جداشدن اعضای صنفی و صنعتی اتحادیه پلاستیک به دلیل مسائل پیش آمده برای اتحادیه

یکی از فعالان صنعت پلاستیک، از جدایی اعضای صنفی و صنعتی اتحادیه پلاستیک خبر داد.

یکی از فعالان صنعت پلاستیک که نخواست نامی از او برده شود اعلام کرد: با توجه به مسائل پیش آمده برای اتحادیه پلاستیک تهران، می شود با تعیین ساز و کاری اعضای صنفی و صنعتی اتحادیه پلاستیک را با توجه به الزامات قانونی از هم جدا کرد.

 او تصریح کرد: اتحادیه پلاستیک در بین تشکل های پر شمار صنعت پلاستیک بیشترین وجاهت قانونی را دارد چرا که انجمن ها بین مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی نقش نخودی را ایفا می کنند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران