جلسه مشترک پدرام سلطانی با کارگزاران زنجیره تولید؛

ارائه بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای به تعادل رسیدن سود صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی

در جلسه ای که روز گذشته بحول موضوع «بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی در تکمیل زنجیره ارزش» برگزار شد، مهندس صحاف امین، رئيس هیات مدیره انجمن ملی در همین خصوص در جلسه گفت:در حال حاضر، صنایع پایین دستی در حال آسیب دیدن است. طرح پیشنهادی اتاق نیز به دنبال کاهش سود پتروشیمی‌ها نیست بلکه به دنبال ایجاد رابطه و تعادل مفید و موثر بین صنایع پایین دستی و صنایع بالادستی است.

روز گذشته پدرام سلطانی میزبان جمعی از تشکل‌ها و تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، دفتر توسعه صنایع تکمیلی، نمایندگان پتروشیمی‌ها، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صمت بود. این جلسه حول موضوع «بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی در تکمیل زنجیره ارزش» برگزار شد که ابتدا گزارشی از وضعیت صنعت پلاستیک از سوی نمایندگان انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران ارائه شد. موارد متعددی مانند موانع تامین مواد اولیه، قیمت‌های مواد اولیه، صادرات و... در جلسه بازگو شد که مهندس صحاف امین، رئيس هیات مدیره انجمن ملی در همین خصوص در جلسه گفت: ما به دنبال آسیب به صنایع بالادستی و پتروشیمی‌ها نیستیم. ما می‌خواهیم سود صنایع بالادستی و پایین دستی به تعادل برسد. نباید هیچکدام از طرفین ضرر ببیند. در حال حاضر، صنایع پایین دستی در حال آسیب دیدن است. بسیاری از واحدهای صنعت پلاستیک، پروژه‌های ملی دارند که به دلیل مدیریت بازار و موانع متعدد تامین مواد قادر به اجرای این پروژه ها نیستند. طرح پیشنهادی اتاق نیز به دنبال کاهش سود پتروشیمی‌ها نیست بلکه به دنبال ایجاد رابطه و تعادل مفید و موثر بین صنایع پایین دستی و صنایع بالادستی است.

یک روز آسایش در تامین مواد نداشته ایم!

مهندس متوسلیان نیز در همین زمینه تصریح کرد: من با ۱۶ سال سابقه کار تشکلی به صراحت می‌گویم که یک روز آسایش در تامین مواد نداشته‌ایم. به نظر من، این بسته پیشنهادی می‌تواند آرامشی برای حداقل ۶ ماه صنعت پایین دست ایجاد کند. ما بخش خصوصی همگی سوار یک کشتی هستیم و همه در کشور ایران کار می‌کنیم. باید هدفمان اعتلای همه جانبه صنعت کشور باشد و نه آنکه تنها به منافع خودمان فکر کنیم. واحدهای صنعت پلاستیک با ۳۰ درصد توان خود کار می‌کنند. با این وضعیت صنایع ما به کجا قرار است برسند؟

 

در ادامه جلسه گزارشی تطبیقی از میزان صادرات پتروشیمی‌ها و میزان تامین نیاز بازار داخل از سوی دکتر سعید ترکمان ارائه شد. این عضو انجمن ملی در ادامه درخواست کرد که دفتر توسعه صنایع تکمیلی پیگیر این بسته پیشنهادی باشد و اجازه ندهد که صنعت کشور از بین برود.

مهندس کوشکی نیز با اشاره به مشکلات صنعت پلاستیک، عنوان کرد: رانت های متفاوتی در صنعت به وجود آمده که امکان تولید را از تولیدکننده گرفته است. به عنوان مثال شنیده می‌شود که برخی واحدهای پتروشیمی دست به ایجاد واحدهای صنعتی در صنایع پایین دستی زده‌اند و در حوزه مستربچ و کامپاند فعالیت‌هایی دارند. به همین راحتی رانت در یک نقطه جمع می شود و بنگاه‌های تولیدی صنعت تکمیلی، تعطیل می‌شود. به جای اینکه مواد خود را در بورس عرضه کنند به سمتی می‌روند که خودشان به صنعت پایین دست ورود کنند.

بسته پیشنهادی اتاق سود پتروشیمی‌ها را نیز افزایش می‌ دهد

پدرام سلطانی نیز در ادامه بیان کرد: این ماجرا باید به شدت مورد پیگیری قرار بگیرد چرا که این انحصاری بزرگ در صنعت به وجود می‌آورد و نتیجه آن آسیب‌های بسیار جدی‌ای خواهد بود. در این طرح تلاش شده که منطق اقتصادی موجود را بین صنایع بالادست و پایین دست تغییر دهیم به صورتی که تامین مواد اولیه بازار داخلی صرف بیشتری نسبت به صادرات داشته باشد.

سلطانی همچنین تاکید کرد: می‌توان تضاد منافع صنایع بالادستی و پایین دستی را از بین برد به نحوی که مثلا پتروشیمی‌ها برای تامین بازار داخل به جای صادرات در تلاش باشد. دولت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، پتروشیمی‌ها و... باید پشت این طرح باشند چرا که طبق این بسته پیشنهادی سود آن ها نیز بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و قطار صنعت پایین دستی نیز به حرکت درمی‌آید. اگر کم‌وکاستی در این طرح وجود دارد می‌توانند آن را به کارشناسان تهیه کننده بسته منتقل کنند تا کاستی‌ها رفع شود اما متوجه نمی‌شوم که چرا سعی دارند این طرح زمین مانده و اجرایی نشود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران