 (2.57%) 1 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2749.76 29.90 (1.09%) 1 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7712.95 33.43 (0.43%) 1 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2988.38 0.12 (0%) 6 دقیقه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار دولتی ارز آزاد (بازار) 4200 0 (0%) 2 ماه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 8687 590 (7.29%) 1 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 9920 656 (7.08%) 1 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 2037 138 (7.27%) 1 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 5620 336 (6.36%) 1 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 5517 325 (6.26%) 1 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 7544 548 (7.83%) 1 ساعت پیش
ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 342500 0 (0%) 9 ماه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 840 46 (5.79%) 1 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 1165 78 (7.18%) 1 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 920 64 (7.48%) 1 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1578 103 (6.98%) 1 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 1868 121 (6.93%) 1 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 1151 68 (6.28%) 1 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 227 14 (6.57%) 1 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 110 9 (8.91%) 1 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 1994 132 (7.09%) 1 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 2900 0 (0%) 9 ماه پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 117 7 (6.36%) 1 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 4370 290 (7.11%) 1 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 15 1 (7.14%) 1 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 3007 189 (6.71%) 1 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 24830 1,688 (7.29%) 1 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 19651 1,312 (7.15%) 1 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 19367 1,305 (7.23%) 1 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 2053 138 (7.21%) 1 ساعت پیش
لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 14 1 (7.69%) 1 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 5508 346 (6.7%) 1 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 5143 294 (6.06%) 1 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 953 65 (7.32%) 1 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 60 3 (5.26%) 1 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 105 9 (9.38%) 1 ساعت پیش
خرید دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) 4380 0 (0%) 5 ماه پیش
خرید یورو ارز آزاد (بازار) 4230 0 (0%) 9 ماه پیش
خرید درهم ارز آزاد (بازار) 1016 0 (0%) 9 ماه پیش
عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار بانک مرکزی 42490 100 (0.24%) 1 ساعت پیش
یورو بانک مرکزی 49127 52 (0.11%) 1 ساعت پیش
پوند بانک مرکزی 55916 348 (0.62%) 1 ساعت پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11569 26 (0.23%) 1 ساعت پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 8937 30 (0.34%) 1 ساعت پیش
یوان چین بانک مرکزی 6546 43 (0.66%) 1 ساعت پیش
ین ژاپن بانک مرکزی 38415 127 (0.33%) 1 ساعت پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 31912 196 (0.61%) 1 ساعت پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 31298 232 (0.74%) 1 ساعت پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 42583 101 (0.24%) 1 ساعت پیش
افغانی بانک مرکزی 594 1 (0.17%) 1 ساعت پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4777 37 (0.77%) 1 ساعت پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6591 14 (0.21%) 1 ساعت پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 5191 10 (0.19%) 1 ساعت پیش
دینار کویت بانک مرکزی 140135 374 (0.27%) 1 ساعت پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11330 26 (0.23%) 1 ساعت پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11673 27 (0.23%) 1 ساعت پیش
ریال عمان بانک مرکزی 110498 250 (0.23%) 1 ساعت پیش
دینار عراق بانک مرکزی 3575 3 (0.08%) 1 ساعت پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 112996 257 (0.23%) 1 ساعت پیش
لیر سوریه بانک مرکزی 83 0 (0%) 1 هفته پیش
روپیه هند بانک مرکزی 624 1 (0.16%) 1 ساعت پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 34943 634 (1.81%) 1 ساعت پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31208 156 (0.5%) 1 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5416 17 (0.31%) 1 ساعت پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10592 44 (0.42%) 1 ساعت پیش
بات تایلند بانک مرکزی 129008 434 (0.34%) 1 ساعت پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 668 3 (0.45%) 1 ساعت پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24976 40 (0.16%) 1 ساعت پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8815 32 (0.36%) 1 ساعت پیش
وون کره بانک مرکزی 38287 165 (0.43%) 1 ساعت پیش

نمودار قیمت دلار

نمودار قیمت نفت سبک

آرشیو مطالب

بازتاب خبرها در رسانه ها

پلی اپ ، اولین نرم افزار موبایلی اطلاع رسانی صنعت پلیمر و پلاستیک

اپلیکیشن اندروید پلی اپ را هم اکنون دانلود کنید

عضویت در سایت

به ما بپیوندید !