کاهش ادامه دار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی

صادرات مجتمع های پتروشیمی که درمهرماه سال ۱۳۹۷ به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده بود، در ماه های اخیر کاهش پیدا کرد و در آذر ماه این رقم به 714 میلیون دلار رسید.

بر اساس آمار یه ماهه پاییز، ارزش دلاری صادرات مجتمع های پتروشیمی ماه به ماه افت کرده است:

مجتمع های پتروشیمی درمهرماه سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون ششصد و سه هزار تن محصول به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را صادر کردند.
مجتمع های پتروشیمی در آبان ماه ۱۳۹۷  بیش از یک میلیون و سیصدو پنجاه و یک هزار تن  محصول به ارزش بیش از 760 میلیون دلار را صادر کردند
مجتمع های پتروشیمی درآذرماه سال 1397 بیش از یک میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار تن محصول به ارزش بیش از 714 میلیون دلار را صادر کردند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران