تولید گونه های جدید پلی پروپیلنی شفاف

شرکت صنایع نفتی و پالایشی عمان (Orpic) به گونه ی جدیدی از پلاستیک ها مخصوص کاربردهای گرماشکل دهی (Thermoforming) دست یافت که Luban HP1151K نام گذاری شده است.

این گونه قادر است عملکرد کلی و تولیدی فنجان های گرماشکل دهی شده ی شفاف، سینی ها و ظروف نگهداری را بهبود قابل توجهی دهد.

این گونه های جدید پلی پروپیلنی، با استفاده از عوامل هسته گذار شرکت Miliken با نام Hyperform® HPN-600ei تولید شده اند. این عوامل هسته گذار در ریزساختار (Microstructure) گونه ی تولیدی تفاوت های ساختاری در ابعاد ریز  (Micron) را ایجاد نموده که موجب تفاوت های معنی دار در مقیاس های بزرگ تر (Macro) می شود. این عوامل هسته گذار قادرند در نوع و میزان بلورینگی (Crystallinity) رزین های PPتفاوت ایجاد نمایند. استفاده از عوامل هسته گذار شرکت Miliken ساختار بلورها را کوچکتر نموده در حالی که به تعداد آن ها می افزاید. کوچکتر کردن بلورها تا کمتر از طول موج مرئی قابل رویت، باعث شفاف شدن گونه ی تولیدی می گردد. این گونه ی جدید در پنجمین نمایشگاه Oman plast 2018 معرفی شد.

گونه های Luban HP1151K مقدار قابل توجهی از پایداری ابعادی همراه با شفافیت را دارا بوده که برای فرآیند گرماشکل دهی بسیار مطلوب می باشد. این PP تازه تولید شده، دارای بهترین استاندارهای کیفیتی مخصوص بسته بندی مواد غذایی و تولیدات لوازم خانگی می باشد.

این گونه پنجره ی فرآیندی بسیار گسترده ای را دارا می باشد. تولید محصولات از این گونه این امکان را ایجاد می کند که محصولات سبک وزن تری از آن ساخته شده و نسبت به استاندارهای زیست محیطی ایده آل تر باشد. استفاده از این گونه چرخه ی زمانی تولید را کوتاه تر کرده و موجبات ذخیره سازی انرژی را فراهم می آورد.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران