عملکرد صادراتی محصولات پلیمری کشور در ۷ ماهه نخست سال ۹۷

در بخش محصولات پلیمری شاهد رشد صادرات ایران بوده‌ایم. در ۷ ماه نخست سال ۹۷ ایران ۳۰۷ هزارتن به ارزش ۸۰۶ میلیون دلار صادرات محصولات پلیمری داشته که این رقم در ۷ ماه نخست سال جاری به ۳۸۵ هزار تن به ارزش ۹۸۲ میلیون دلار رسیده است.

عملکرد صادراتی محصولات پلیمری کشور در ۷ ماهه نخست سال ۹۷ را در دو بخش مواد اولیه و محصولات پلیمری می‌توان بررسی نمود. برای این بررسی لازم است که عملکرد سال ۹۷ را با مدت مشابه سال ۹۶ مقایسه کرد.

در بخش مواد اولیه، با ۹ هزار تن به ارزش ۵ میلیون دلار کاهش روبرو بوده‌ایم که البته از این میان، تنها صادرات ایران به کشور ترکیه بوده که روندی کاهشی را تجربه کرده است و صادرات ما به عراق و چین روندی افزایشی پی گرفته است. در ۷ ماهه نخست سال ۹۶ ایران ۱۴۴۴میلیون دلار مواد اولیه به چین، ۳۲۷ میلیون دلار به ترکیه و ۱۶۰ میلیون دلار به کشور هند صادرات داشته که این ارقام در ۷ ماهه سال ۹۷ تغییراتی داشته است. در این مدت ۱۶۱۰ میلیون دلار به چین، ۱۹۷ میلیون دلار به ترکیه و ۱۹۳ میلیون دلار به عراق صادرات مواد اولیه داشته‌ایم.

از سوی دیگر، در بخش محصولات پلیمری شاهد رشد صادرات ایران بوده‌ایم. در ۷ ماه نخست سال ۹۷ ایران ۳۰۷ هزارتن به ارزش ۸۰۶ میلیون دلار صادرات محصولات پلیمری داشته که این رقم در ۷ ماه نخست سال جاری به ۳۸۵ هزار تن به ارزش ۹۸۲ میلیون دلار رسیده است. عمده صادرات ما نیز به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان بوده است. در ۷ ماه نخست سال جاری ایران ۲۶۴ میلیون دلار به عراق، ۴۸ میلیون دلار به افغانستان و ۲۷ میلیون دلار به پاکستان محصولات پلیمری صادر کرده است که نسبت به سال ۹۶ افزایش ۲۲ میلیون دلاری را تجربه کرده است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران