پیشنهاد جایگزینی حقوق کارمندان با سکه طلا

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جای پرداخت حقوق کارمندان به ریال معادل آن سکه پرداخت کند با این کار سکه در سراسر کشور توزیع می شد و قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد ولی دولت چنین پیشنهادی را نپذیرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد اگر به جای حقوق کارمندان سکه پرداخت می شد، تلاطم در بازار اقتصاد ایجاد نمی شد.
عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به اینکه فرد 31 ساله معادل 53 میلیارد تومان سکه خریداری کرده است، اظهار داشت: در حراج سکه 50 نفر 380 هزار سکه خریداری کردند و یک نفر به تنها 28 هزار سکه خریده است که تمام این خرید و فروش ها ثبت شده و فرم پر کرده اند.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در بازار سکه گفت: زمانی که سکه فروخته می شد سقفی برای آن در نظر گرفته نشد؛ اما جای تعجب دارد که اکنون به تعداد خریدهای نجومی واکنش نشان داده می شود.
وی بیان داشت: در شرایطی که میزان خرید سکه اشکال و ایرادی نداشت نباید بعد از آن به افراد خریدار ایراد گرفت، دولت برای در نظر نگرفتن سقف فروش ایده ای داشت و می گفت اگر سقف تعیین کند عده ای برای حضور در صف خرید سکه استخدام می شدند.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح ساماندهی بازار سکه گفت: تعدادی از نمایندگان برای جلوگیری از رانت و التهاب در بازار سکه به دنبال تعیین سقف فروش سکه هستند این ایده می تواند بازار را تا حدودی مدیریت کند؛ اما نمی توان به استناد آن به فروش های قبل ورود کرد.
یوسفیان ملا در ادامه با اشاره به ارائه پیشنهادی برای کاهش قیمت سکه به دولت، بیان داشت: به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جای پرداخت حقوق کارمندان به ریال معادل آن سکه پرداخت کند با این کار سکه در سراسر کشور توزیع می شد و قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چنین پیشنهادی را نپذیرفت در حالی که این کار در دوران قبل از انقلاب نیز صورت می گرفت و به دنبال آن آرامش در بازار سکه ایجاد می شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت طلا و سکه

نظرات کاربران