کاهش ۶۵ میلیون یورویی تزریق ارز در بازار ثانویه/ افزایش 100 تومانی قیمت ارز صادراتی

بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه، در نخستین روز کاری هفته تزریق ارز با کاهش 65 میلیون یورویی همراه شده است.

بررسی گزارش عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، روز گذشته تنها 46 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه تزریق شده است. این در حالی است که روز 3 آبان حدود 110 میلیون و روز ما قبل آن حدود 175 میلیون یورو به بازار ثانویه تزریق شده بود. به این ترتیب در نخستین روز کاری هفته تزریق ارز با کاهش 65 میلیون یورویی همراه شده است.

همچنین این گزارش نشان میدهد، قیمت میانگین یورویی ارز صادراتی حدود 10هزار تومان بوده است که نسبت به روز کاری ما قبل حدود 100 تومان افزایش قیمت وجود داشته است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران